Ilmoittaudu tilaisuuteen: Suomi.fi-viestit yritysviestinnässä ke 23.10

Tervetuloa kuulemaan Viestit-palvelun hyödyistä yritysviestinnässä ke 23.10. klo 8.30.

Tilaisuudessa kerromme, millaisia ominaisuuksia Viestit-palvelussa on nyt ja millaisia suuntaviivoja palvelun kehittämiselle on. Mitä laki digitaalisista palveluista edellyttää viranomaisilta ja mitä ratkaisuja Viestit-palvelu antaa lain vaatimuksiin?

Lisäksi demoamme tilaisuudessa, miten yrityksissä valtuutetaan viestien vastaanottaja.

Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/p/suomifi_yrityksille_2019

Tiedote Katsoa hyödyntäville asiointipalveluille: Katso-tunnistautuminen korvataan Suomi.fi-tunnistuksella 2019 loppuun mennessä

Katso-tunnistautuminen poistuu käytöstä 2019 loppuun mennessä ja korvataan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksella. Tämän vuoksi Katso-tunnistautumista hyödyntävien organisaatioiden on siirryttävä Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön. Vuoden 2020 alusta Katso-tunnisteella ei näin ollen voi enää tunnistautua asiointipalveluihin. Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään vahvaa sähköistä tunnistamista eli käytännössä pankkitunnisteita, mobiilivarmenteita tai varmennekortteja. Ulkomaalaisille käyttäjille tarjotaan uusi tunnistusratkaisu. Julkishallinnon asiointipalvelut voivat jatkossa hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta.

Katso-roolit ja -valtuudet poistuvat käytöstä vaiheittain 2020 aikana

Katso-palvelun valtuutustoiminnot korvataan Suomi.fi-valtuuksilla vaiheittain 2020 aikana. Asiointipalvelujen on tämän mahdollistaakseen otettava Valtuudet-palvelu käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.  Suomi.fi-valtuudet perustuu väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä saataviin perustietoihin sekä valtuusrekisterin valtuustietoihin. Palvelun käyttöönotto on mahdollista siten, että myös nykyiset Katso-roolit ovat tarkistettavissa Suomi.fi-valtuuksien kautta niin kauan, kun valtuusrekisteri ei niitä vielä sisällä.

Ne loppukäyttäjäorganisaatiot, joiden edustajatietoja ei löydy edellä mainituista perusrekistereistä, jatkavat Katso-valtuutuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa vuoden 2020 puolella. Tähän asiakasryhmään kuuluvat organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, kuten mm. seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, julkiset organisaatiot ja ulkomaalaiset yritykset. Kyseessä on tilapäinen ratkaisu.

Asiakasryhmille, joiden edustustietoja ei löydy perusrekistereistä, Väestörekisterikeskus toteuttaa virkailija-avusteisen rekisteröinnin Valtuudet-palveluun yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Virkailija-avusteinen rekisteröinti alkaa vuoden 2020 aikana. Sen käynnistymisen tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Katso-palvelua hyödyntävät asiointipalvelut tiedottavat loppukäyttäjiään ja asiakkaitaan palvelunsa muutoksista sekä aikataulusta erikseen. Asiointipalveluiden on ohjeistettava asiakkaitaan tekemään tarvittavat valtuudet Suomi.fi-valtuudet -palvelussa heti kun Valtuudet-palvelu tämän mahdollistaa.

Verohallinto sekä ulkomaalaiset henkilöt ja yritykset poikkeuksia

Verohallinnon palveluissa Katso-tunnistus ja -valtuutukset jatkuvat nykyisellään 2020 vuoden puolella.

Lisäksi ulkomaalaiset henkilöt ja yritykset jatkavat Katso-tunnisteella tunnistautumista asiointipalveluissa sekä Katso-roolien ja -valtuuksien hallinnointia Katso-palvelussa vuoden 2020 puolelle, kunnes korvaavat ratkaisut otetaan käyttöön. Asiointipalveluille, jotka ovat ilmoittaneet tarvitsevansa ulkomaalaisten tunnistamista, tiedotetaan uuden ratkaisun käyttöönotosta.

