Miten yrityksesi saa uutta potkua? Suomi.fi mukana Yritys2017-tapahtumassa

Miten perustaa yritys? Miten löydät yrityksesi viranomaispalvelut yhdestä paikasta? Tervetuloa tutustumaan yrityksille suunnattuihin Suomi.fi-palveluihin Helsingin Messukeskuksessa järjestettävään Yritys2017-tapahtumaan 5.- 6.9.  Tilaisuus on suunnattu yrittäjille ja yritystoimintaa harkitseville, ja täältä löydät yritystoiminnan aloittamista ja kasvattamista varten vinkkejä, palveluita ja inspiraatiota.

Väestörekisterin  ja työ- ja elinkeinoministeriön osastolla voit tutustua lähitulevaisuudessa julkaistavaan Suomi.fi-verkkopalvelun yrityssivustoon. Suomi.fi kokoaa yhteen verkko-osoitteeseen yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin ja tilanteisiin sopivat tiedot, palvelut ja työvälineet helposti saataville yhden luukun kautta. Tule messuosastollemme testaamaan palvelua, jonka kokeiluversion löydät jo osoitteesta suomi.fi/yritykselle!

Kerromme osastollamme myös muista yrityksille tarjoamistamme Suomi.fi-palveluista, kuten esimerkiksi Suomi.fi-valtuuksista. Niiden avulla voit valtuuttaa esim. tilitoimiston hoitamaan yrityksesi asioita sinun puolestasi. Palvelun avulla myös asiakkaasi voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen toimimaan puolestaan palvelussasi. Toiminnallisuus rakennetaan tarjoamaasi sähköiseen palveluun Valtuudet-palvelun käyttöönoton yhteydessä. Asiantuntijamme kertovat osastollamme mielellään, miten Suomi.fi-valtuuksien avulla sähköiseen asiointipalveluusi saadaan lisää virtaa!

Kuulet kummastakin palvelusta myös tietoiskuissa keskiviikkona 5.9. klo 13.30 (Suomi.fi-verkkopalvelu) ja 6.9. klo 10 (Suomi.fi-valtuudet). Messukeskuksesta löydät meidät osastolta 3c10.

Lue lisää Yritys2017-tapahtumasta täältä: http://yritys.messukeskus.com/

Nähdään messuilla!

Lisätiedot:
ylitarkastaja Maria Miro, TEM, p. 029 504 7119

Suomi.fi-palvelutietovaranto tuottaa sisältöä uudistuneelle Suomi.fi-verkkopalvelulle

Viime kesänä voimaan tullut KaPA-laki velvoitti kaikkia Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöön velvoitettuja organisaatioita kuvamaan palvelunsa asiointikanavineen Palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä.

Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Jani Ruuskasen mukaan Palvelutietovarannon käyttöönotot ovat edenneet erittäin hyvin koko julkisessa hallinnossa.

”Kunnissa ja virastoissa on tehty todella paljon töitä kansallisen palvelutietovarannon eteen. Suuri kiitos jo nyt mukana oleville organisaatioille ansiokkaasta työstä”, Ruuskanen sanoo.

Heinäkuun alun tilanteessa Palvelutietovarantoon tietojen tuottajaksi oli liittynyt 464 organisaatiota ja ne olivat kuvanneet yhteensä:

  • 17 551 palvelua
  • 4 151 verkkoasiointikanavaa
  • 62 465 palvelupistettä
  • 13 013 puhelinasiointikanavaa
  • 6 504 tulostetta lomaketta asiointikanavana
  • 9 765 verkkosivukanavaa

Loppuvuoden aikana käyttöönotot jatkuvat erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sekä tähän mennessä tuotetun tiedon täydennyksillä ja laadun parantamisella. On tärkeää, että organisaatiot varmistavat tietojen ylläpidon ja jatkuvan ajan tasalla pysymisen.

Kehityspäällikkö Pirkko Romakkaniemi Väestörekisterikeskuksesta painottaa Palvelutietovarantoon tallennettujen tietojen keskeistä roolia uudistuneessa Suomi.fissä.

”Yhtenäinen palvelujen kuvailutapa helpottaa palvelujen löytymistä ja antaa mahdollisuuden vertailla palveluja eri kuntien kesken. On erittäin tärkeää, että organisaatiot huolehtivat palvelukuvaustensa ajantasaisuudesta”, Romakkaniemi kertaa.

