Suomi.fi-viestien käyttöönotto- ja tukimateriaali löytyy Suomi.fi-palveluhallinnasta ke 23.10. alkaen

Suomi.fi-viestien käyttöönotto- ja tukimateriaali löytyy Suomi.fi-palveluhallinnasta 23.10. alkaen.

Palveluhallinta on organisaatioasiakkaille suunnattu itsepalveluportaali, jossa voi tällä hetkellä tutustua palveluiden ominaisuuksiin ja ottaa palvelun käyttöön. Palveluhallinnasta löytyvät myös muun muassa palveluiden tekninen aineisto, käyttöönottoon liittyvät lomakkeet ja palveluun liittyvää ohjeistusta.

Suomi.fi-viestien esittelyn, ohjeet palvelun käyttöönottoa varten sekä muuta materiaalia löydät tältä sivulta: Suomi.fi-viestit Palveluhallinnassa. Viestit-palvelun käyttöönotossa avustavan tukimateriaalin löydät kootusti Palveluhallinnan tukiosiosta: Viestit-palvelun tukiartikkelit.

Palvelujen käyttöönotto Palveluhallinnan kautta edellyttää, että olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja kuulut Palveluhallintaan rekisteröityyn organisaatioon. Jos organisaatiosi ei ole aikaisemmin käyttänyt Palveluhallintaan, sinun pitää perustaa uusi organisaatiotili. Lisätietoa Palveluhallintaan rekisteröitymisestä löydät tukiartikkelista Rekisteröityminen Suomi.fi-palveluhallintaan. Tukimateriaali ja tekninen aineisto ovat avoinna ilman rekisteröitymistä tai kirjautumista Palveluhallinnan Tuki-osiossa.

Esuomesta löytyvä materiaali poistuu käytöstä marraskuun ja löytyy jatkossa siis vain Palveluhallinnasta.

Palveluhallintaa on tällä hetkellä käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi. Jatkossa palvelussa tarjotaan mm. palveluiden esittelymateriaali sekä osa teknisestä tukimateriaalista myös englanniksi.

Palveluhallinnasta löytyivät jo aikaisemmin Suomi.fi-tunnistus, -palvelutietovaranto, -kartat ja -maksut.

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen: Suomi.fi-viestit yritysviestinnässä ke 23.10

Tervetuloa kuulemaan Viestit-palvelun hyödyistä yritysviestinnässä ke 23.10. klo 8.30.

Tilaisuudessa kerromme, millaisia ominaisuuksia Viestit-palvelussa on nyt ja millaisia suuntaviivoja palvelun kehittämiselle on. Mitä laki digitaalisista palveluista edellyttää viranomaisilta ja mitä ratkaisuja Viestit-palvelu antaa lain vaatimuksiin?

Lisäksi demoamme tilaisuudessa, miten yrityksissä valtuutetaan viestien vastaanottaja.

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/p/suomifi_yrityksille_2019

Verokarhu säästää viestittämällä verkossa – entä teidän organisaationne?

Helppo tapa hoitaa tiedoksiannot

Suomi.fi-viestit on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä viestinvälityspalvelu, jolla julkishallinnon organisaatiot voivat viestiä yksityisille kansalaisille ja alle 9 hengen yrityksille. Vastaanottajat näkevät organisaatioiden lähettämät sähköiset viestit mahdollisine liitteineen ja linkkeineen omissa Suomi.fi-postilaatikoissaan ja saavat ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen herätteen, joka kehottaa kurkistamaan postilaatikkoon.

Jos vastaanottaja on ilmoittanut haluavansa viranomaisviestit paperisina, Viestit-palvelu tulostaa ja toimittaa ne perille lähettäjän laskuun. Tällöin Suomi.fi-viesteihin tallentuu tieto, koska ja kuka on kirjeen lähettänyt.

