Suomi.fi-tunnistus korvasi Vetuman tunnistuspalvelun ja Tunnistus.fin vuodenvaihteessa

Suomi.fi-tunnistus on korvannut Vetuman tunnistuspalvelun ja Tunnistus.fin 1.1.2018. Mikäli julkisen hallinnon organisaatiot tarvitsevat asiointipalveluissaan vahvaa tunnistusta, tulee käyttövelvoitettujen organisaatioiden ottaa jatkossa Suomi.fi-tunnistus käyttöön. Myös käyttöoikeudelliset organisaatiot voivat hyödyntää palvelua.

Siirrot Vetumasta ja Tunnistus.fistä Suomi.fi-tunnistukseen sujuivat hyvin ja asiointipalvelut saatiin siirrettyä aikataulussa. Asiakkaiden tunnistaminen asiointipalveluissa jatkuu siis normaaliin tapaan, vaikka vanhat palvelut lakkasivat toimimasta.

Tällä hetkellä Suomi.fi-tunnistusta hyödyntää yli 500 asiointipalvelua. Vuoden 2017 aikana kansalaiset tunnistautuivat asiointipalveluihin Suomi.fi-tunnistuksen avulla yli 57 miljoonaa kertaa.

Suomi.fi-tunnistus on julkisen hallinnon yhteinen sähköinen tunnistuspalvelu. Se mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla suomalaisilla vahvoilla tunnistusvälineillä eli pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lisäksi tuettuna ovat Katso-tunnisteet niin kauan kuin ne ovat käytössä. Palveluun voidaan mahdollisesti lisätä myöhemmin muitakin heikkoja tunnistusvälineitä julkishallinnon asiointipalveluiden tarpeen mukaan.

Katso korvataan Suomi.fi-palveluilla vuoden 2019 loppuun mennessä – tule kuulemaan lisätietoa infotilaisuuksiin

Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä ja korvataan Väestörekisterikeskuksen tuottamilla Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella.

Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään vahvaa sähköistä tunnistamista eli käytännössä pankkitunnisteita, mobiilivarmenteita tai varmennekortteja. Julkishallinnon asiointipalvelut voivat hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla vahvoilla tunnistusvälineillä.

Katso-palvelun valtuustoiminnot korvataan puolestaan Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuudet-palvelu perustuu väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä saatavaan ajantasaiseen valtuustietoon sekä uuteen valtuusrekisteriin. Palvelun käyttöönotto on mahdollista siten, että myös nykyiset Katso-roolit ovat saatavilla Suomi.fi-valtuuksien kautta niin kauan, kun valtuusrekisteri ei niitä vielä sisällä.

Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton suunnittelu kannattaa aloittaa välittömästi

Jotta siirtyminen Suomi.fi-palveluihin onnistuisi mutkattomasti, kannattaa Katsoa hyödyntävissä asiointipalveluissa aloittaa käyttötapauksen kuvaus ja suunnittelu. Pyydämme, että aloitatte toimenpiteet jo nyt:

  1. Tutustukaa Suomi.fi-valtuuksien käyttöönoton ohjeisiin ja täyttäkää liittymislomake sekä kuvatkaa asiointipalvelun käyttötapaus: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/kayttoonotto/ Käyttötapauskuvauksia hyödynnetään Katso-palvelun korvaavien toimintojen kehityksessä Suomi.fi-palveluissa mm. julkishallinnon organisaatioiden, ulkomaalaisten käyttäjien ja kuolinpesien asiointiin liittyen.
  1. Tutustukaa Suomi.fi-tunnistukseen ja täyttäkää liittymislomake https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistus/kayttoonotto/

 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Suomi.fi-palvelut järjestävät Katso-palvelun hyödyntäjille helmikuussa kaksi tiedotustilaisuutta tukemaan asiointipalvelun siirron suunnittelua.

torstaina 15.2.2018 klo 9.00 – 12.00

torstaina 1.3.2018 klo 9.00 – 12.00

 

Ohjelma:

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto

Suomi.fi-valtuudet käyttöönotto

Asiointipalvelun siirtyminen Katsosta

Siirtymävaiheen käyttö

Katson korvaava kehitystyö

 

