#kapakesä: Peleistä oppia verkkopalveluihin

Kapakesä pääsi tapaamaan Eero Korhosta, joka työskentelee Googlen EMEA-organisaatiossa Lontoossa vastuunaan kustantajasuhteet Pohjoismaissa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Toissa kesänä Korhonen herätti keskustelua kirjoittamalla Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalle suomalaisten verkkokauppojen heikosta tilasta. Korhonen mainitseekin, että digitalisaatiosta keskusteltaessa on tärkeää pitää yhtä aikaa esillä kaksi aspektia: kasvu ja kansainvälistyminen digitaalisen myynnin ja markkinoinnin avulla, sekä palveluiden ja prosessien tehostaminen automaation lisäämisellä. Molemmissa tapauksissa päätökset tehdään datan pohjalta.

Digitalisaatio määritellään monin eri tavoin. Osa mieltää sen lähinnä arjen teknologisoitumisena, osa laajemmin ajattelumallina tai aikakautena. Korhonen lähestyy asiaa pohtimalla sen keskeisiä ajureita: laskentatehon merkittävää kasvua ja verkottumista. Länsimaissa usein ajatellaan, että koko maailma on jo verkossa, kun todellinen lukema on lähempänä kolmatta osaa maailman väestöstä. Kiinnostavaa onkin nähdä, mihin suuntaan internet ja kauppa kehittyvät tulevaisuudessa, kun esimerkiksi Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa internetin käyttö lisääntyy etenkin mobiilisti. Hyödyt voivat olla laajempia, kuin mitä nopeasti uskoisi:

– Kun näillä alueilla on totuttu tekemään kaikki niukoilla resursseilla, on mahdollista, että sieltä tulee täysin uudenlaisia kaupallisia ja tietoteknisiä oivalluksia, jotka ovat toimivampia ja halvempia, kuin mitä länsimaissa on totuttu, Korhonen sanoo.

Yksilön kannalta merkittäviä muutoksia on jo tapahtunut, ja tulevaisuus tuo varmasti niitä lisää. Esille nousee esimerkiksi palveluiden ennakoimiskyky. Kuluttajat arvostavat palveluita, jotka on tehty mahdollisimman yksinkertaisiksi ja ennakoiviksi siten, että palvelua tarjotaan ihmiselle ennen kuin sitä ehtii edes aktiivisesti ajatella, kuten Google Now tekee jo nyt, mainitsee Korhonen.

Korhonen mainitsee myös muita esimerkkejä näköpiirissä olevista kehityssuunnista, kuten sen kuinka puettava ja nieltävä terveysteknologia voi mullistaa terveydenhoidon

– On mahdollista, että tulevaisuudessa pystytään tunnistamaan esimerkiksi kohonnut riski sairauskohtaukseen hyvin varhaisessa vaiheessa ja reagoimaan siihen sen vaatimalla tavalla jo paljon aikaisemmin kuin mitä tänä päivänä on mahdollista, mikä säästää ihmishenkiä ja rahaa.

Digitalisaatio on viime aikoina ollut erittäin kuuma puheenaihe, etenkin uuden hallitusohjelman julkaisun jälkeen. Keskustelu Suomessa on viime vuosina kulminoitunut etenkin verkkokauppaan ja peliteollisuuteen. Korhonen peräänkuuluttaa suomalaisilta yrityksiltä ja toimijoilta enemmän rohkeutta kansainvälisyyteen:

– Peliteollisuudessa on loistavia tekijöitä, jotka hakeutuvat välittömästi kansainvälisille markkinoille hyötykäyttämällä verkottunutta maailmaa ja datan helppoa liikuttelua ja analysointia. Tätä samaa tulisi tehdä enemmän myös fyysisiä tuotteita ja palveluita myyvissä sekä B2B-yrityksissä.

Verkkokaupan kehitys Suomessa nousee keskustelussamme monta kertaa esille. Tällä hetkellä Suomessa kaupan ala on keskittynyt muutamalle toimijalle. Tähän asti on tyydytty seuraamaan tiukasti toisten tekemisiä, eikä verkkokaupan kehitykseen ole panostettu riittävästi. Korhonen muistuttaa, että verkkokauppa ei vielä ole suuri myyntikanava, mutta se vie liikevaihdosta jatkuvasti suuremman osan. Tällä hetkellä Suomessa valtava osa verkkokaupan tuloista valuu suoraan ulkomaille. Korhosen mukaan tärkeää olisi saada digitaalista osaamista ja ymmärrystä yritysten johtoon ja hallitukseen.

– Digitaalisen markkinoinnin koulutukseen ei ole kiinnitetty Suomessa riittävästi huomiota. Silti yliopistoista valmistuvilla voi olla rooli muutoksen kiihdyttämisessä, mutta mitään ei tapahdu suuressa mittakaavassa, ennen kuin ylin johto ja hallitus ymmärtävät sen merkityksen, hän toteaa.

Sähköisiä palveluita kehitettäessä puolestaan on tärkeintä muistaa käytettävyys. Julkisten palveluiden käyttäjät vertaavat käyttökokemusta vapaa-ajallaan käyttämiin digitaalisiin palveluihin, kuten Facebookiin, ja odottavat, että vasteajat ja tunnistautuminen ovat yhtä laadukkaita ja mutkattomia. Palveluista tuleekin karsia turhat välivaiheet pois ja nähdä se pikemminkin pelinä, jossa käyttäjä kohtaa erilaisia haasteita. Pelin aikana syntyneen datan ja sen laadukkaan kuljetuksen avulla käyttäjä pääsee pelissä tehokkaammin eteenpäin.

– Verkkopalveluita kehittäessämme ajattelemme usein todella monimutkaisella tavalla, vaikka tärkeintä olisi, että asiat ovat selkeitä, turvallisia ja ymmärrettäviä.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vahvistus * Aikaraja ylittyi. Lataathan CAPTCHAn uudelleen painamalla päivitys-ikonia.