 

Lisätietoa

organisaatiopalvelut@vrk.fi

Verokarhu säästää viestittämällä verkossa – entä teidän organisaationne?

Helppo tapa hoitaa tiedoksiannot

Suomi.fi-viestit on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä viestinvälityspalvelu, jolla julkishallinnon organisaatiot voivat viestiä yksityisille kansalaisille ja alle 9 hengen yrityksille. Vastaanottajat näkevät organisaatioiden lähettämät sähköiset viestit mahdollisine liitteineen ja linkkeineen omissa Suomi.fi-postilaatikoissaan ja saavat ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen herätteen, joka kehottaa kurkistamaan postilaatikkoon.

Jos vastaanottaja on ilmoittanut haluavansa viranomaisviestit paperisina, Viestit-palvelu tulostaa ja toimittaa ne perille lähettäjän laskuun. Tällöin Suomi.fi-viesteihin tallentuu tieto, koska ja kuka on kirjeen lähettänyt.

Viestit-palvelujen käyttö on turvallista. Viestit kulkevat salattuina, ja vastaanottajat tunnistetaan vahvalla tunnistuksella. Organisaatioilla on mahdollisuus myös korotetun tietoturvan lähetyksiin. Toinen hyödyllinen lisäominaisuus on todisteellinen tiedoksianto, jossa vastaanottajan on kuitattava saaneensa lähetys, ennen kuin hän pystyy avaamaan sen.  Suomi.fi-viestejä käyttävä organisaatio voi lisäksi valita, onko viestintä loppukäyttäjän kanssa yhden- vai kahdensuuntaista eli voiko kansalainen vain vastaanottaa palvelussa viestejä vai myös itse lähettää viestejä viranomaiselle.

Verohallinto säästää Viesteillä paperia ja rahaa

”Verottaja on hyödyntänyt Suomi.fi-viestejä yhdensuuntaisena tiedoksiantokanavana marraskuusta 2018 alkaen”, kertoo Verohallinnon asiantuntija Sanna Kuuri, jonka tehtäviin kuuluu sähköisten palvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen. ”Kahdensuuntaiseen asiointiin meillä on Omavero-asiointikanava.”

Kuurin mukaan esimerkiksi alle 46-vuotiaista asiakkaista jo 96% asioi Omaverossa sähköisesti. Suurimmalle osalle sysäys kirjautua Omaveroon on vielä paperikirje, joita Verohallinto lähettää vuosittain noin 20 miljoonaa. Suomi.fi-viestit on valinnut toistaiseksi noin 215 000 käyttäjää.

”Vuotuiseen paperisouviin kuluu noin 16 miljoonaa euroa”, Sanna Kuuri laskee. Sähköiseen viestintään siirtyminen säästäisi merkittävästi yhteiskunnan varoja ja pienentäisi samalla paperipostituksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Suomi.fi-viestittelijöiden käyttäjävolyymin kasvaessa Verohallinnon säästötkin kasvavat.

Hyvä projektisuunnittelu, sujuva käyttöönotto

Suomi.fi-viestien käyttöönotto on projekti, johon kannattaa suunnata riittävästi resursseja. Palvelu voidaan integroida organisaation asiahallintajärjestelmiin. Kokemusta on jo esimerkiksi Innofactorin® Dynastysta ja Triplan Oy:n Twebistä. Palvelun käyttö on maksutonta, mutta mahdollisten tietojärjestelmämuutosten kustannuksista vastaa organisaatio itse. Toisaalta: säästöä kertyy siitä, että organisaation ei tarvitse itse ylläpitää sähköistä vastaanottajarekisteriä. Suomi.fi-viestien teknisistä vaatimuksista voit lukea lisätietoa täältä.