Kaksi tilaisuutta ovat saman sisältöiset ja ne järjestetään Väestörekisterikeskuksen tiloissa Helsingissä. Kumpaankin tilaisuuteen mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tilaisuuteen voi osallistua myös Skype-yhteydellä. Linkki Skype-kokoukseen lähetetään ennen tilaisuuksia.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen ja jättää ennakkoon kysymyksiä tästä linkistä: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/suomifikatso

Lisätietoja

Veli-Matti Mykkänen, VRK projektipäällikkö, ext.veli-matti.mykkanen@vrk.fi

Mitä KaPA-ohjelmassa saatiin aikaan?

Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman aikana on saatu toteutettua kaikki Suomi.fi-palvelut, ja organisaatiot ovat ottaneet palveluita aktiivisesti käyttöön. Kuten jo viime uutiskirjeessä uutisoitiin, Suomi.fi-palveluita jatkokehitetään Väestörekisterikeskuksessa myös tulevina vuosina. Nyt on aika kerrata, mitä Suomi.fi-palveluissa on saatu aikaan viimeisten 3,5 vuoden aikana. Vuonna 2014 aloittanut Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma tulee päätökseensä tämän kuun lopussa.

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus on käytössä miltei kaikissa viranomaisten asiointipalveluissa, jotka edellyttävät kansalaisen vahvaa tunnistusta. Yhdellä kirjautumisella kansalainen voi siirtyä eri viranomaisten asiointipalveluiden välillä. Palvelu korvaa Tunnistus.fi- ja Vetuman tunnistuspalvelun tämän vuoden loppuun mennessä. Seuraavien vuosien aikana Suomi.fi-tunnistuksessa luodaan muun muassa ns. eIDAS-solmupiste, eli tuki EU-maiden rajat ylittävälle vahvalle tunnistamiselle. Mikäli organisaatiosi tarvitsee asiointipalveluissaan vahvaa tunnistusta, ota Suomi.fi-tunnistus käyttöösi!

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa on toteutettu rekisteripohjainen toisen puolesta asioinnin tarkistaminen ja valtuusrekisteri, johon luodut valtuudet tallentuvat. Kaikki eri valtuuttamisvaihtoehdot ovat teknisiltä ratkaisuiltaan valmiina ja käyttöönotettavissa. Useat organisaatiot hyödyntävät jo sekä rekisteripohjaista tarkistusta että valtuusrekisteriä. Ensi vuoden aikana kansalaisten ja yritysten valtuuttamismahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, kun organisaatiot ottavat palvelun käyttöönsä. Ensi vuonna palvelussa mahdollistetaan muun muassa palvelupisteasiointi. Jos organisaatiosi asiointipalvelussa on tarvetta toisen puolesta asioinnille, nyt kannattaa ottaa palvelu käyttöön!

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylään on liittynyt lukuisia organisaatioita, joiden tiedot liikkuvat Suomi.fi-palveluväylän pitkin. Suomen ja Viron palveluväylät on liitetty toisiinsa testiympäristössä. Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) kehittää jatkossa Suomi.fi-palveluväylää Suomen ja Viron yhteistyönä. Suomi.fi-palveluväylään liittymällä organisaatiosi voi välittää luotettavasti tietoja eri organisaatioiden kanssa.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu avattiin uudistuneena heinäkuussa 2017. Verkkopalvelusta löytyvät julkiset palvelut, viranomaisasiointiin liittyvää tietosisältöä sekä omat rekisteritiedot. Lisäksi Suomi.fissä voi luoda sähköisiä valtuuksia ja lukea viranomaisten lähettämiä viestejä. Ensi vuoden alussa Suomi.fi suunnataan myös yritysten käyttöön, kun nykyinen Yritys-Suomi korvautuu Suomi.fi yritykselle -osiolla. Ensi vuonna Suomi.fihin toteutetaan muun muassa uusia oppaita sekä parannetaan julkisten palveluiden hakua. Ensi vuoden aikana Suomi.fihin on tulossa myös uusia rekisteritietoja. Mikäli haluat tuoda organisaatiosi kansalaisia tai yrityksiä koskevia rekisteritietoja Suomi.fi-verkkopalveluun tarkasteltavaksi, ota yhteyttä!