Viestit-palvelujen käyttö on turvallista. Viestit kulkevat salattuina, ja vastaanottajat tunnistetaan vahvalla tunnistuksella. Organisaatioilla on mahdollisuus myös korotetun tietoturvan lähetyksiin. Toinen hyödyllinen lisäominaisuus on todisteellinen tiedoksianto, jossa vastaanottajan on kuitattava saaneensa lähetys, ennen kuin hän pystyy avaamaan sen.  Suomi.fi-viestejä käyttävä organisaatio voi lisäksi valita, onko viestintä loppukäyttäjän kanssa yhden- vai kahdensuuntaista eli voiko kansalainen vain vastaanottaa palvelussa viestejä vai myös itse lähettää viestejä viranomaiselle.

Verohallinto säästää Viesteillä paperia ja rahaa

”Verottaja on hyödyntänyt Suomi.fi-viestejä yhdensuuntaisena tiedoksiantokanavana marraskuusta 2018 alkaen”, kertoo Verohallinnon asiantuntija Sanna Kuuri, jonka tehtäviin kuuluu sähköisten palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen. ”Kahdensuuntaiseen asiointiin meillä on Omavero-asiointikanava.”

Kuurin mukaan esimerkiksi alle 46-vuotiaista asiakkaista jo 96% asioi Omaverossa sähköisesti. Suurimmalle osalle sysäys kirjautua Omaveroon on vielä paperikirje, joita Verohallinto lähettää vuosittain noin 20 miljoonaa. Suomi.fi-viestit on valinnut toistaiseksi noin 215 000 käyttäjää.

”Vuotuiseen paperisouviin kuluu noin 16 miljoonaa euroa”, Sanna Kuuri laskee. Sähköiseen viestintään siirtyminen säästäisi merkittävästi yhteiskunnan varoja ja pienentäisi samalla paperipostituksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Suomi.fi-viestittelijöiden käyttäjävolyymin kasvaessa Verohallinnon säästötkin kasvavat.

Hyvä projektisuunnittelu, sujuva käyttöönotto

Suomi.fi-viestien käyttöönotto on projekti, johon kannattaa suunnata riittävästi resursseja. Palvelu voidaan integroida organisaation asiahallintajärjestelmiin. Kokemusta on jo esimerkiksi Innofactorin® Dynastysta ja Triplan Oy:n Twebistä. Palvelun käyttö on maksutonta, mutta mahdollisten tietojärjestelmämuutosten kustannuksista vastaa organisaatio itse. Toisaalta: säästöä kertyy siitä, että organisaation ei tarvitse itse ylläpitää sähköistä vastaanottajarekisteriä. Suomi.fi-viestien teknisistä vaatimuksista voit lukea lisätietoa täältä.

”Meillä Verohallinnossa Suomi.fi-viestit saatiin sujuvasti käyttöön”, Sanna Kuuri kertoo. ”Isoilla ja pienillä organisaatioilla ja eri alojen toimijoilla on tietysti omanlaisiaan tarpeita, joihin ne saattavat tarvita räätälöityä tukea.”

Markkinaoikeuden päätös vaikuttaa Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun käyttöön ja käyttöönottoihin

Markkinaoikeus on antanut päätöksensä (MAO 197/19 ja MAO 198/19) koskien Väestörekisterikeskuksen tuottaman Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun kilpailutusta. Markkinaoikeus totesi, että Väestörekisterikeskuksen hankintapäätös oli virheellinen.

Väestörekisterikeskus ei aio valittaa päätöksestä ja on välittömästi ryhtynyt valmistelemaan palvelun uutta kilpailutusta.

Vaikutukset palvelun käyttöön ja käyttöönottoihin

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua käyttävät organisaatiot voivat toistaiseksi jatkaa väliaikaisen palvelun käyttöä.

Myös ne organisaatiot, joille on myönnetty käyttölupa ennen 25.4.2019, voivat jatkaa palvelun käyttöönottoa ja käyttää palvelua normaalisti.

Markkinaoikeuden päätös ei vaikuta Suomi.fi-viestien käyttöönottoihin, jos organisaatiolla ei ole tarvetta käyttää palveluun liittyvää tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua. Kaikki julkisen hallinnon organisaatiot voivat siis jatkaa Suomi.fi-viestien käyttöönottoja normaaliin tapaan, jos niillä on voimassa oma sopimus tulostus-, kuoritus- ja postituspalveluista tai ne eivät muusta syystä tarvitse Suomi.fi-viesteihin liittyvää tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua.

Epäselvissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä Väestörekisterikeskukseen osoitteeseen organisaatiopalvelut[at]vrk.fi.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus

Johtaja Timo Salovaara, p. 0295 535 303

Kehityspäällikkö Maria Juka-Lahdenperä, p. 0295 535 334

etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Suomi.fi-viesteissä uusia ominaisuuksia – suuret lähetykset, hyperlinkkien tuki ja sähköpostien varmentaminen

Tuki suurille lähetyksille

Väestörekisterikeskus on mahdollistamassa suurten viestimäärien lähettämistä asiakkaille yhdellä kertaa Viestit-palvelun kautta. Suurilla lähetyksillä tarkoitetaan yli 100 000 viestin kertalähetyksiä. Väestörekisterikeskus sopii suurien lähetyksien mahdollistamisesta erikseen asiakasorganisaatioiden kautta, ole yhteydessä Suomi.fi-asiakaspalveluun: suomi.fi-asiakaspalvelu@vrk.fi.

Hyperlinkit viesteihin

Kansalaisen saamissa viesteissä on mahdollistettu hyperlinkit. Viestisisältöön kirjoitettu www-osoite, esim. http://www.suomi.fi muodostuu linkiksi automaattisesti, eikä viestiin tarvitse kirjoittaa html- tai muita tageja. Linkit eivät muodostu viestejä lähettävän organisaation suuntaan, vaan viestisisältö tulee edelleen olla plain text -muodossa.

Käyttäjien sähköpostit varmennetaan tarkemmin

Viestejä vastaanottavien käyttäjien on jatkossa varmennettava tarkemmin sähköpostinsa, johon Viestit-palvelu lähettää ilmoituksen palveluun saapuneista uusista viesteistä. Loppukäyttäjän on kirjoitettava palvelun käyttöliittymässä sähköpostinsa kaksi kertaa, jotta sähköpostiin ei päädy esim. kirjoitusvirheitä.

Suomi.fi-viestit perille nyt myös postitse – tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu käytössä!

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu on avautunut Viestejä käyttäville asiointipalveluille.. Tulostus-, kuoritus- ja jakelu täydentää Suomi.fi-viestien palvelupaketin. Sen avulla Viestejä hyödyntävä organisaatio saa asiakkailleen lähtevät viestit perille riippumatta siitä, tahtooko asiakas vastaanottaa viranomaispostinsa sähköisenä vai paperisena. Sähköisesti viestit lähtevät niille Viestejä hyödyntävän organisaation asiakkaille, jotka Viestit-palvelussa ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen viestinvälitykseen. Muille viestit lähtevät postitse tulostus-, kuoritus ja jakelupalvelun avulla.

Väestörekisterikeskukselle palvelun tuottaa Edita Prima Oy.

Näin otat tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun käyttöön:

Löydät ohjeet ja lomakkeet palvelun käyttöönottamiseksi osoitteesta https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/ Organisaatio liittyy palvelun käyttäjäksi hakemalla Suomi.fi-viestien käyttölupaa ja tekemällä teknisen liitoksen palveluun, ml. testaus. Paperipostitus voidaan liittää osaksi palvelua tässä vaiheessa tai myöhemmin. Liittymisen jälkeen organisaatio voi tuoda mukaan uusia palveluita tai ominaisuuksia.

Mikäli Viestejä käyttävä organisaatio on kiinnostunut tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun hyödyntämisestä, ota yhteyttä Viestien käyttöönottotiimiin, viestit-kayttoonotot@vrk.fi.

Lisätietoa

viestit-kayttoonotot@vrk.fi

Suomi.fi-viestit aukeaa pian pienille yrityksille – organisaatio, aloita käyttöönotto!

Suomi.fi-viestien kautta on organisaatioiden pian mahdollista lähettää viestejä myös yritysten edustajille. Yritysten Viestit aukeaa tuotantokäyttöön vielä vuoden 2018 aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa viestejä voi lähettää niin sanotuille mikroyrityksille, jotka työllistävät 1-9 henkilöä. Mikroyrityksiä on kuitenkin Tilastokeskuksen lukujen mukaan jopa 93 prosenttia kaikista yrityksistä. Yritysten Viestit kattaa siis ensimmäisessä aallossa jo valtaosan osan suomalaisesta yrityskentästä.