”Meillä Verohallinnossa Suomi.fi-viestit saatiin sujuvasti käyttöön”, Sanna Kuuri kertoo. ”Isoilla ja pienillä organisaatioilla ja eri alojen toimijoilla on tietysti omanlaisiaan tarpeita, joihin ne saattavat tarvita räätälöityä tukea.”

Tietojen jakaminen Suomi.fi-palveluväylän kautta helpottuu REST-tuella

Suomi.fi-palveluväylän käyttömahdollisuudet on laajentunut merkittävästi elokuussa, kun palveluun on lisätty tuki REST-rajapinnoille uuden versiopäivityksen myötä. Tiedon jakaminen eri organisaatioiden välillä Palveluväylän kautta helpottuu, kun jo ennestään käytössä olleen SOAP-protokollan rinnalle tulee käyttöön REST-protokolla.

REST-pohjaisen palveluiden ja niiden hyödyntäminen Palveluväylän X-Road -teknologian avulla kautta on vaivatonta, sillä REST-palveluiden tarjoaminen ja hyödyntäminen ei vaadi muutoksia liitettäviin tietojärjestelmiin. REST-tuki ei aseta rajoitteita siirrettävän tiedon tyypille, joten Palveluväylän REST-tuen avulla voidaan siirtää minkälaista dataa vaan.

REST-pohjaiset järjestelmät voidaan integroida Suomi.fi-palveluväylään ilman teknisiä muutoksia ja erillistä sovitinpalvelukomponenttia. SOAP-palveluiden käyttäminen ja tuottaminen ovat edelleen tuettuja eikä olemassa oleviin SOAP-pohjaisiin palveluihin tarvitse tehdä muutoksia.

Palveluväylän palveluomistaja Atte Pirttilä on iloinen siitä, että REST-tuen avulla Palveluväylän käyttömahdollisuudet kasvavat.

-Hienoa, että pääsemme vastaamaan asiakkaiden toiveisiin REST/JSON-tuesta. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia niin palveluja tarjoaville organisaatioille kuin hyödyntävillekin tahoille. Uskon, että tämän avulla syntyy aivan uusia innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, Pirttilä toteaa.

Versio 6.21.0 on asennettu Palveluväylän tuotantoympäristöön elokuussa.

Lue VRK:n versiotiedote eSuomesta: Suomi.fi-palveluväylän versio 6.21.0 julkaistaan 30.4.2019. Palveluväylän X-Road -teknologian kehittämisestä vastaavan Nordic Institute for Interoperability Solutionsin (NIIS) oman versiotiedotteen löydät täältä: Release Notes.

Lue myös NIIS:in Petteri Kivimäen bloggaus REST-tuesta X-roadissa.

Katso-palvelua hyödyntävät asiointipalvelut voivat jatkaa tiettyjen asiakasryhmiensä valtuutusten hallinnointia Katso-palvelussa vielä vuoden 2020 puolella

Katso-palvelua hyödyntävät asiointipalvelut voivat jatkaa tiettyjen asiakasryhmiensä valtuutusten hallinnointia Katso-palvelussa vielä vuoden 2020 puolella. Tähän asiakasryhmään kuuluvat organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, kuten mm. seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, julkiset organisaatiot ja ulkomaalaiset yritykset.

Yllä mainittujen organisaatioiden Katso-valtuuksia voidaan tarkistaa taustakyselynä Suomi.fi-valtuuksien kautta (ns. kasu-toiminnallisuus) vuoden 2020 puolelle ulottuvana siirtymäaikana. Asiointipalvelun on tämän mahdollistaakseen siis otettava Valtuudet-palvelu käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Kyseessä on tilapäinen ratkaisu. Sen avulla Valtuudet-palvelu toimii 2020 alusta alkaen asiointipalveluille rajapintana, jonka kautta Katso-valtuudet voidaan tarkistaa. Asiointipalveluiden suorat Katso-valtuutusten tarkistukset lopetetaan vuoden 2019 lopussa.

