eIDAS-tunnistautuminen on nyt testattavissa Suomi.fi-tunnistuksen asiakastestiympäristössä

Julkishallinnon palveluiden tulee 29.9.2018 mennessä hyväksyä sähköinen asiointi eIDAS-notifioidulla tunnistusvälineillä. Väestörekisterikeskus toteuttaa eIDAS-tunnistautumista varten solmupisteen ja avustaa asiointipalveluita eIDAS-tunnistamisen käyttöönotossa Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Tiedotimme käyttöönoton teknisistä vaikutuksista 29.6.2018. Vaikutukset on kuvattu tarkemmin Suomi.fi-palveluhallinnan artikkelissa.
Ilmoitetun aikataulun mukaisesti eIDAS-muutokset on lisätty kaikkien palveluiden testiympäristöjen metadataan ja toiminnallisuus on testattavissa Tunnistuksen asiakastestiympäristössä.
Tunnistusvälineen valintasivulle tulee automaattisesti näkyviin eIDAS-testitunnistusväline, joka tuottaa asiointipalveluille aidonkaltaisia tunnistusvastauksia eri maiden esimerkkitiedoilla. Jos eIDAS-testitunnistusväline ei tule näkyviin tunnistusvälineen valintasivulle, on kyse todennäköisimmin siitä, että eIDAS-varmuustasot on rajattu pois asiointipalvelun tekemässä tunnistuspyynnössä (RequestedAuthnContext). Tällöin eIDAS-varmuustasot on lisättävä pyyntöihin Palveluhallinnasta tältä sivulta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Aikataulu
6.8. eIDAS-testausjakso alkaa. Väestörekisterikeskus lisää vaaditut eIDAS-muutokset kaikkien palveluiden metadataan. eIDAS-toiminnallisuus testattavissa Tunnistuksen asiakastestiympäristössä
5.9. eIDAS-varmuustasojen määrittely metadatassa muuttuu pakolliseksi
19.9. eIDAS-käyttöönotto Suomi.fi-tunnistuksen tuotannossa. eIDAS-tunnistautuminen on mahdollista Suomi.fi-tunnistuksessa
29.9. Kansallinen yhteentoimiva solmupiste oltava toteutettuna. Julkisen hallinnon on hyväksyttävä palveluissaan toisen jäsenvaltion tunnistusvälineiden käyttö silloin, kun ne vastaavat varmuustasoltaan suomalaisia välineitä.

eIDAS-tunnistautumisen käyttöönotto vaikuttaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäviin asiointipalveluihin

Julkishallinnon palveluiden tulee 29.9.2018 mennessä hyväksyä sähköinen asiointi eIDAS-notifioidulla tunnistusvälineillä. Väestörekisterikeskus toteuttaa eIDAS-tunnistautumista varten solmupisteen ja avustaa asiointipalveluita eIDAS-tunnistamisen käyttöönotossa Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Tässä viestissä kuvataan tiivistetysti eIDAS-käyttöönoton aikataulu sekä sen tekniset vaikutukset Suomi.fi-tunnistuksen asiointipalveluille.

Vaikutukset asiointipalveluille
EIDAS-käyttöönoton tekniset vaikutukset asiointipalveluille on kuvattu tarkemmin tämän linkin takaa löytyvästä Palveluhallinnan artikkelissa, mutta tiivistetysti muutoskohteet ovat seuraavat:

 • EIDAS-määrittelyt metadatassa: Tämä hoidetaan suurelta osin automaattisesti asiointipalveluiden puolesta.
 • Muutokset Tunnistuksen rajapinnassa: Tunnistuspyynnöissä ja vastauksissa käytetään jatkossa myös eIDAS-määrittelyn mukaisia varmuustasoja
 • Muutokset itse asiointipalvelussa eIDAS-tunnistautuneiden käyttäjien palvelemiseksi: Näistä käyttäjistä ei voida välittää henkilötunnusta tai väestötietojärjestelmän tietoja

Metadatapäivityksiä lukuunottamatta asiointipalveluiden on itse huolehdittava siitä, että tarvittavat muutokset palvelussa tehdään syyskuun käyttöönottoon mennessä.