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, josta löytyvät jo melkein kaikkien kuntien ja virastojen palvelut kuvattuina. Kun iso ponnistus palveluiden viemisessä PTV:hen on suurimmalla osalla loppusuoralla, organisaatioiden vastuulla on tästä lähin pitää tiedot ajantasaisina. Kaikki PTV:ssä julkaistut tiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta ja tällä hetkellä Palvelutietovarannon tietoja hyödynnetään Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi myös esimerkiksi kuntien verkkosivuilla ja muissa palveluissa. Ensi vuonna palvelun kehittäminen painottuu sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämien muutosten toteuttamiseen, mukaan lukien valinnanvapaus. Jos haluat olla mukana PTV:n kehittämisessä, ilmoita halukkuudestasi seuraavasta linkistä: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/ptv-kehitys

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit aukesi viime viikolla kansalaisten käyttöön. Alkuvaiheessa mukana ovat aiemmin Kansalaisen asiointitiliä hyödyntäneet organisaatiot. Julkishallinnon organisaatiot voivat nyt ottaa palvelun käyttöön. Ensi vuonna palvelussa toteutetaan muun muassa mobiilisovellus, postitus- ja massapostituspalvelu sekä viestinvälitys pienille yrityksille.

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen. Palvelu on käyttöönotettavissa ja siitä vastaa Maanmittauslaitos.

Suomi.fi-maksut

Valtakonttorin tuottama Suomi.fi-maksut on valmis, palvelu mahdollistaa maksujen suorittamisen organisaatiolle sen omassa asiointipalvelussa. Palvelun käyttöönotot ovat käynnissä ja ne jatkuvat myös vuonna 2018. Suomi.fi-maksut korvaa Vetuman maksamispalvelun tämän vuoden loppuun mennessä.

Väestörekisterikeskus haluaa kiittää kaikkia organisaatioita ja muita sidosryhmiä KaPA-ohjelman aikana tehdystä yhteistyöstä. Työ ei suinkaan pääty tähän, vaan jatkamme ensi vuonnakin julkishallinnon digitalisointia!

Suomi.fi-tunnistus tunnistaa pian muutkin kuin suomalaiset

Suomi.fi-tunnistus laajenee vuonna 2018 siten, että tunnistautuminen  on mahdollista  myös muiden EU-maiden tunnistusvälineillä. Muutoksen myötä myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole suomalaista tunnistautumisvälinettä, voivat käyttää Suomen julkishallinnon asiointipalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi maahanmuuttajat, Suomessa väliaikaisesti työskentelevät henkilöt sekä ulkosuomalaiset.

Muutoksen taustalla on EU:n eIDAS-asetus, jonka mukaan syksyyn 2018 mennessä julkisen hallinnon on hyväksyttävä palveluissaan toisen jäsenvaltion tunnistusvälineiden käyttö silloin, kun ne vastaavat varmuustasoltaan oman maan tunnistautumisvälineitä.

Suomi.fi-tunnistukseen lisätään muiden EU-maiden vahvat tunnistuspalvelut

Julkisen hallinnon asiointipalvelujen ei tarvitse rakentaa erillistä tunnistusliittymää ulkomaalaisia varten. Jos käytössä on Suomi.fi-tunnistus, muiden EU-maiden kansalaisten tunnistaminen hoituu saman rajapinnan kautta.

Asiointipalvelun ei myöskään tarvitse miettiä, miten eri maiden tunnistusvälineiden varmuustaso on verrannollinen suomalaisiin välineisiin, sillä Suomen varmuustasot ovat yhdenmukaiset EU:n asettamien tasojen kanssa.

Asiointipalveluille suurin muutos on se, että toisen maan tunnistusvälineellä tunnistetulla henkilöllä ei ole henkilötunnusta. Heillä on kuitenkin vastaava tunniste eli ns. eIDAS-tunniste. Tunniste on vakiomuotoinen maasta riippumatta, mutta se ei vastaa muodoltaan meille tuttua henkilötunnusta. Tunnistetusta käyttäjästä välitetään lisäksi etu- ja sukunimi sekä syntymäaika.