Loppukäyttäjiltä valtuutusten tarkistaminen Valtuudet-palvelun kautta ei vaadi toimenpiteitä. Asiointipalveluiden on ohjeistettava asiakkaitaan tekemään tarvittavat valtuudet Suomi.fi-valtuudet -palvelussa hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä, jolloin Katsossa olevilla valtuutuksilla asiointi estyy.

Niille asiakasryhmille, joilla ei ole saatavilla edustustietoja perusrekistereihin pohjautuen, toteuttaa Väestörekisterikeskus virkailija-avusteisen rekisteröinnin Valtuudet-palveluun yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Väestörekisterikeskus suunnittelee näiden asiakasryhmien siirron yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja siirron aikataulu julkaistaan syksyllä 2019. Katso-palvelun alasajon tarkempi aikataulu määrittyy syksyllä valmistuvassa suunnitelmassa.

Katso-palvelua hyödyntävät asiointipalvelut tiedottavat loppukäyttäjiään ja asiakkaitaan palvelun muutoksista sekä aikataulusta erikseen.

 

Verohallinnolle myönnetty lupa jatkaa Katson käyttöä palveluissaan 2020 vuoden puolelle

Väestörekisterikeskus toteuttaa yhteistyössä Verohallinnon kanssa virkailija-avusteista rekisteröintiä Valtuudet-palveluun niille asiakasryhmille, joilla ei ole saatavilla edustustietoja perusrekistereihin pohjautuen. Virkailija-avusteisten valtuutusten käsittelyn ja Verohallinnon suurten asiakaskäyttäjämäärien siirtymisen vaatiman ajan takia Väestörekisterikeskus on myöntänyt Verohallinnon palveluille luvan käyttää Katso-tunnistautumista siirtymäaikana vuoden 2020 puolelle.

 

Lisätietoa:

Mika King, palveluomistaja, Väestörekisterikeskus
etunimi.sukunimi@vrk.fi, +358 295 535 301

Mira Holmroos-Kolari, ICT-johtaja, Väestörekisterikeskus
etunimi.sukunimi@vrk.fi, 040 332 6683

Markkinaoikeuden päätös vaikuttaa Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun käyttöön ja käyttöönottoihin

Markkinaoikeus on antanut päätöksensä (MAO 197/19 ja MAO 198/19) koskien Väestörekisterikeskuksen tuottaman Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun kilpailutusta. Markkinaoikeus totesi, että Väestörekisterikeskuksen hankintapäätös oli virheellinen.

Väestörekisterikeskus ei aio valittaa päätöksestä ja on välittömästi ryhtynyt valmistelemaan palvelun uutta kilpailutusta.

Vaikutukset palvelun käyttöön ja käyttöönottoihin

Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua käyttävät organisaatiot voivat toistaiseksi jatkaa väliaikaisen palvelun käyttöä.

Myös ne organisaatiot, joille on myönnetty käyttölupa ennen 25.4.2019, voivat jatkaa palvelun käyttöönottoa ja käyttää palvelua normaalisti.

Markkinaoikeuden päätös ei vaikuta Suomi.fi-viestien käyttöönottoihin, jos organisaatiolla ei ole tarvetta käyttää palveluun liittyvää tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua. Kaikki julkisen hallinnon organisaatiot voivat siis jatkaa Suomi.fi-viestien käyttöönottoja normaaliin tapaan, jos niillä on voimassa oma sopimus tulostus-, kuoritus- ja postituspalveluista tai ne eivät muusta syystä tarvitse Suomi.fi-viesteihin liittyvää tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua.

Epäselvissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä Väestörekisterikeskukseen osoitteeseen organisaatiopalvelut[at]vrk.fi.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus

Johtaja Timo Salovaara, p. 0295 535 303

Kehityspäällikkö Maria Juka-Lahdenperä, p. 0295 535 334

etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Suomi.fi-palveluväylän versio 6.21.0 julkaistaan 30.4.2019

Seuraava Suomi.fi-palveluväylän ohjelmistoversio julkaistaan 30.4.2019

Suomi.fi-palveluväylän seuraava uusi ohjelmistoversio 6.21.0 julkaistaan 30.4. Tämän ohjelmistoversion julkaisun ja kaikki asennuspaketit tekee Suomen ja Viron yhteinen Nordic Institute for Interoperability Solutions– instituutti (NIIS).

