eIDAS-tunnistautuminen on nyt testattavissa Suomi.fi-tunnistuksen asiakastestiympäristössä

Julkishallinnon palveluiden tulee 29.9.2018 mennessä hyväksyä sähköinen asiointi eIDAS-notifioidulla tunnistusvälineillä. Väestörekisterikeskus toteuttaa eIDAS-tunnistautumista varten solmupisteen ja avustaa asiointipalveluita eIDAS-tunnistamisen käyttöönotossa Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Tiedotimme käyttöönoton teknisistä vaikutuksista 29.6.2018. Vaikutukset on kuvattu tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnan artikkelissa.
Ilmoitetun aikataulun mukaisesti eIDAS-muutokset on lisätty kaikkien palveluiden testiympäristöjen metadataan ja toiminnallisuus on testattavissa Tunnistuksen asiakastestiympäristössä.
Tunnistusvälineen valintasivulle tulee automaattisesti näkyviin eIDAS-testitunnistusväline, joka tuottaa asiointipalveluille aidonkaltaisia tunnistusvastauksia eri maiden esimerkkitiedoilla. Jos eIDAS-testitunnistusväline ei tule näkyviin tunnistusvälineen valintasivulle, on kyse todennäköisimmin siitä, että eIDAS-varmuustasot on rajattu pois asiointipalvelun tekemässä tunnistuspyynnössä (RequestedAuthnContext). Tällöin eIDAS-varmuustasot on lisättävä pyyntöihin Palveluhallinnasta tältä sivulta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Aikataulu
6.8. eIDAS-testausjakso alkaa. Väestörekisterikeskus lisää vaaditut eIDAS-muutokset kaikkien palveluiden metadataan. eIDAS-toiminnallisuus testattavissa Tunnistuksen asiakastestiympäristössä
5.9. eIDAS-varmuustasojen määrittely metadatassa muuttuu pakolliseksi
19.9. eIDAS-käyttöönotto Suomi.fi-tunnistuksen tuotannossa. eIDAS-tunnistautuminen on mahdollista Suomi.fi-tunnistuksessa
29.9. Kansallinen yhteentoimiva solmupiste oltava toteutettuna. Julkisen hallinnon on hyväksyttävä palveluissaan toisen jäsenvaltion tunnistusvälineiden käyttö silloin, kun ne vastaavat varmuustasoltaan suomalaisia välineitä.