Väestörekisterikeskus lisää marraskuun alkupuolella Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristöön mahdollisuuden testata, mitä muutoksia ja mahdollisuuksia rajat ylittävä tunnistaminen tuo omiin asiointipalveluihin.

Alkuvaiheessa vasta osa EU-maista mukana

Käytännössä eIDAS-tunnistaminen on mahdollista vain tunnistusvälineillä, jotka on ilmoitettu EU:lle ja notifioitu eli hyväksytty. Tämä prosessi kestää useamman kuukauden ajan. Käytännössä tunnistusvälinevalikoima laajenee siis vasta notifiointien myötä.

Tähän mennessä ainoastaan Saksa on notifioinut oman henkilökorttinsa, mutta muiden maiden oletetaan seuraavan perässä.

eIDAS ei vielä ratkaise kaikkea: vain notifioidut välineet ovat tuettuja ja mukana ovat vain EU-maat. Nyt rakenteilla oleva järjestelmä luo kuitenkin pohjan rajat ylittävälle tunnistamiselle – ensin EU:ssa ja ehkä myöhemmin myös sitä laajemmin.

Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon yhteinen sähköinen tunnistuspalvelu. Se mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla suomalaisilla vahvoilla tunnistusvälineillä eli pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteilla ja varmennekorteilla.

Uusia käyttöönottoja Suomi.fi-valtuuksissa ja -tunnistuksessa – mukaan kuntien palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

Suomi.fi-valtuuksien ja -tunnistuksen käyttöönotot ovat jatkuneet vauhdikkaasti kesäkuun ensimmäisellä puolikkaalla. Käyttöönottoprojektinsa sai valmiiksi muun muassa Kuntien Tiera Oy, joka päivitti usean kuntatoimijan yhdessä omistaman palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) tunnistusratkaisun vanhasta Vetumasta Suomi.fi-tunnistukseen. Samalla se lisäsi mahdollisuuden lapsen puolesta asiointiin Valtuudet-palvelun avulla.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on koko Suomen laajuinen, kunnille tarkoitettu ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämiseksi. Järjestelmä tuo yhteen palvelua tarvitsevat kuntalaiset sekä eri tavoin palveluitaan tarjoavat palveluntuottajat. Kuntien Tieran käyttöönotto tarkoittaa, että PSOP-järjestelmässä asioiminen yksinkertaistuu tuhansille asukkaille eri Suomen kunnissa.

Käyttöönoton parissa työskennellyt projektipäällikkö Pekka Malo Turun kaupungilta kertoo käyttöönoton helpottavan sekä järjestelmää käyttävien kuntalaisten että palveluntuottajien elämää.

”Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönoton myötä varmistimme, että PSOP-järjestelmää voi vastaisuudessakin käyttää kaikki kohderyhmät”, Malo kertoo.

”Suomi.fi-tunnistuksen myötä päästiin eroon myös järjestäjäkohtaisista konfiguraatioista – käyttöönottoprosessit toisin sanoen suoraviivaistuivat”, Tuovi Kukkonen Digialta toteaa.

Käyttöönottoprojektin resursoitiin projektipäällikkö Malon lisäksi asiantuntijaresurssi Kuntien Tiera Oy:sta sekä käytännön koodaustyön tekijöitä Digia Oyj:stä. Projekti aloitettiin vuoden 2017 alussa ja tuotantoon siirryttiin 8. kesäkuuta

”Käytännössä aikaa kului hieman yli toista kuukautta”, Kukkonen toteaa.

Suomi.fi-valtuuksien hankepäällikkö Matti Hiltusen mukaan käyttöönottoprojekti oli tärkeä virstanpylväs myös Väestörekisterikeskukselle.

”Tämä käyttöönotto oli merkittävä etappi Suomi.fi-valtuuksille, kun kerralla 21 kunnan asukkaat alkavat hyötyä palvelustamme”.

Yhteistyö Väestörekisterikeskuksen ja käyttöönottoprojektin välillä toimi Malon mukaan hyvin. Projektin aikataulu piti, eikä suurempiin ongelmiin törmätty. Vain kahden eri Suomi.fi-palvelun yhtäaikainen testaus vaati hieman lisäapua. Yhteistyön tuloksena saatiin kuitenkin toimiva palvelu.