Pienten yrityksen viestejä voi ensi vaiheessa hallinnoida vain yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, esimerkiksi toimitusjohtaja. Yritys voi siis jatkossa halutessaan ottaa viranomaisviestit vastaan sähköisesti ja luopua paperipostista viranomaisviestinnässään. Sähköinen viestinvälitys edellyttää, että yrityksen edustaja antaa suostumuksensa sähköiseen asiointiin Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Miten organisaationi voi alkaa lähettää viestejä yrityksille?

Yritysten viestit-palvelu toimii samalla tavalla kuin kansalaistenkin viestit. Ainoa ero on siinä, että lähettävä viranomainen kohdentaa viestit henkilötunnuksen (kansalainen) sijaan y-tunnukselle (yritys). Nykyiset Viestit-palvelun käyttöönottaneet organisaatiot voivat siten helposti laajentaa palvelun käyttöä myös yritysasiakkaille.

Yrityksiä palvelevien viranomaisten kannattaa ehdottomasti valmistautua yritysten Viestien tuloon ja mahdollistaa parempi sähköinen organisaation yritysasiakkaille. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja aloita käyttöönotto tai lue lisää viesteistä osoitteessa: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/

Miten Viestit-palvelu yrityksille laajenee ensi vuonna?

Vuoden 2019 aikana palvelua laajennetaan Suomi.fi-valtuuksien avulla valtuusrekisteripohjaiseksi. Tulevaisuudessa yrityksen viestejä voi käyttää myös yrityksen edustajan valtuuttama henkilö tai jopa toinen yritys. Yrityksen nimenkirjoittaja voi jatkossa antaa valtuuden Suomi.fi-verkkopalvelussa henkilölle tai yritykselle, jonka avulla yrityksen viestejä voi lukea tai lähettää. Valtuuden Viestit-palvelua varten antaa Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin kirjattu nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Tulevaisuudessa yrityksen saamat viestit ovat luettavissa myös Suomi.fi-mobiilisovelluksessa.

Palvelua kehitetään yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa. Väestörekisterikeskus on syksyn aikana haastatellut merkittävimpiä viranomaisorganisaatioita saadakseen selville asiakasorganisaatioiden tarpeita yritysten sähköiseen viestintään. Marras-joulukuun aikana keskustelut jatkuvat yritysten edustajien kanssa. Haastatteluiden avulla on määritelty erilaisia puolesta-asioinnin tyyppejä, joita palvelussa tarvitaan sen laajetessa valtuusrekisteripohjaiseksi.

 

Lisätietoa:

viestit-kayttoonotot@vrk.fi

Eläketurvakeskus hyödyntää Suomi.fi-palveluita järjestelmäkehityksessään

Eläketurvakeskus on ottanut syksyllä käyttöön Suomi.fi-valtuudet ja Suomi.fi-viestit. Keskeinen motivaatio on asiakaskeskeinen ajattelu. ”Asiakkaille asiointi on helpompaa, kun tuttu ja turvallinen Suomi.fi-palvelu on käytössä useiden organisaation palveluissa”, taustoittaa Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Virpi Rautiainen.

Eläketurvakeskuksen uusi, Suomi.fi-valtuuksilla ryyditetty eETK-asiointipalvelu otettiin käyttöön elokuussa. Sieltä henkilöasiakas tai hänen valtuuttamansa taho voi ensimmäisessä vaiheessa tarkistaa Eläketurvakeskuksessa vireillä olevan asiansa tilan. Palvelun seuraavissa versioissa eETK:ssa voi myös hakea palvelua ja muokata tietoja. Syyskuussa Eläketurvakeskus otti käyttöön myös Suomi.fi-viestit henkilöasiakkaiden viestintäkanavana.

Virpi Rautiainen kertoo, että Eläketurvakeskus on linjannut jo aiemmin omassa palvelukonseptissaan, että Suomi.fi-palveluita hyödynnetään järjestelmäkehityksessä. ”Päätimme, että emme itse ryhdy rakentamaan vastaavia ominaisuuksia.” Yhtenä johtoajatuksena oli se, että Suomi.fi-palvelut tulevat suomalaisille tutuiksi, kun julkishallinto ottaa ne laajasti käyttöön. ”Toki meitä motivoi myös se, että Suomi.fi-palvelut ovat käyttäjille maksuttomia.”