Palveluväylän keskusympäristöt päivitetään FI-DEV ja FI-TEST osalta toukokuun 2019 aikana edellä mainittuun julkaistavaan versioon. Tuotannon keskusympäristö päivitetään elokuussa 2019.

Päivitysten suunnitellut alustavat ajankohdat ovat (muutokset mahdollisia):

 • Kehitysympäristö (FI-DEV) toukokuussa
 • Testiympäristö (FI-TEST) toukokuussa
 • Tuotantoympäristö (FI) elokuussa

Huomioitavaa on myös se, että keskusympäristön uuden ohjelmistoversion päivityksen aikana uusien liityntäpalvelinten tai organisaatioiden lisääminen Palveluväylään ei ole mahdollista. Päivityksen tarkka ajankohta ilmoitetaan ympäristökohtaisilla jakelulistoilla viikkoa ennen päivitystä.

Ylläpito lähettää tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen. Keskusympäristön päivityksen jälkeen on suositeltavaa päivittää liityntäpalvelimet uuteen ohjelmistoversioon 6.21.0 neljän viikon kuluessa. Uuden version päivityksen myötä liityntäpalvelimen uudet sekä parannetut ominaisuudet tuovat lisää tehokkuutta palveluväylän toimintaan sekä tietoturvaan, joten versiopäivitys kannattaa tehdä ensi tilassa.

Version 6.21.0 uusia ominaisuuksia ja parannuksia

Huhtikuun lopussa julkaistavan version 6.21.0 julkaisutiedote sisältää tarkemmat tiedot uuteen versioon tehdyistä ominaisuuksista ja parannuksista.Lue NIIS:in julkaisema oma versiotiedote täältä. Muun muassa seuraavat ominaisuudet ja parannukset on sisällytetty julkaistavaan versioon.

 • Tuki REST-palveluiden käyttöön ja tuottamiseen
  • Liityntäpalvelin tukee sekä SOAP- että REST-palveluiden käyttöä ja tuottamista.
  • REST-pohjaiset järjestelmät voidaan integroida Suomi.fi-palveluväylään ilman teknisiä muutoksia ja erillistä sovitinpalvelukomponenttia.
  • SOAP-palveluiden käyttäminen ja tuottaminen ovat edelleen tuettuja eikä olemassa oleviin SOAP-pohjaisiin palveluihin tarvitse tehdä muutoksia.
 • fi-palveluväylän liittymisprosessin tehostaminen
  • Lisätty mahdollisuus uusien liityntäpalvelinten ja alijärjestelmien rekisteröintipyyntöjen automaattiseen hyväksyntään
  • Operaattori (Suomi.fi-palveluväylän osalta CSC) voi valita automaattisen ja manuaalisen hyväksynnän Suomi.fi-palveluväylän liittymisen osalta.
  • Automaattinen hyväksyntä nopeuttaa rekisteröintiprosessia ja vähentää operaattorin päivittäisiä hallintatehtäviä.
  • Ominaisuuden käyttöönotosta Suomi.fi-palveluväylän osalta tehdään erillinen päätös ja siitä tiedotetaan myöhemmin. Muutos vaikuttaa prosesseihin.
 • Valmiiksi konfiguroitu, itsenäinen Docker imagena jaeltava liityntäpalvelin testaukseen ja kehittämiseen (Standalone Security Server)
  • Valmis käytettäväksi muutamassa minuutissa ilman normaalia liityntäpalvelimen asennus-, määritys- ja rekisteröintiprosessia.
  • Tarkoitettu testaustarkoituksiin X-Road-palvelun kehittämisessä, eikä se voi olla yhteydessä muihin liityntäpalvelimiin.
  • Toteutus on suunnattu erityisesti kehittäjille ja organisaatioille, jotka kehittävät palveluja julkaistavaksi ​​Suomi.fi-palveluväylässä.
  • Julkaistaan Docker Hub -alustalla touko-kesäkuussa 2019 – ei siis saatavilla vielä version 6.21.0 virallisena julkaisupäivänä.