”Erittäin hieno hetki oli tuotantoasennuksen jälkeen kirjautua PSOP-järjestelmään ja valita tämän jälkeen lapsen puolesta asiointi. Oman tyttären nimi pamahti ruudulle juuri niin kuin pitikin, ja eteneminen keskeytyi, koska tytölle ei oltu myönnetty palveluseteleitä – juuri niin kuin pitikin”, Pekka Malo kertoo.

Lisätiedot:

Väestörekisterikeskus

Suomi.fi-valtuuksien hankepäällikkö Matti Hiltunen, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Suomi.fi-tunnistuksen hankepäällikkö Riitta Partala, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöliittymä on uudistunut

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöliittymän ilme on uudistunut. Palvelussa on otettu käyttöön Suomi.fi-palveluiden yhteinen ilme, jonka tunnistat Suomi.fi-lipputunnisteesta.

Alla olevasta kuvasta näet, miltä tunnistuksen käyttöliittymä nyt näyttää.

Suomi.fi-tunnistus on julkisen hallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Tunnistustapoja ovat verkkopankkitunnistus, varmennekortti ja mobiilivarmenne.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi

VETUMA-asiakkaat: Suomi.fi-tunnistuksen tietolupahakemukset ja hyväksytyt käyttöehdot lähetettävä 15.6.2017 mennessä

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotot etenevät tällä hetkellä vauhdikkaasti. Koska Suomi.fi-tunnistukseen siirtyy Vetuman tunnistuspalvelusta runsaasti asiointipalveluita, palvelun käyttöönottoon liittyvät hallinnolliset toimenpiteet tulee tehdä viimeistään 15.6.2017 mennessä. Näin Väestörekisterikeskus pystyy takaamaan, että tunnistuspalvelun käyttö jatkuu välittömästi 31.12.2017 jälkeenkin ilman katkoja.

Hallinnollisia toimenpiteitä ovat:

  1. käyttöönottolomakkeen täyttäminen,
  2. käyttöehtojen hyväksyminen ja
  3. tietoluvan hakeminen

Käyttöehdot hyväksytään täyttämällä käyttöehtojen hyväksymislomake, joka toimitetaan sähköpostitse Väestörekisterikeskuksen kirjaamoon: kirjaamo(at)vrk.fi.

Suomi.fi-tunnistus edellyttää väestötietojärjestelmän tietolupaa, sillä tunnistustapahtumat varmistetaan väestötietojärjestelmästä. Tietolupa on haettava, vaikka organisaatiolla olisi jo Vetuma-palvelun tai suoran sovelluskyselyn tietolupa. Jokaiseen asiointipalveluun on haettava erikseen tietolupa. Tietolupa koostuu kahdesta lomakkeesta: tilaus- ja sitoumuslomakkeesta sekä selvitys tietojen suojauksesta -lomakkeesta. Jokaisesta asiointipalvelusta täytetään molemmat lomakkeet. Molemmat lomakkeet lähetetään skannattuna sähköpostitse tai postitse Väestörekisterikeskukselle osoitteeseen: kapatietoluvat(at)vrk.fi.
Tarkemmat ohjeet käyttöehtojen hyväksymiseen ja tietoluvan hakemiseen löydät täältä: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/tietoluvan-hakeminen/

Käyttöönottoprosessi kestää tyypillisesti 8-12 viikkoa

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto kestää keskimäärin 8–12 viikkoa. Hallinnollisten vaiheiden (käyttöönottolomakkeen täyttäminen, käyttöehtojen hyväksyminen, tietoluvan hakeminen) rinnalla voi testata palvelua. Tämän jälkeen Väestörekisterikeskus liittää asiointipalvelun Suomi.fi-tunnistukseen.

Palvelun käyttöönottoon voi hakea rahoitusta valtiovarainministeriöltä vielä tämän kuun loppuun, 31.5.2017, saakka.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa, että vahvan tunnistamisen palvelua käyttävien julkishallinnon organisaatioiden on siirryttävä Vetuman tunnistuspalvelusta Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi. Vetumaa käyttävät asiointipalvelut, joita ei ole vuoden loppuun mennessä siirretty Suomi.fi-tunnistukseen, lakkaavat toimimasta.