Väestörekisterikeskus tutkii vaihtoehtoa, jossa asiointipalveluiden eIDAS-tunnistautuneille käyttäjille tarjottaisiin yhteydenottolomake suoraan Suomi.fi-tunnistuksessa. Tämä helpottaisi asiointipalveluiden integrointityötä. Tämän vaihtoehdon toteutuminen varmistuu elokuussa ja sen teknisistä yksityiskohdista, kuten lomakevaihtoehdon ilmaisemisesta metadatassa, tiedotetaan vasta asian varmistuttua.

Aikataulu

6.8. eIDAS-testausjakso alkaa. Väestörekisterikeskus lisää vaaditut eIDAS-muutokset kaikkien palveluiden metadataan. eIDAS-toiminnallisuus testattavissa Tunnistuksen asiakastestiympäristössä
5.9. eIDAS-varmuustasojen määrittely metadatassa muuttuu pakolliseksi

19.9. eIDAS-käyttöönotto Suomi.fi-tunnistuksen tuotannossa. eIDAS-tunnistautuminen on mahdollista Suomi.fi-tunnistuksessa.

29.9. Kansallinen yhteentoimiva solmupiste oltava toteutettuna. Julkisen hallinnon on hyväksyttävä palveluissaan toisen jäsenvaltion tunnistusvälineiden käyttö silloin, kun ne vastaavat varmuustasoltaan suomalaisia välineitä.

Muistutus: Suomi.fi-tunnistukseen ei ladata uusia metadatoja eikä käyttöönoton tukea ole tarjolla heinäkuussa 2018.

Kuten Väestörekisterikeskus on aiemmin tiedottanut, Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönoton tuessa ja metadatojen päivittämisessä pidetään tauko heinäkuussa 2018. Ympäristöt vakiinnutetaan toiminnan varmistamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Heinäkuun aikana uusien asiointipalveluiden metadatoja ei lisätä eikä nykyisten asiointipalveluiden metadatoja päivitetä. Metadatassa olevia SAML-varmenteita ei myöskään heinäkuun aikana päivitetä. Lisäksi käyttöönoton tukea ei tarjota.

Suomi.fi-tunnistus on siirtynyt Palveluhallintaan 6.6.2018

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto ja hallinnointi on siirtynyt Palveluhallinta-sivustolle palveluhallinta.suomi.fi. Palveluhallinta on organisaatioille suunnattu itsepalveluportaali, jossa voi tällä hetkellä tutustua Suomi.fi-tunnistukseen, ottaa palvelun käyttöön ja hallita siihen liitettyjä asiointipalveluita. Palveluhallinta korvaa esuomi.fin Suomi.fi-tunnistuksen osalta. Palveluhallinnasta löytyvät myös muun muassa Suomi.fi-tunnistuksen tekninen aineisto, käyttöönottoon liittyvät lomakkeet sekä palvelun tekninen hallintaliittymä ja palveluun liittyvää ohjeistusta. Suomenkielinen tukimateriaali poistuu eSuomesta kesäkuun aikana ja löytyy jatkossa vain Palveluhallinnasta.

Väestörekisterikeskus on lähettänyt Suomi.fi-tunnistusta hyödyntävien organisaatioiden pääkäyttäjille sähköpostitse kutsun rekisteröidä oma organisaatio Palveluhallintaan. Pääkäyttäjiä ovat organisaatiossa ne hallinnolliset yhteyshenkilöt, jotka on mainittu liittymislomakkeessa, tietolupahakemuksessa tai käyttöehdoissa. Jokaisella organisaatiolla on Palveluhallinnassa vähintään kaksi pääkäyttäjää (admin), jotka hallinnoivat organisaation tiliä ja myöntävät muille henkilöille käyttöoikeuksia tilille. Mikäli tiedät olevasi pääkäyttäjä, mutta et ole saanut kutsua, voit kirjautua suoraan Palveluhallintaan.

Palveluhallinnan pääkäyttäjät voivat kutsua itse oman organisaationsa tilille lisää käyttäjiä. Tällöin käyttäjä saa sähköpostiinsa erillisen liittymiskutsun Palveluhallintaan. Organisaatio voi antaa tililleen käyttöoikeuksia myös oman asiointipalvelunsa ulkoisille toimijoille, kuten sovellustoimittajille.