Asennukseen ja päivitykseen liittyvää ohjeistusta

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmistoversio eri Palveluväylän ympäristöihin (FI-DEV, FI-TEST ja FI) tulee saataville kun Palveluväylän ylläpito päivittää kyseisen ympäristön keskuspalvelimen uuteen versioon. Kun keskusympäristön päivitys on valmis, ylläpito ilmoittaa liityntäpalvelimen ohjelmistoversion latauslinkin kyseiseen ympäristöön. Ylläpito lähettää sähköpostilla myös tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen.

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmisto voidaan päivittää toimivan v.6.17.0, v.6.19.0 tai v.6.20.x asennuksen päälle (Huom. Palveluväylän versioita 6.18.x ei ole olemassa Suomessa – versio 6.18.x on vain Virossa käytössä). Päivityksiä muiden vanhempien ohjelmistoversioiden päälle ei ole testattu, mutta hyvin todennäköisesti päivitys onnistuu normaalisti.

Asennus- ja päivitysohjeet löytyvät alla mainituista linkeistä. Uuden ohjelmistoversion julkaisun lähestyessä/tapahtuessa mainittuja ohjeita päivitetään vielä tarpeen vaatiessa ajanmukaiseksi.

HUOM! Versio 6.21.0 on viimeinen palveluväylän versio, joka sisältää Ubuntu 14-asennuspaketit. Versiosta 6.22.0 lähtien asennuspaketit julkaistaan vain Ubuntu 18 ja RHEL7.

Ubuntu 18.04 LTS

 • Testi- ja Tuotantoympäristö
  • Asennus ja päivitysohjeet julkaistaan myöhemmin NIIS:n toimesta.
  • Ohjeet ovat englanninkieliset

Ubuntu 14.04 LTS

Red Hat Enterprise Linux 7

Youtubesta löytyy myös havainnolliset videot liityntäpalvelimen käyttöönottoon liittyen:

 

Ennen päivitysasennusta tai päivitysasennuksen yhteydessä tarkista seuraavat asiat:

 • Liityntäpalvelimen Member-tasolle ei saa olla liitettynä palveluita
  • Versiosta v.6.9.3 lähtien liityntäpalvelimen kautta väylään tarjottavien palveluiden liittäminen suoraan Member-tasolle ei ole mahdollista, vaan palvelut on kytkettävä ainoastaan alijärjestelmän tasolle.
  • Palvelut on kytkettävä ainoastaan alijärjestelmän tasolle, palveluiden kytkemistä Member-tasolle ei enää tueta. Palvelut on siirrettävä käsin Member-tasolta alijärjestelmän tasolle ennen päivitysasennuksen aloittamista. Jos palveluita ei siirretä manuaalisesti pois, kaikki Member-tasolta löytyvät palvelut poistetaan automaattisesti. Huom! Asennusohjelma ei pysäytä asennusta tai anna automaattista virheilmoitusta tästä tilanteesta.
  • Ohjeet palvelujen lisäämisestä/siirtämisestä alijärjestelmän tasolle löytyvät täältä.
 • Versiosta v.6.16.0 lähtien liityntäpalvelimen ohjelmisto validoi liitettävien palveluiden käyttämät WSDL-tiedostot. Versiossa 6.20.0 validointiin tehtiin parannuksia ja validointi tapahtuu silloin kun a) joko kokonaan uuden palvelun WSDL-tiedosto lisätään (importataan) tai b) kun vanhan (jo olemassa olevan) palvelun WSDL-tiedosto päivitetään (refresh-toiminnallisuus). Validoinnin epäonnistuessa WSDL-tiedoston lisääminen (importointi) tai päivittäminen (refresh) ei onnistu. WSDL-tiedosto on muokattava oikean syntaksin mukaiseksi, jotta sen validointi onnistuu. Lisäohjeita WSDL-tiedoston syntaksiin löytyy täältä.
  • WSDL-tiedoston voi validoida etukäteen esimerkiksi erillisellä tietokoneella käyttäen command line -työkalua, joka on saatavilla osoitteesta: http://x-road.ee/valid/
  • Samasta verkko-osoitteesta löytyvät ohjeet työkalun käyttöön.