Eläketurvakeskus on työeläkealan asiantuntijaorganisaatio, ja yleensä yritys- ja henkilöasiakkaat asioivat omien eläkelaitostensa kanssa. Tietyt tehtävät on kuitenkin keskitetty Eläketurvakeskukseen. Se myöntää suomalaisten yritysten ulkomailla toimivien työntekijöiden A1-todistuksen, joka mahdollistaa pysymisen Suomen sosiaaliturvan piirissä. Sen vastuulla on valvoa, että työnantajilla ja yrittäjillä on lakisääteiset työeläkevakuutukset kunnossa. Lisäksi se toimii kansainvälisenä yhdyslaitoksena, joka välittää eläkehakemukset ulkomaille.

Valtuudet-palveluun luotiin valtuuskoodit eläkealalle

Eläketurvakeskus otti käyttöön Valtuudet-palvelun kahdessa vaiheessa. Elokuussa yrityksen tai henkilön puolesta asiointi pohjautui kaupparekisteriin ja väestötietojärjestelmään, sillä eläkealalle soveltuvia valtuuskoodeja ei Valtuudet-palvelusta löytynyt. Perusrekisterit tekevät toisen puolesta asioinnin mahdolliseksi kuitenkin vain alaikäisen lapsen vanhemmalle tai yrityksen nimenkirjoitusoikeudet omaavalle henkilölle.

Jotta henkilö- tai yritysasiakas voi jatkossa valtuuttaa valitsemansa henkilön asioimaan puolestaan eETK:ssa, tuli Eläketurvakeskuksen siis ensin määritellä eläkealalle omat valtuuskoodit. Tavoitteena oli mahdollisimman kattava määrittely, jotta koodeja voisi soveltaa laajasti. ”Valtuuksia kun ei voi ylittää, mutta suppeammin niitä voi käyttää”, huomauttaa Rautiainen.

Syyskuussa otettiin käyttöön kolme uutta valtuuskoodia: työeläkevakuutusasioiden ja eläkeasioiden hoito sekä ulkomailla työskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen. Nyt esimerkiksi eläkkeenhakija voi valtuuttaa toisen henkilön katsomaan eETK:sta ulkomaille lähetetyn eläkehakemuksen käsittelytilanteen. Tai ulkomaille työntekijöitä työskentelemään lähtevä yritys myöntää asioiden hoitajalleen valtuuden tarkistaa A1-hakemustensa tilanteen. Samoin yrittäjä tai yritys voi valtuuttaa tilitoimiston tai muun kumppaninsa katsomaan, missä vaiheessa on asiakkaan vakuutusvalvonnan käsittely.

Uusien valtuuskoodien määrittelyyn kannattaa varata kalenteriaikaa

Uusien valtuuskoodien sisältöjä työstettiin yhteistyössä työeläkealan eri toimijoiden kanssa. Eläkeasian hoitamisen valtuuskoodin käsittelyyn osallistui myös Kela.

Uusien valtuuskoodien määrittely Valtuus-palveluun oli Rautiaisen mukaan palvelun käyttöönoton pitkäkestoisin vaihe. ”Niiden yhteiseen käsittelyyn kannattaa varata reippaasti kalenteriaikaa, varsinkin jos palveluita tarjoaa useampi taho”, hän suosittelee.

Maaliskuussa aloitettu määrittelytyö saatiin valmiiksi kesäkuun lopulla. Luonnosversioita käsiteltiin myös Väestörekisterikeskuksen kanssa, mutta pieniä täsmennyksiä koodeihin tehtiin vielä kesäkuun lopulla. Palvelun testaukseen ja käyttöönottoon päästiin siten hieman tavoiteltua aikataulua myöhemmin.

Laaja yhteistyö tuotti kuitenkin tulosta – nyt valtuuskoodien sisältö on eläkealalla yhdessä hyväksytty ja siten jatkossa useamman toimijan hyödynnettävissä.