Kun organisaatio on rekisteröitynyt Palveluhallintaan, tiedot Suomi.fi-tunnistusta hyödyntävistä asiointipalveluista näkyvät automaattisesti organisaation tilillä. Palveluhallintaan tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Suomi.fi-palveluhallinta on tällä hetkellä käytettävissä suomeksi. Jatkossa palvelua voi käyttää myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tällä hetkellä Palveluhallinnassa voi ottaa käyttöön Suomi.fi-tunnistuksen ja Suomi.fi-palvelutietovarannon. Muut Suomi.fi-palvelut siirtyvät Palveluhallintaan vaiheittain vuoden 2018 aikana. Muut Suomi.fi-palvelut tulee edelleen ottaa käyttöön esuomi.fin kautta.

Tarkemmat ohjeet Palveluhallinnan käytöstä ja rekisteröitymisestä löydät täältä: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit

Suomi.fi-palveluhallinnan ylläpidosta vastaa Väestörekisterikeskus.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, tunnistus-kayttoonotot[a]vrk.fi

Suomi.fi-tunnistuksen asiakaspalvelussa tauko heinäkuussa

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönoton tuessa ja metadatojen päivittämisessä pidetään tauko heinäkuussa 2018. Ympäristöt vakiinnutetaan toiminnan varmistamiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Heinäkuun aikana uusien asiointipalveluiden metadatoja ei lisätä eikä nykyisten asiointipalveluiden metadatoja päivitetä. Metadatassa olevia SAML-varmenteita ei myöskään heinäkuun aikana päivitetä. Lisäksi käyttöönoton tukea ei tarjota.

Jos metadatoja tarvitsee päivittää tai uusia asiointipalveluita liittää palveluun, tarvittavat tiedot tulee toimittaa keskiviikkoon 20.6.2018 mennessä. Mikäli SAML-varmenteenne vanhenee ennen elokuun alkua, tulee myös uuden SAML-varmenteen sisältävä metadata toimittaa Väestörekisterikeskukselle 20.6. mennessä.

Lisätietoja:

tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi

EIDAS-tunnistautuminen edistää eurooppalaisten liikkuvuutta ja viranomaisasiointia yli maarajojen

EIDAS-tunnistaminen mahdollistaa julkishallinnon sähköisten palvelujen käytön Euroopassa yli maarajojen ja helpottaa siten henkilöiden ja yritysten asiointia ja liikkuvuutta. Read more

Suomi.fi-tunnistuksessa tunnistusvälineiden valinta perustuu jatkossa varmuustasoihin

Suomi.fi-tunnistuksessa siirrytään huhtikuussa 2018 käyttämään eIDAS-asetuksen ja lain 7.8.2009/617 (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090617) mukaisia varmuustasoja tunnistusvälineiden määrittelyssä. Jatkossa asiointipalvelu määrittää tunnistukselta vaaditun varmuustason yksittäisten välineiden sijaan. Muutos koskee vahvaa tunnistamista.

Varmuustasot:

 • Korkea varmuustaso – Vahvan tunnistamisen korkein varmuustaso. Tälle tasolle on määritelty varmennekorttitunnistaja.
 • Korotettu varmuustaso – Vahvan tunnistamisen korotettu varmuustaso. Tälle tasolle on määritelty Tupas- ja mobiilivarmennetunnistajat.
 • Ei varmuustasoa – Osaa tunnistusvälineistä ei ole määritelty millekään varmuustasolle vaan ne määritellään edelleen erikseen. Näitä ovat Katso OTP ja Katso PWD.

Nykyisin kaikissa kansalaisille suunnatuissa julkisissa palveluissa on vahvan tunnistamisen välineiksi hyväksytty joko mobiilivarmenteita tai Tupas-tunnistamisen välineitä. Käytännössä niitä vastaava varmuustaso Korotettu varmuustaso on riittävä jatkossakin ja saavutettavuuden kannalta suositeltava.

Varmuustasojen käyttäminen välinevalikoiman määrittelyssä ei tuo asiointipalvelun loppukäyttäjille muutosta tunnistamisvälineen valintaan.

Miten muutos näkyy asiointipalveluille?

