eIDAS-tunnistautumisen käyttöönotto vaikuttaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäviin asiointipalveluihin

Julkishallinnon palveluiden tulee 29.9.2018 mennessä hyväksyä sähköinen asiointi eIDAS-notifioidulla tunnistusvälineillä. Väestörekisterikeskus toteuttaa eIDAS-tunnistautumista varten solmupisteen ja avustaa asiointipalveluita eIDAS-tunnistamisen käyttöönotossa Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Tässä viestissä kuvataan tiivistetysti eIDAS-käyttöönoton aikataulu sekä sen tekniset vaikutukset Suomi.fi-tunnistuksen asiointipalveluille.

Vaikutukset asiointipalveluille
EIDAS-käyttöönoton tekniset vaikutukset asiointipalveluille on kuvattu tarkemmin tämän linkin takaa löytyvästä Palveluhallinnan artikkelissa, mutta tiivistetysti muutoskohteet ovat seuraavat:

  • EIDAS-määrittelyt metadatassa: Tämä hoidetaan suurelta osin automaattisesti asiointipalveluiden puolesta.
  • Muutokset Tunnistuksen rajapinnassa: Tunnistuspyynnöissä ja vastauksissa käytetään jatkossa myös eIDAS-määrittelyn mukaisia varmuustasoja
  • Muutokset itse asiointipalvelussa eIDAS-tunnistautuneiden käyttäjien palvelemiseksi: Näistä käyttäjistä ei voida välittää henkilötunnusta tai väestötietojärjestelmän tietoja

Metadatapäivityksiä lukuunottamatta asiointipalveluiden on itse huolehdittava siitä, että tarvittavat muutokset palvelussa tehdään syyskuun käyttöönottoon mennessä.

Väestörekisterikeskus tutkii vaihtoehtoa, jossa asiointipalveluiden eIDAS-tunnistautuneille käyttäjille tarjottaisiin yhteydenottolomake suoraan Suomi.fi-tunnistuksessa. Tämä helpottaisi asiointipalveluiden integrointityötä. Tämän vaihtoehdon toteutuminen varmistuu elokuussa ja sen teknisistä yksityiskohdista, kuten lomakevaihtoehdon ilmaisemisesta metadatassa, tiedotetaan vasta asian varmistuttua.

Aikataulu

6.8. eIDAS-testausjakso alkaa. Väestörekisterikeskus lisää vaaditut eIDAS-muutokset kaikkien palveluiden metadataan. eIDAS-toiminnallisuus testattavissa Tunnistuksen asiakastestiympäristössä
5.9. eIDAS-varmuustasojen määrittely metadatassa muuttuu pakolliseksi

19.9. eIDAS-käyttöönotto Suomi.fi-tunnistuksen tuotannossa. eIDAS-tunnistautuminen on mahdollista Suomi.fi-tunnistuksessa.

29.9. Kansallinen yhteentoimiva solmupiste oltava toteutettuna. Julkisen hallinnon on hyväksyttävä palveluissaan toisen jäsenvaltion tunnistusvälineiden käyttö silloin, kun ne vastaavat varmuustasoltaan suomalaisia välineitä.

Muistutus: Suomi.fi-tunnistukseen ei ladata uusia metadatoja eikä käyttöönoton tukea ole tarjolla heinäkuussa 2018.

Kuten Väestörekisterikeskus on aiemmin tiedottanut, Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönoton tuessa ja metadatojen päivittämisessä pidetään tauko heinäkuussa 2018. Ympäristöt vakiinnutetaan toiminnan varmistamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Heinäkuun aikana uusien asiointipalveluiden metadatoja ei lisätä eikä nykyisten asiointipalveluiden metadatoja päivitetä. Metadatassa olevia SAML-varmenteita ei myöskään heinäkuun aikana päivitetä. Lisäksi käyttöönoton tukea ei tarjota.