Mitoita liityntäpalvelin ja säädä muistiasetukset kohdalleen

Suosittelemme huomioimaan sivuillamme julkistetun ohjeistuksen siitä, miten muistiasetuksia kannattaa säätää omalla palvelinalustalla. Ohjeistus auttaa jokaista palveluväylään liittynyttä organisaatiota parantamaan oman liityntäpalvelimensa suorituskykyä, koska liityntäpalvelimen asennuspaketissa asetettavat vakioasetukset eivät useinkaan sovellu suoraan käyttöön, ainakaan optimaalisella tasolla. Lisää muistiasetuksien optimoinnista täältä. Ohjeiden lukeminen ja käyttöönotto todellakin kannattaa, koska se auttaa parantamaan liityntäpalvelimen suorituskykyä merkittävästi.

Muistathan myös tarkistaa, että oma liityntäpalvelimesi on mitoitettu kapasiteetiltaan ja suorituskyvyltään oikein väylän käyttöä varten. Ohjeistusta löydät täältä.

Ulkoisen kuormantasaajan käyttö mahdollista

Ulkoisen kuormantasaajan käyttö on ollut mahdollista palveluväylän versiosta 6.16.0 lähtien.

 • Lue lisää ulkoisen kuormantasaajan käytöstä palveluväylässä täältä.
 • Englanninkielinen asennus- ja konfigurointiohje kuormantasaajan käyttöönottoa varten löytyy täältä.

Uuden version asennukseen ja päivitykseen liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen palveluvayla(at)palveluvayla.fi.

Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotossa voi nyt halutessaan ohittaa testauksen jos vastaava liityntätapa on jo aikaisemmin testattu

Suomi.fi-palveluväylän käyttöönottoprosessia on kevennetty Väestörekisterikeskuksen päätöksellä (26.3.). Palveluväylään liittyvän käyttäjäorganisaation on aikaisemmin täytynyt testata kaikkia palveluväyläliitoksiaan VRK:n tarjoamassa testausympäristössä ennen palvelun viemistä tuotantoon.

Vastaisuudessa Suomi.fi-palveluväylään liityttäessä Käyttäjäorganisaatio voi halutessaan ohittaa testausvaiheen ja liittyä suoraan tuotantoympäristöön, jos identtinen liittymistapaus on jo aiemmin testattu käyttöehtojen mukaisesti.

Identtisestä liittymistapauksesta on kyse, kun käyttäjäorganisaatio ja sen alijärjestelmä liitetään Palveluväylään täysin samalla tavalla kuin aiemmassa liittymistapauksessa eli käyttäen samoja, jo käytössä olevia ja testattuja liityntäpalvelinta ja rajapintoja. Identtisten liittymistapausten testaaminen on lainsäädännön näkökulmasta tarpeetonta. Linjaus on yhdenmukainen palveluväylän käyttöehtojen kanssa.

Lue koko päätös: Testauksen ohittaminen palveluväylän käyttöönotossa (pdf)

Lisätietoa

Atte Pirttilä, Väestörekisterikeskus

etunimi.sukunimi@vrk.fi

VRK on linjannut Suomi.fi-palveluväylän käyttövelvoitteesta poikkeamisesta

Suomi.fi-palveluväylän käyttövelvoitteesta on säädetty laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista. Lain 5 §:ssä mainitut organisaatiot ovat velvoitettuja käyttämään Suomi.fi-palveluväylää siirtäessään ja luovuttaessaan tietovarantoihinsa sisältyviä tietoja ja tarjotessaan asiointipalveluja.