Valtuudet-palvelun tekninen käyttöönotto ei sen sijaan ollut Rautiaisen mukaan iso työ. Eläketurvakeskus käyttää rajapintaratkaisuna WebAPI-liittymää. ”Sen teknisessä toteutustyössä ei puhuta monestakaan työpäivästä. Suurin työ liittyi testaamiseen ja testitapausten käsittelyyn ja tarkistamiseen.”

Eläketurvakeskuksen henkilöasiakkaiden ensisijainen viestintäkanava on Suomi.fi-viestit

Syksyllä Eläketurvakeskus otti käyttöön myös Viestit-palvelun. Suomi.fi-viestien käyttöön ohjataan vahvasti Eläketurvakeskuksen kaikessa henkilöasiakkaan ohjeistuksessa.

Suomi.fi-viestit tulevat suoraan työjonoon Eläketurvakeskuksen käsittelijöille. ”Se on hyvä kanava tietoturvan ja vahvan tunnistautumisen vuoksi. Tiedämme, keneltä viesti tulee ja kuka viestin saa, kun vastaamme. Voimme olla varmoja, että kanavaa voi käyttää luottamuksellisten työeläkeasioiden lähettämiseen”, Rautiainen toteaa. ”On myös hyvä, että esimerkiksi lähetetyn työntekijän A1-todistukseen liittyviä asioita voi hoitaa digitaalisesti missä päin maailmaa hyvänsä.”

Muutama mutka matkalla Suomi.fi-viestien käyttöönotossa tosin oli, joten käyttöönotto viivästyi suunnitellusta. Kaikkia Eläketurvakeskuksen toivomia ominaisuuksia ei ensivaiheessa ollut käytössä. Erityisesti odotellaan Viestit-palvelun laajentumista yritysasiakkaisiin sekä mahdollisuutta lähettää viestit myös postitse.

Suomi.fi-viestien tulostusominaisuus otetaan käyttöön loppuvuodesta. Se laajentaa Viestit-palvelun käyttöä ja helpottaa käsittelijän työtä Eläketurvakeskuksessa. ”Nyt voimme käyttää palvelua vain digitaalisesti vastaanotettaviin viesteihin. Kun tulostusominaisuus otetaan käyttöön, voimme lähettää kaikki ratkaisut, päätökset, lisätietopyynnöt ja infokirjeet Suomi.fin kautta. Asiakas saa viestin toiveensa mukaan joko digitaalisesti tai postitse.”

Tärkeä ominaisuus Eläketurvakeskukselle on myös Suomi.fi-viestien lähettäminen yrityksille. Loppuvuoden aikana Suomi.fi-viestit avataan pienyrityksille. Ensi vuoden puolella ominaisuutta laajennetaan koskemaan myös suurempia yrityksiä.

 

 

 

 

 

Kuntalaisten lomakeasiointi hoituu tietoturvallisesti ja kätevästi Suomi.fi-viestien avulla

Kunnissa monet asiat hoituvat verkkolomakkeiden kautta. Lomakkeen kulun pitää olla ehdottoman tietoturvallista, sillä niissä käsitellään usein henkilötietoja ja jopa arkaluontoisia tietoja. Tärkeää on myös varmistua, että kuka tahansa ei voi ilman suostumusta hoitaa toisen henkilön asioita. Helppo ratkaisu luotettaviin lomakkeisiin on Suomi.fi-viestit.

Suomi.fi-viestien avulla kuntien asiakaspalvelu voi olla entistä parempaa. Lomakkeiden tulee jatkossakin löytyä kunnan verkkosivuilta tai muusta asiointikanavasta, jota kuntalaiset ovat tottuneet käyttämään.

– Viestit-palvelun avulla kunnan sivuille voi rakentaa nopeasti ja kustannustehokkaasti tietoturvallisia asiointipalveluita kuten ajanvarauksia, potilaskertomusten lähettämistä tai tietopyyntöjä, kertoo johtava asiantuntija Hannu Korkeala Väestörekisterikeskuksesta.