Lisätietoja

Käyttöönottolomake: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/kayttoonotto/

Ohjeet käyttöehtojen hyväksymiseen ja tietoluvan hakemiseen: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/tietoluvan-hakeminen/

Suomi.fi-tunnistuksen rahoitushakemukset (haku päättyy 31.5.): http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen

Yhteydenotot:

Väestörekisterikeskus
KaPA-asiakaspalvelu: kapa-asiakaspalvelu(at)vrk.fi
Juha-Pekka Myllymäki, ext.juha-pekka.myllymaki(at)vrk.fi

Organisaatiokortit ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortit toimivat nyt Suomi.fi-tunnistuksessa

Suomi.fi-tunnistuksessa tunnistusvälineinä toimivat nyt myös Väestörekisterikeskuksen myöntämät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortit sekä organisaatiokortit. Muutoksen myötä Suomi.fi-tunnistukseen kelpaavien varmennekorttien määrä kasvaa yli 930 000:een. Varmennekortti tunnistusvälineenä on palvelun asiakkaiden sekä varmennekortteja hyödyntävien organisaatioiden kovasti toivoma ominaisuus.

Organisaatiokorttien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorttien käyttöönotto ei edellytä toimenpiteitä Suomi.fi-tunnistusta hyödyntäviltä asiointipalveluilta. Kortit toimivat kaikissa niissä asiointipalveluissa, jotka hyväksyvät myös sähköisen henkilökortin tunnistusvälineenä.

Jos käyttäjä tunnistautuu varmennekortin avulla, hänestä välitetään asiointipalveluun sama väestötietojärjestelmästä haettu tietosisältö kuin muillakin vahvoilla tunnistusvälineillä tunnistautuessa. Tiedot voivat sisältää asiointipalvelusta riippuen esimerkiksi nimi- ja osoitetietoja. Varmenteeseen liitettyä organisaatio- tai roolitietoa tai muita mahdollisia organisaatioon liittyviä tietoja ei välitetä asiointipalveluille.

Käyttäjä löytää uuden tunnistustavan Varmennekortti-painikkeen kautta.

Suomi.fi-tunnistuksessa toimivat ne varmennekortit, joissa on julkinen varmenne. Suurin osa varmenteista on julkisia. Joillakin organisaatiolla osa varmenteista on ei-julkisia, jolloin kortti ei toimi tunnistusvälineenä Suomi.fi-tunnistuksessa.

Nykyisin käytössä olevat tunnistustavat – henkilökortti, mobiilivarmenne ja pankkitunnukset – säilyvät jatkossakin käytössä.

Lisätietoa organisaatiokortista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortista Väestörekisterikeskuksen sivuilta.

Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon yhteinen tunnistuspalvelu, joka mahdollistaa kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä hyödyntäen. Suomi.fi-tunnistuksessa tehtiin helmikuussa 2017 noin 3,6 miljoonaa tunnistautumista. Palveluun oli rekisteröity helmikuun 2017 loppuun mennessä 110 asiointipalvelua.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Riitta Partala, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Suomi.fi-tunnistus: SAML-viestien allekirjoituksissa käytettävä varmenne vaihtuu

Suomi.fi-tunnistuksen SAML-viestien allekirjoituksissa käytettävä varmenne vaihdetaan, koska nykyinen varmenne vanhentuu maaliskuun lopussa. Uusi varmenne tulee olemaan Väestörekisterikeskuksen allekirjoittama.

Varmenteen vaihtaminen edellyttää muutoksia Suomi.fi-tunnistusta hyödyntäviin asiointipalveluihin.

Uusi varmenne SAML-allekirjoituksissa on jo otettu käyttöön palvelun testiympäristössä. Varmenne julkaistaan 15.3. ja se otetaan tuotannossa käyttöön 30.3. Tarkempi kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

Jotta Suomi.fi-tunnistusta hyödyntävään asiointipalveluun ei aiheudu varmenteen vaihdosta häiriöitä, organisaatioiden on tehtävä palveluun muutoksia. Muutosten tekeminen on erityisen tärkeää niille asiointipalveluille, joilla Suomi.fi-tunnistus on jo tuotantovaiheessa, jotta varmenteen vaihtumisesta ei aiheudu käyttökatkoa.