Muutos näkyy asiointipalveluille kolmella tavalla:

 1. Perustiedoissa eli metadatassa, jossa määritellään jatkossa vahvojen välineiden sijaan varmuustasot.
 2. Tunnistuspyyntökohtaisissa välinerajoituksissa (ei käytössä kaikilla asiointipalveluilla), joissa myös tulee käyttää jatkossa varmuustasoja.
 3. Tunnistusvastauksessa, jonka Suomi.fi-tunnistus välittää vastauksena tunnistuspyyntöön. Vastauksessa on jatkossa tunnistustapahtuman varmuustaso välinetiedon sijaan.

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan miten nämä tavat tarkemmin vaikuttavat ja mitä toimenpiteitä asiointipalveluilta niihin liittyen odotetaan.

Perustiedot eli metadata

Asiointipalvelun vaatima varmuustaso määritellään sen perustiedoissa eli metadatassa. Suomi.fi-tunnistuksen tekninen tuki päivittää kaikkien tällä hetkellä Tunnistusta käyttävien asiointipalveluiden metadatat automaattisesti niin, että niihin lisätään tieto vaadittavasta varmuustasosta. Oletuksena asiointipalveluille määritellään käyttöön korotettu varmuustaso, joka sisältää tupas-, mobiili- ja varmennekorttitunnistajat. Mahdolliset Katso-tunnistajat säilytetään ennallaan.

Mikäli asiointipalvelu haluaa hyväksyä vahvoista tunnistusvälineistä vain korkeimman varmuustason välineet, tulee palvelun ottaa yhteyttä Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönottojen tukeen osoitteessa tunnistus-kayttoonotot(at)vrk.fi.

Tunnistuspyynnöt

Asiointipalvelun tekemät tunnistuspyynnöt on päivitettävä, mikäli asiointipalvelussa on käytössä pyyntökohtainen rajaus käyttäjälle näytettäville tunnistusvälineille ja sallituissa välineissä on listattu vahvan tunnistamisen välineitä. Tällaiseen tunnistuspyyntöön on lisättävä varmuustason määrittely tunnistusvälineiden rinnalle.

Tunnistuspyynnöt tulee päivittää ennen varmuustasojen tuotantokäytön alkamista 18.4.2018. Jos tunnistuspyynnössä ei tällöin ole varmuustasoja, loppukäyttäjälle ei voida tarjota Tunnistuksen välinevalintasivulla mitään vahvan tunnistamisen välineitä.

Tunnistusvastaus

Käyttäjän tunnistauduttua asiointipalvelulle palautetaan tunnistusvastaus, jossa varmuustasojen käyttöönoton jälkeen välitetään valitun vahvan tunnistusvälineen sijaan tieto tunnistustapahtuman varmuustasosta. Katso-tunnistajat toimivat tämänkin suhteen edelleen samoin kuin ennenkin.

Tunnistusvastauksen käsittelyä asiointipalvelussa saattaa olla tarpeen päivittää, jos Tunnistuksen palauttamaa välinetietoa on palvelussa käytetty johonkin. Palvelun toiminta uudentyyppisen vastauksen kanssa kannattaa joka tapauksessa varmistaa testaamalla asiakastestiympäristössä alla olevan aikataulun mukaisesti

Aikataulu:

 • Varmuustasojen lisäykset metadata-tiedostoihin sekä tunnistuspyyntöihin voidaan tehdä välittömästi
 • Testaus asiakastestiympäristössä alkaen vko 13, maanantai 26.3.2018
 • Varmuustasojen käyttöönotto tuotannossa vko 16, torstai 18.4.2018

Lisätietoja:

tunnistus-kayttoonotot(at)vrk.fi

Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristössä uusi testitunnistaja

Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristöön lisätään torstaina 15.2.2018 uusi testitunnistaja nykyisen VETUPAS-tunnistajan rinnalle. Testitunnistaja tulee automaattisesti käyttöön niissä asiointipalveluissa, joissa on aiemmin ollut käytössä VETUPAS-tunnistaja. VETUPAS poistetaan käytöstä 12.3.2018, jonka jälkeen käytettävissä on ainoastaan uusi testitunnistaja.