Lomakkeen tiedot kulkevat tietoturvallisesti

Väestörekisterikeskuksen kehittämän Viestit-palvelun voi kytkeä lomakkeen taustalle, eli kuntalainen tulee samalla ottaneeksi Viestit käyttöönsä. Viestit-palvelu kannattaa kytkeä lomakkeisiin, joissa kulkee henkilötietoa tai muuten arkaluontoista tietoa tai joihin vastaamiseen tarvitaan turvallinen kanava.

Lomakkeiden tiedot kulkevat suojattuna verkkosivustolta Viestit-palveluun, mikä mahdollistaa arkaluontoisenkin tiedon käsittelyn. Viranomaisen antama vastaus kulkee niin ikään suojattuna Viestit-palveluun eikä esimerkiksi kuntalaisen henkilökohtaiseen sähköpostilaatikkoon.

Vahva tunnistautuminen pienentää väärinkäytösten uhkaa

Viestit-palvelun avulla verkkolomakkeeseen saadaan rakennettua asiakkaan vahva tunnistautuminen ilman, että kunnan tarvitsisi hankkia oma tunnistuspalvelu. Lomakkeen täyttäjältä vaaditaan vahva tunnistautuminen joka asiointikerralla. Näin voidaan varmistua siitä, että asiaa hoitaa oikea henkilö. Samalla varmistuu, että vastaukset ohjautuvat oikealle henkilölle.

Vastaukset ja päätökset sekä itse lomakkeen kopio löytyvät helposti kuntalaisen omasta Viestit-postilaatikosta Suomi.fi-verkkopalvelusta. Ensimmäisellä lomakkeentäyttökerralla kuntalaisen tulee antaa suostumus viranomaispostin vastaanottoon Viestit-postilaatikon kautta. Kuntalainen antaa samalla suostumuksen siihen, että muutkin kuin kyseistä lomaketta koskevat viranomaisasiat tulevat jatkossa Viestit-palveluun. Viranomaispostin löytyminen yhdestä paikasta helpottaa kuntalaisen asiointia huomattavasti. Suostumuksen voi koska tahansa poistaa Viestit-palvelun asetuksissa Suomi.fi-verkkopalvelussa, jos tulisi katumapäälle.

Kunnan tehtävälista Viestit-palvelun käyttöönottoon:

  1. Liitä virasto Viestit-palveluun. Liittyä voi kevyemmin sähköpostiliitynnällä tai tekemällä ohjelmistointegroinnin Web Service-rajapinnan avulla. Väestörekisterikeskus ei peri liittymisestä maksua, mutta liitettävälle palvelulle on kuitenkin haettava käyttölupa Väestörekisterikeskukselta.
  2. Mieti paikka lomakkeelle esim. kunnan omassa verkkopalvelussa.
  3. Luo lomake sivuille ja paluusivu sille.
  4. Mieti lomakkeen käsittelyprosessi, jos sitä ei vielä ole.

Lisätietoa:

Johtava asiantuntija, Hannu Korkeala, Väestörekisterikeskus. p. 0295 535 071, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Kutsu: Infotilaisuus Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelusta 18.6.2018 klo 13-14

Väestörekisterikeskus ja Edita Prima Oy järjestävät yhdessä infotilaisuuden Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelusta. Tilaisuudessa esitellään Edita Prima Oyn tarjoamaa palvelua, palvelun käyttöönottoa sekä sen kehityksen tiekarttaa. Lue Väestörekisterikeskuksen tiedote sopimuksesta täällä: https://esuomi.fi/suomi-fi-viestien-tulostus-kuoritus-ja-jakelupalvelun-valiaikainen-sopimus-allekirjoitettu/

Tilaisuus järjestetään virtuaalikokouksena Skype for Business -ohjelman avulla. Osallistujille lähetetään linkki virtuaalikokoukseen muutama päivä ennen tilaisuutta. Tilaisuuteen mahtuu mukaan 250 ensiksi ilmoittautunutta.

Tilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite materiaaleineen julkaistaan tilaisuuden jälkeen osoitteessa vrk.fi/tapahtumien-materiaalit

Ilmoittaudu 13.6. mennessä linkin takaa löytyvällä lomakkeella. Voit jättää lomakkeella myös ennakkokysymyksesi Editan ja Väestörekisterikeskuksen edustajille.

Lisätietoja

viestit-kayttoonotot@vrk.fi