  1. Ottakaa välittömästi käyttöön Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristön uusi metadata ja varmistakaa, että testipalvelunne toimii normaalisti. Uusi metadata on ladattavissa osoitteesta https://testi.apro.tunnistus.fi/static/metadata/idp-metadata.xml. Vanha metadata ei ole enää käytettävissä.
  2. Testatkaa, että testipalvelunne toimii sen jälkeen, kun uusi varmenne on otettu käyttöön.

Jos havaitsette ongelmia asiointipalvelussanne muutoksen myötä, ilmoittakaa niistä välittömästi osoitteeseen tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi.

 

Suomi.fi-tunnistusta käyttää jo suuri joukko kansalaisia – Julkishallinnon organisaatioiden otettava palvelu käyttöön syyskuuhun 2017 mennessä

Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa rakennettu Suomi.fi-tunnistus on saavuttanut jo yli puolet käyttövolyymistaan, sillä suuret toimijat kuten Kela, OmaKanta, Trafi ja TE-palvelut ovat ottaneet Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönsä.

Esimerkiksi tammikuussa 2017 Suomi.fi-tunnistuksen kautta tunnistauduttiin julkishallinnon asiointipalveluihin yli neljä miljoonaa kertaa. Ennusteena on, että vuoden loppuun mennessä Suomi.fi-tunnistuksen kautta tunnistaudutaan yli kuusi miljoona kertaa kuukaudessa. Ennusteeseen on laskettu mukaan kaikki ne asiointipalvelut, joiden on siirryttävä Vetuman tunnistuspalvelusta Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi.

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto aloitettava ennen kesää

Vaikka tunnistustapahtumia onkin kuukausittain paljon, vasta pieni osa julkishallinnon organisaatioista on ottanut Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönsä. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa, että vahvan tunnistamisen palvelua jatkossakin tarvitsevien julkishallinnon organisaatioiden on siirryttävä Vetuman tunnistuspalvelusta Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi.

Koska käyttöönottoja on odotettavissa runsaasti kevään ja kesän aikana, Väestörekisterikeskus toivoo, että Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto aloitettaisiin mahdollisimman pian. Jotta kaikki asiointipalvelut saadaan siirrettyä Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi ajoissa, tulee käyttöönoton olla valmis 30.9.2017 mennessä. Jos käyttöönotto viivästyy, Väestörekisterikeskus ei voi taata, että Suomi.fi-tunnistus olisi asiointipalvelulla käytössä vuoden 2018 alussa.

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto kestää keskimäärin 8–12 viikkoa, joten käyttöönotto on aloitettava kesään mennessä. Käyttöönoton vaiheita ovat muun muassa käyttöehtojen hyväksyminen, tietoluvan hakeminen, palvelun testaus ja tuotantoon asentaminen sekä varsinainen käyttöönotto. Palvelun käyttöönottoon voi hakea rahoitusta valtiovarainministeriöltä toukokuun 2017 loppuun saakka.

Väestörekisterikeskus järjestää Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönottoon liittyviä koulutuksia, joissa kerrotaan käyttöönotosta ja sen etenemisestä tarkemmin.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori irtisanoo keväällä 2017 keskitetysti Valtorin ja Vetuma-asiakkaiden väliset Vetuman palvelusopimukset päättymään 31.12.2017. Valtori tiedottaa asiasta erikseen omalla asiakastiedotteella.

Lisätietoa:

Suomi.fi-tunnistus ja käyttöönotto: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/
Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönoton koulutukset: https://esuomi.fi/koulutukset/
Suomi.fi-tunnistuksen rahoitushakemukset: http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä, kuten pankkitunnistusta, mobiilivarmennetta ja henkilökorttia hyödyntäen. Palvelu on ollut tuotantokäytössä joulukuusta 2015 lähtien. Suomi.fi-tunnistus-palvelusta vastaa Väestörekisterikeskus.