Uusi testitunnistaja on parannettu versio nykyisestä VETUPAS-tunnistajasta:

 • Se on helpompi käyttää: ei tarvitse tietää käyttäjätunnusta ja salasanaa – riittää, että käyttäjä syöttää henkilötunnuksen.
 • Käytettävissä on monipuolinen väestötietojärjestelmän asiakastestiympäristön aineisto. Olemme listanneet testitunnistajassa käytettävissä olevia testitunnuksia linkin takana olevalle eSuomen sivulle. Listassa on mukana Suomi.fi-tunnistuksen testauksen kannalta olennaisimmat testitapaukset mutta aineisto on huomattavasti tätä laajempi. Täydennämme testitapauslistaa tarpeen mukaan.
 • Testiaineisto on yhdenmukainen muiden VRK:n tuottaminen palveluiden kanssa. Tämä helpottaa testaamista palveluissa, jotka hyödyntävät esimerkiksi väestötietojärjestelmän kyselypalveluita tai Suomi.fi-valtuuksia.
 • VRK:lta tilatut testivarmennekortit toimivat automaattisesti eikä tunnuksia tarvitse enää erikseen lisätä.

Jos käytössänne on ollut VETUPAS-tunnistaja, voi testiaineisto muuttua joiltain osin, koska uusi testitunnistaja hakee nimi- ja osoitetiedot väestötietojärjestelmän asiakastestiympäristöstä. Tiedot voivat poiketa VETUPAS-tunnistajan tiedoista. Aineisto on kuitenkin vähintään yhtä laaja eli kaikki VETUPAS-tunnistajan testihenkilöt löytyvät myös uudesta testitunnistajasta.

Pankkien tarjoamat testitunnukset sekä mahdolliset hankkimanne testimobiilivarmenteet ja -varmennekortit ovat käytettävissä jatkossa samoin kuin tähän asti.

Jos VETUPAS-tunnistaja ei ole ollut teillä käytössänne mutta haluatte ottaa käyttöön uuden testitunnistajan, ilmoittakaa siitä osoitteeseen tunnistus-kayttoonotot@vrk.fi. Ilmoittakaa viestissänne myös asiointipalvelun entityID eli yksilöivä tunniste.

Suomi.fi-tunnistus korvasi Vetuman tunnistuspalvelun ja Tunnistus.fin vuodenvaihteessa

Suomi.fi-tunnistus on korvannut Vetuman tunnistuspalvelun ja Tunnistus.fin 1.1.2018. Mikäli julkisen hallinnon organisaatiot tarvitsevat asiointipalveluissaan vahvaa tunnistusta, tulee käyttövelvoitettujen organisaatioiden ottaa jatkossa Suomi.fi-tunnistus käyttöön. Myös käyttöoikeudelliset organisaatiot voivat hyödyntää palvelua.

Siirrot Vetumasta ja Tunnistus.fistä Suomi.fi-tunnistukseen sujuivat hyvin ja asiointipalvelut saatiin siirrettyä aikataulussa. Asiakkaiden tunnistaminen asiointipalveluissa jatkuu siis normaaliin tapaan, vaikka vanhat palvelut lakkasivat toimimasta.

Tällä hetkellä Suomi.fi-tunnistusta hyödyntää yli 500 asiointipalvelua. Vuoden 2017 aikana kansalaiset tunnistautuivat asiointipalveluihin Suomi.fi-tunnistuksen avulla yli 57 miljoonaa kertaa.

Suomi.fi-tunnistus on julkisen hallinnon yhteinen sähköinen tunnistuspalvelu. Se mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla suomalaisilla vahvoilla tunnistusvälineillä eli pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Lisäksi tuettuna ovat Katso-tunnisteet niin kauan kuin ne ovat käytössä. Palveluun voidaan mahdollisesti lisätä myöhemmin muitakin heikkoja tunnistusvälineitä julkishallinnon asiointipalveluiden tarpeen mukaan.

Katso korvataan Suomi.fi-palveluilla vuoden 2019 loppuun mennessä – tule kuulemaan lisätietoa infotilaisuuksiin

Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä ja korvataan Väestörekisterikeskuksen tuottamilla Suomi.fi-valtuuksilla ja Suomi.fi-tunnistuksella.

Katso-tunnisteiden sijasta siirrytään käyttämään vahvaa sähköistä tunnistamista eli käytännössä pankkitunnisteita, mobiilivarmenteita tai varmennekortteja. Julkishallinnon asiointipalvelut voivat hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla vahvoilla tunnistusvälineillä.

