Katso-hyödyntäjä, varmista asiointipalvelusi jatkuvuus! – Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa

Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 lopussa. Katson alasajon takia sitä hyödyntävien sähköisten asiointipalveluiden on korvattava Katso-toiminnallisuudet muilla ratkaisuilla. Väestörekisterikeskus tarjoaa ratkaisuksi Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-valtuuksia ja -tunnistusta.

Katso-tunnistuksen ja Katso-roolien käyttö päättyy kokonaisuudessaan, jolloin Katsoa hyödyntävien asiointipalveluiden tulee siirtyä käyttämään korvaavia ratkaisuja, ettei asiointipalvelun käyttö esty. Suomi.fi-tunnistus ja Valtuudet-palvelu ovat VRK:n tarjoamat ratkaisut.

Työ kannattaa aloittaa heti, jotta asiointipalvelun jatkuvuus on varmasti turvattu eikä ole enää riippuvainen Katsosta.

Mikä muuttuu käytännössä?

Katso-tunnukset sekä Katsossa annetut roolit ja valtuudet lopettavat toimintansa kokonaisuudessaan vuoden 2019 lopussa. Katsosta ei siirry automaattisesti valtuus- tai roolitietoja vaan kunkin asiointipalvelun tulee suunnitella ja toteuttaa muutos omissa järjestelmissään ja prosesseissaan sekä ohjeistaa palvelunsa loppukäyttäjiä muutoksesta.

Asiointipalvelut voivat siirtyä käyttämään tunnistautumiseen Suomi.fi-tunnistusta, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla vahvoilla tunnistusvälineillä – pankkitunnisteilla, mobiilivarmenteilla ja varmennekorteilla. Henkilön yksilöivänä tunnisteena on henkilötunnus.

Katso-palvelun rooli- ja valtuutustoiminnot ovat korvattavissa Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuudet-palvelu perustuu väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä YTJ:stä saatavaan ajantasaiseen rekisteritietoon sekä Valtuudet-palvelun valtuusrekisteriin. Asiointipalvelun pitää Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton yhteydessä päättää, missä tapauksissa palvelussa voi asioida yrityksen nimissä.

Asiointipalveluiden työtä helpottaa loppukeväästä julkaistava Valtuudet-palvelun virkailijatoiminnot, jonka avulla asiointipalvelu voi järjestää myös sellaisten organisaatioiden puolesta-asioinnin, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin kuten mm. seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, julkiset organisaatiot ja ulkomaalaiset yritykset.

Miten organisaationi ottaa käyttöön Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuudet?

Aloita Katso-palvelun korvaaminen täyttämällä liittymislomake osoitteessa esuomi.fi/valtuudet.

-Katson korvaamista suunnittelevien asiointipalveluiden kannattaa alkaa jo viestimään asiakkailleen muutoksesta. Vastuu loppukäyttäjien neuvonnasta ja tuesta on asiointipalveluilla itsellään. Me VRK:lla toki tuemme asiointipalveluita Valtuudet-palvelun käyttöönoton yhteydessä.

Väestörekisterikeskus järjestää 13.3. webinaarin Katso-palvelun alasajosta ja siitä, kuinka Katsoa hyödyntävät asiointipalvelut voivat korvata sen toiminnallisuudet Suomi.fi-palveluilla. Tiedotamme tilaisuuden sisällöistä ym. helmikuun aikana. Laita päivä jo kalenteriisi!

Lisätietoa

Veli-Matti Mykkänen

ext.veli-matti.mykkanen@vrk.fi