Kansainvälisessä X-Road-yhteisön tapaamisessa visioitiin X-Roadin tulevaisuutta

Viron pääkaupungissa Tallinnassa järjestettiin 12.9.2018 kansainvälinen X-Road-yhteisön tapahtuma. Tapahtumaa on järjestetty useampana vuotena jo aikaisemminkin, mutta tänä vuonna tilaisuus oli huomattavasti kansainvälisempi kuin aikaisemmin – osallistujia oli reilusti yli kymmenestä eri maasta. Esimerkiksi Japani, USA, Madagaskar, Ecuador, Azerbaidžan, Islanti ja Australia olivat ensimmäistä kertaa mukana. Osanottajia oli paikalla enemmän kuin koskaan aikaisemmin (yli 150 osallistujaa) ja tapahtuman tunnelma oli erittäin hieno. Ohjelmaa ja tilaisuutta oli kehitetty edellisvuosilta monipuolisemmaksi huomioiden osallistujien kiinnostuksen kohteet.

Tapahtuman järjestäminen ja organisointi oli ensimmäistä kertaa Suomen ja Viron perustaman yhteisen X-Road -instituutin, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) vastuulla. Aikaisemmin tapahtuman vetovastuussa on ollut Viron Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), joka on Viron valtiollisten tietojärjestelmien toiminnasta vastaava viranomainen. NIIS-instituutti on puolestaan voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnan tietojärjestelmien luotettavana tiedonsiirtoväylänä käytettävän perusteknologian, X-Roadin, kehitystyötä. Suomi ja Viro perustivat yhdistyksen yhdessä viime maaliskuussa 2017 ja toiminta on keväästä lähtien ollut hyvin aktiivista.

Ohjelma, puitteet ja puhujat oli hienosti valittu niin, että tunnelma tapahtumassa oli koko ajan silmiinpistävän innostunutta. Lisäksi tapahtuman juontajana oli aktiivinen Gleb Maltsev, joka sai erittäin innokkaasti ja eläväisesti tapahtuman puhujat ja yleisön pääsemään mukaan tapahtuman ohjelman käsitteleviin asioihin.

Islanti liittyi mukaan!

Yksi tapahtuman merkittävin asia oli Islannin liittyminen mukaan NIIS-instituutin toimintaan. Islanti, Suomi ja Viro allekirjoittivat sopimuspaperit asiaan liittyen aamupäivän aluksi ja Islanti on nyt jatkossa mukana partners -sopimuksella instituutin toiminnassa. NIIS:n perustajamaat eli Suomi ja Viro puolestaan toimivat members-sopimuksella, joten kyseisten maiden äänivalta päätösten tekemiseen on merkittävämpi kuin Islannin. Sopimuksen allekirjoittivat Suomen Anna-Maija Karjalainen (Valtiovarainministeriön ICT johtaja), Viron Siim Sikkut (CIO, Ministry of Economic Affairs and Communications), Islannin Einar Birkir Einarsson (Head of Division, Ministry of Finance and Economic Affairs) ja NIIS:n Ville Sirviön (toimitusjohtaja, NIIS instituutti). Lisätietoa asiasta löytyy täältä.

Kuva 1. Sopimuksen allekirjoittaminen Islannin liittymisestä mukaan NIIS instituuttiin.

Islannin edustajat olivat tapahtuman aikana jo innokkaasti mukana X-Road-yhteisön tapahtumassa. Islantilaiset olivat mukana X-Roadia käsittelevässä paneelikeskustelussa ja lisäksi pienemmän workshopin puitteissa kertomassa. minkälaisia kokemuksia heillä on jo nyt X-Road-ympäristön pystyttämisestä ja tekemisestä Islannissa.

X-Road-teknologian kehitysaskeleet

Tapahtuman alkuosassa NIIS-instituutti kertoi erittäin mielenkiintoisia uutisia siitä, miten X-Road alustaa ja teknologiaa tullaan kehittämään lähitulevaisuudessa. Petteri Kivimäki (Chief Technology Officer, NIIS) kertoi miten kehitystyö tällä hetkellä etenee, esitteli roadmapin lähitulevaisuuden kehityskohteista sekä kertoi millä aikataululla tulevaisuuden ohjelmistoversiot julkaistaan. Kehityskohteista esiteltiin muun muassa lisätuki Ubuntu 18 -käyttöjärjestelmän käyttämiseksi X-Roadin alustana, REST-rajapinta ja version 7 aikataulutusta. Nykyisin on käytössä versio 6. X-Road-kehitystyö on jatkossa hyvin suunniteltua ja aikataulutettua – uusia ominaisuuksia odotellaan Suomessa, Virossa ja Islannissa innokkaasti kuten myös muissa maissa. X-Road on herättänyt kiinnostusta useissa eri maapallon paikoissa kuten tämä X-Road-kartta osoittaa.

Kuva 2. Petteri Kivimäki kertoi X-Roadin kehitystyön suunnitelmista.

NIIS-instituutilla on olemassa oma kehitystiimi, joka tekee jatkossa X-Road-alustan ohjelmistokehitystyötä. Sama kehitystiimi kehitti aikaisemmin Väestörekisterikeskuksen Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelmassa Suomi.fi-palveluväylää ja myös X-Roadin perusteknologiaa. Työn tekee Gofore Oyj:n kehitystiimi, joka on pätevä, kokenut ja erittäin asiantunteva. Tiimi toimii kokonaisuudessaan Suomessa. Kehitystyön tulokset ovat kuitenkin jatkossa kansainvälisesti käytettävissä ja erityisesti NIIS-instituutin jäsenmaiden toiveiden pohjalta työstettyjä.

Yhteistyötä osallistujien kesken

Yksi mielenkiintoisemmasta tapahtuman anneista oli iltapäivän aikana olevat työpajat. Koko osallistujajoukko jaettiin neljään eri workshoppiin alla olevan teemojen mukaisesti:

  • Users (=käyttäjät)
  • Developers (=kehittäjät, koodaajat)
  • Operators (=ylläpitäjät, operaattorit)
  • E-governance (=ehallinto, päättäjät)

Osallistujien kesken workshopeissa käytiin vilkasta keskustelua siitä, miten X-Roadia voitaisiin heidän mielestään kehittää ja esiin nousi paljon useita ideoita. Ideat kerättiin jokaisesta workshopista talteen ja niiden pohjalta voidaan jatkokehittää esiin tulleita asioita. Väestörekisterikeskus piti esityksiä workshopeissa mm. API-liityntöjen julkaisuista ja johdatteli osallistujia miettimään, miten X-Roadiin liittymisen rekisteröintiä voitaisiin parantaa. Palautetta ja keskustelua näiden aihepiirien osalta tuli paljon.

Lisätietoa X-Roadista

Suomi.fi-palveluväylän ja Viron kansallisen integraatioalusta X-tee:n taustalla on yhteinen X-Road-ratkaisu. Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä molemmissa maissa ja tulevaisuudessa sitä tullaan käyttämään myös maiden välisessä tietojen vaihdossa. Lue lisää:

Yllä mainitun X-Road-yhteisön tapahtuman esitykset ovat julkisesti saatavilla. NIIS-instituutti julkaisi ne tapahtuman jälkeen ja esitykset ovat saatavilla täältä.