Katso-palvelun valtuustoiminnot korvataan puolestaan Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuudet-palvelu perustuu väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä saatavaan ajantasaiseen valtuustietoon sekä uuteen valtuusrekisteriin. Palvelun käyttöönotto on mahdollista siten, että myös nykyiset Katso-roolit ovat saatavilla Suomi.fi-valtuuksien kautta niin kauan, kun valtuusrekisteri ei niitä vielä sisällä.

Suomi.fi-palveluiden käyttöönoton suunnittelu kannattaa aloittaa välittömästi

Jotta siirtyminen Suomi.fi-palveluihin onnistuisi mutkattomasti, kannattaa Katsoa hyödyntävissä asiointipalveluissa aloittaa käyttötapauksen kuvaus ja suunnittelu. Pyydämme, että aloitatte toimenpiteet jo nyt:

 1. Tutustukaa Suomi.fi-valtuuksien käyttöönoton ohjeisiin ja täyttäkää liittymislomake sekä kuvatkaa asiointipalvelun käyttötapaus: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/kayttoonotto/ Käyttötapauskuvauksia hyödynnetään Katso-palvelun korvaavien toimintojen kehityksessä Suomi.fi-palveluissa mm. julkishallinnon organisaatioiden, ulkomaalaisten käyttäjien ja kuolinpesien asiointiin liittyen.
 1. Tutustukaa Suomi.fi-tunnistukseen ja täyttäkää liittymislomake https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistus/kayttoonotto/

 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Suomi.fi-palvelut järjestävät Katso-palvelun hyödyntäjille helmikuussa kaksi tiedotustilaisuutta tukemaan asiointipalvelun siirron suunnittelua.

torstaina 15.2.2018 klo 9.00 – 12.00

torstaina 1.3.2018 klo 9.00 – 12.00

 

Ohjelma:

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto

Suomi.fi-valtuudet käyttöönotto

Asiointipalvelun siirtyminen Katsosta

Siirtymävaiheen käyttö

Katson korvaava kehitystyö

 

Kaksi tilaisuutta ovat saman sisältöiset ja ne järjestetään Väestörekisterikeskuksen tiloissa Helsingissä. Kumpaankin tilaisuuteen mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tilaisuuteen voi osallistua myös Skype-yhteydellä. Linkki Skype-kokoukseen lähetetään ennen tilaisuuksia.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen ja jättää ennakkoon kysymyksiä tästä linkistä: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/suomifikatso

Lisätietoja

Veli-Matti Mykkänen, VRK projektipäällikkö, ext.veli-matti.mykkanen@vrk.fi

Mitä KaPA-ohjelmassa saatiin aikaan?

Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman aikana on saatu toteutettua kaikki Suomi.fi-palvelut, ja organisaatiot ovat ottaneet palveluita aktiivisesti käyttöön. Kuten jo viime uutiskirjeessä uutisoitiin, Suomi.fi-palveluita jatkokehitetään Väestörekisterikeskuksessa myös tulevina vuosina. Nyt on aika kerrata, mitä Suomi.fi-palveluissa on saatu aikaan viimeisten 3,5 vuoden aikana. Vuonna 2014 aloittanut Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma tulee päätökseensä tämän kuun lopussa.

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus on käytössä miltei kaikissa viranomaisten asiointipalveluissa, jotka edellyttävät kansalaisen vahvaa tunnistusta. Yhdellä kirjautumisella kansalainen voi siirtyä eri viranomaisten asiointipalveluiden välillä. Palvelu korvaa Tunnistus.fi- ja Vetuman tunnistuspalvelun tämän vuoden loppuun mennessä. Seuraavien vuosien aikana Suomi.fi-tunnistuksessa luodaan muun muassa ns. eIDAS-solmupiste, eli tuki EU-maiden rajat ylittävälle vahvalle tunnistamiselle. Mikäli organisaatiosi tarvitsee asiointipalveluissaan vahvaa tunnistusta, ota Suomi.fi-tunnistus käyttöösi!