Laissa on lueteltu poikkeusperusteet, joiden nojalla organisaatiolle voitaisiin myöntää lupa poiketa käyttövelvoitteesta. Lain mukaan käyttövelvoitetun organisaation on käyttövelvollisuudesta poiketakseen haettava poikkeuslupahakemusta VRK:lta. Väestörekisterikeskus on poikkeusperusteisiin nojaten tehnyt linjauspäätöksen tilanteista, milloin organisaation ei edellytetä käyttävän Suomi.fi-palveluväylää. Linjauksen johdosta seuraavissa tapauksissa organisaation ei tarvitse hakea poikkeuslupaa Suomi.fi-palveluväylän käytöstä, vaan se voi suoraan ilmoitusmenettelyllä poiketa käyttövelvoitteesta:

 • Tietojen vastaanottajana on organisaatio, jolla ei ole lain mukaista käyttövelvoitetta
 • Eräajo-tyyppiset siirrot, joihin organisaatiolla on jo olemassa ratkaisu
 • Liittymät työasemaohjelmistoihin ja mobiililaitteisiin
 • ST III tason tiedonsiirto tietyin rajoituksin

Edellä mainittuihin tilanteisiin tarkemmat perustelut löytyvät virallisesta linjauksesta. Lue virallinen linjaus: Linjaus käyttövelvoitteesta poikkeamisesta.

Mikäli käyttövelvoitettu organisaatio haluaa käyttää muuta tiedonsiirtotapaa johonkin linjauksessa mainittuun tilanteeseen vedoten, organisaation tulee lähettää ilmoitus VRK:lle voidakseen poiketa käyttövelvoitteesta. Ilmoituksessa tulee mainita tieto siitä, mikä palvelu on kyseessä, mihin tilanteeseen nojaten käyttövelvoitteesta poiketaan sekä perustelut. Väestörekisterikeskus voi joko hyväksyä tai hylätä ilmoituksen. Mikäli Väestörekisterikeskus katsoo ilmoituksen olevan linjauksen perusteiden mukainen, ilmoitus hyväksytään ja organisaatio voi käyttää Suomi.fi-palveluväylän tilalla jotain muuta ratkaisua. Väestörekisterikeskus voi kuitenkin organisaation ilmoituksen johdosta tehdä päätöksen siitä, ettei ilmoitus riitä kyseessä olevaan tilanteeseen ja pyytää organisaatiota tekemään virallisen poikkeuslupahakemuksen.

Suomi.fi-viesteissä uusia ominaisuuksia – suuret lähetykset, hyperlinkkien tuki ja sähköpostien varmentaminen

Tuki suurille lähetyksille

Väestörekisterikeskus on mahdollistamassa suurten viestimäärien lähettämistä asiakkaille yhdellä kertaa Viestit-palvelun kautta. Suurilla lähetyksillä tarkoitetaan yli 100 000 viestin kertalähetyksiä. Väestörekisterikeskus sopii suurien lähetyksien mahdollistamisesta erikseen asiakasorganisaatioiden kautta, ole yhteydessä Suomi.fi-asiakaspalveluun: suomi.fi-asiakaspalvelu@vrk.fi.

Hyperlinkit viesteihin

Kansalaisen saamissa viesteissä on mahdollistettu hyperlinkit. Viestisisältöön kirjoitettu www-osoite, esim. http://www.suomi.fi muodostuu linkiksi automaattisesti, eikä viestiin tarvitse kirjoittaa html- tai muita tageja. Linkit eivät muodostu viestejä lähettävän organisaation suuntaan, vaan viestisisältö tulee edelleen olla plain text -muodossa.

Käyttäjien sähköpostit varmennetaan tarkemmin

Viestejä vastaanottavien käyttäjien on jatkossa varmennettava tarkemmin sähköpostinsa, johon Viestit-palvelu lähettää ilmoituksen palveluun saapuneista uusista viesteistä. Loppukäyttäjän on kirjoitettava palvelun käyttöliittymässä sähköpostinsa kaksi kertaa, jotta sähköpostiin ei päädy esim. kirjoitusvirheitä.