Hankintajuridiikkaa ketterästi

KETTERÄN OSAAMISEN KILPAILUTUS

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman käytännön toteuttaminen on aloitettu tänä syksynä. Palveluarkkitehtuurin rakentamisessa ja toteuttamisessa keskeinen rooli on Väestörekisterikeskuksella (VRK). Oman työn lisäksi VRK kuitenkin hankkii osaamista ulkopuolelta julkisina hankintoina.

Ohjelman teknisten ratkaisujen täytäntöönpano pyritään toteuttamaan pitkälti ketterän kehityksen mukaisin menetelmin. Hankintalain mukaisten julkisten hankintojen tekeminen on usein kaukana ketterästä. Hankintalaki asettaa tiukat edellytykset muun muassa hankinnassa käytettäville vertailuperusteille. Lisävaikeutta julkisiin hankintoihin tuo ketterille menetelmille tyypillinen kehittämistapa, jossa vaatimuksia ei lyödä etukäteen tiukasti lukkoon. Julkisten hankintojen pääsääntönähän, etenkin muissa hankintamenettelyissä kuin neuvottelumenettelyissä, on nimenomaan päinvastainen menettely.

Yksi tapa sovittaa yhteen ketterän kehityksen ideologian ja lain hankintamenettelylle asettamat vaatimukset on hankkia ketterän kehityksen osaajia. Puhtaimmillaan se tarkoittaa sitä, että ostetaan tietty määrä työtä. Hankittu tiimi toteuttaa työn ketterän kehityksen ideologian periaatteiden mukaisesti tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Hankintanäkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että tilaaja pääsee töihin kilpailutuksen ohella myös sopimuskaudella. Hankinnan onnistumisessa keskeistä on tilaajan, erityisesti tuoteomistajan ja toimittajan välinen yhteistyö ja luottamuksen syntyminen.

HANKINTOJEN TILANNE

Väestörekisterikeskus kilpailutti palvelunäkymien ja tunnistuksen ohjauspalvelun toteutukset juuri yllä kuvatulla menetelmällä – kilpailutimme asiantuntijaresursseja Hansel Oy:n puitejärjestelyjen kautta. Hankintapäätökset on tehty kummankin hankinnan osalta. Molemmat kilpailutukset voitti Cybercom Finland Oy. Toimittajan scrum-tiimien on tarkoitus päästä aloittamaan varsinainen tekeminen lain vaatiman odotusajan jälkeen viimeistään ensi vuoden alussa. Myös palvelunäkymät-hankkeen palvelumuotoilutiimin hankinta on käynnissä. Hankintailmoitus avoimena menettelynä toteutettavasta kilpailutuksesta julkaistiin 29.10.2014 HILMA-ilmoituskanavassa. Aikaa tarjousten jättämiselle on 15.12. asti.

Kilpailutuksia on kuitenkin tulossa vielä näidenkin jälkeen. Jokainen kilpailutus tuo mukanaan lisäoppia siitä, miten hankinta kannattaisi toteuttaa, jotta saataisiin hyvä pohja toimivalle yhteistyölle.

Kirjoittaja toimii Väestörekisterikeskuksen kansallinen palveluarkkitehtuuri-yksikössä neuvontalakimiehenä.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vahvistus * Aikaraja ylittyi. Lataathan CAPTCHAn uudelleen painamalla päivitys-ikonia.