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa on toteutettu rekisteripohjainen toisen puolesta asioinnin tarkistaminen ja valtuusrekisteri, johon luodut valtuudet tallentuvat. Kaikki eri valtuuttamisvaihtoehdot ovat teknisiltä ratkaisuiltaan valmiina ja käyttöönotettavissa. Useat organisaatiot hyödyntävät jo sekä rekisteripohjaista tarkistusta että valtuusrekisteriä. Ensi vuoden aikana kansalaisten ja yritysten valtuuttamismahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, kun organisaatiot ottavat palvelun käyttöönsä. Ensi vuonna palvelussa mahdollistetaan muun muassa palvelupisteasiointi. Jos organisaatiosi asiointipalvelussa on tarvetta toisen puolesta asioinnille, nyt kannattaa ottaa palvelu käyttöön!

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylään on liittynyt lukuisia organisaatioita, joiden tiedot liikkuvat Suomi.fi-palveluväylän pitkin. Suomen ja Viron palveluväylät on liitetty toisiinsa testiympäristössä. Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) kehittää jatkossa Suomi.fi-palveluväylää Suomen ja Viron yhteistyönä. Suomi.fi-palveluväylään liittymällä organisaatiosi voi välittää luotettavasti tietoja eri organisaatioiden kanssa.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu avattiin uudistuneena heinäkuussa 2017. Verkkopalvelusta löytyvät julkiset palvelut, viranomaisasiointiin liittyvää tietosisältöä sekä omat rekisteritiedot. Lisäksi Suomi.fissä voi luoda sähköisiä valtuuksia ja lukea viranomaisten lähettämiä viestejä. Ensi vuoden alussa Suomi.fi suunnataan myös yritysten käyttöön, kun nykyinen Yritys-Suomi korvautuu Suomi.fi yritykselle -osiolla. Ensi vuonna Suomi.fihin toteutetaan muun muassa uusia oppaita sekä parannetaan julkisten palveluiden hakua. Ensi vuoden aikana Suomi.fihin on tulossa myös uusia rekisteritietoja. Mikäli haluat tuoda organisaatiosi kansalaisia tai yrityksiä koskevia rekisteritietoja Suomi.fi-verkkopalveluun tarkasteltavaksi, ota yhteyttä!

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, josta löytyvät jo melkein kaikkien kuntien ja virastojen palvelut kuvattuina. Kun iso ponnistus palveluiden viemisessä PTV:hen on suurimmalla osalla loppusuoralla, organisaatioiden vastuulla on tästä lähin pitää tiedot ajantasaisina. Kaikki PTV:ssä julkaistut tiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta ja tällä hetkellä Palvelutietovarannon tietoja hyödynnetään Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi myös esimerkiksi kuntien verkkosivuilla ja muissa palveluissa. Ensi vuonna palvelun kehittäminen painottuu sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämien muutosten toteuttamiseen, mukaan lukien valinnanvapaus. Jos haluat olla mukana PTV:n kehittämisessä, ilmoita halukkuudestasi seuraavasta linkistä: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/ptv-kehitys

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit aukesi viime viikolla kansalaisten käyttöön. Alkuvaiheessa mukana ovat aiemmin Kansalaisen asiointitiliä hyödyntäneet organisaatiot. Julkishallinnon organisaatiot voivat nyt ottaa palvelun käyttöön. Ensi vuonna palvelussa toteutetaan muun muassa mobiilisovellus, postitus- ja massapostituspalvelu sekä viestinvälitys pienille yrityksille.

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen. Palvelu on käyttöönotettavissa ja siitä vastaa Maanmittauslaitos.

Suomi.fi-maksut

Valtakonttorin tuottama Suomi.fi-maksut on valmis, palvelu mahdollistaa maksujen suorittamisen organisaatiolle sen omassa asiointipalvelussa. Palvelun käyttöönotot ovat käynnissä ja ne jatkuvat myös vuonna 2018. Suomi.fi-maksut korvaa Vetuman maksamispalvelun tämän vuoden loppuun mennessä.

Väestörekisterikeskus haluaa kiittää kaikkia organisaatioita ja muita sidosryhmiä KaPA-ohjelman aikana tehdystä yhteistyöstä. Työ ei suinkaan pääty tähän, vaan jatkamme ensi vuonnakin julkishallinnon digitalisointia!