Organisaatioiden kannattaa kiinnittää huomiota palvelukuvausten laatuun, sillä onhan Suomi.fi-verkkopalvelu myös näyteikkuna organisaation palvelutuotantoon.  Kuvausten laadinnassa kannattaa noudattaa kirjoitus- ja tyyliohjeita ja luonnollisesti käyttöliittymässä annettuja ohjeita.

Palvelut näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa niille annettujen metatietojen mukaan. Siksi esimerkiksi palveluluokan, kohderyhmän, elämäntilanteen ja asiasanojen valitsemiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Kevään koulutusten nauhoitteet löytyvät Palvelutietovarannon koulutussivuilta. Siellä voi myös ilmoittautua syksyn koulutuksiin ja työpajoihin.

 

Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen tilanteesta löydät tarkempaa tietoa:

Viranomaisasiat voi nyt hoitaa uudistuneessa Suomi.fi-verkkopalvelussa

Uudistettu Suomi.fi-verkkopalvelu on avattu kansalaisten käyttöön. Palvelun avulla kansalainen voi muun muassa tarkistaa omat tietonsa eri viranomaisten rekistereistä ja asioida useiden julkisen hallinnon toimijoiden palveluissa yhdellä kirjautumisella. Tulevaisuudessa palvelun avulla voi myös vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti ja valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan.

Kansalaisten ja yritysten käytössä on nyt aikaisempaa laajempi ja monipuolisempi palvelukokonaisuus, josta löytyvät kootusti julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat.

”Jos kansalainen ei esimerkiksi tiedä, minkä viranomaisen kanssa hänen tulisi asiansa hoitaa, Suomi.fi-verkkopalvelu ohjaa oikean tahon luo”, kertoo Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Jani Ruuskanen.

Palvelu tarjoaa tietoa elämäntilanteisiin, joissa kansalainen joutuu asioimaan useiden eri viranomaisten kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen syntymä, avioero, työttömäksi jääminen tai läheisen kuolema. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa ja ohjeita yrittäjyyteen. Yrittäjille suunnattu osa Suomi.fi-verkkopalvelusta valmistuu loppuvuodesta 2017.

Kirjautumalla palveluun käyttäjä voi käydä tarkistamassa omia tietojaan useista viranomaisten rekistereistä – esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, ajoneuvo- ja venerekistereistä sekä kaupparekisteristä. Samalla kirjautumisella voi myös siirtyä asioimaan useiden eri julkisen hallinnon toimijoiden asiointipalveluissa.

Suomi.fi tuo kansalaisten ulottuville myös täysin uusia palveluita

Nyt avattu Suomi.fi-verkkopalvelu tulee loppuvuoden aikana laajenemaan merkittävästi.

”Ensimmäinen julkaistava versio on ikään kuin puun runko, joka kasvaa ja tuuheutuu, kun yhä useampi organisaatio liittää palvelunsa mukaan Suomi.fihin”, kertoo Ruuskanen.

Yksi merkittävimmistä uusista palveluista on Suomi.fi-viestit, jonka avulla kansalainen voi tulevaisuudessa vastaanottaa eri viranomaisten lähettämät postit sähköisessä muodossa. Viestit voivat olla esimerkiksi päätöksiä, ohjeita ja tiedoksiantoja. Suomi.fi-viestit korvaa vaiheittain paperipostin.

”Ne henkilöt, jotka eivät halua tai pysty vastaanottamaan viranomaispostia sähköisesti, saavat postit jatkossakin paperimuodossa”, kertoo Väestörekisterikeskuksen digitaalisten palvelujen johtaja Janne Viskari.

Vuoden loppuun mennessä Suomi.fi:n kautta voi myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan.

”Kansalainen voi esimerkiksi hoitaa asioita ikääntyneiden vanhempiensa puolesta tai valtuuttaa oman luottohenkilön hoitamaan asioitaan ulkomaanmatkan ajaksi”, Viskari havainnollistaa.

Kansalaiset tulevat saamaan yhä useamman julkisen hallinnon organisaation postit sähköisessä muodossa sitä mukaa kun ne liittyvät Suomi.fi-viestien käyttäjiksi. Myös sähköinen valtuuttaminen tulee mahdolliseksi yhä useammassa asiassa, kun julkisen hallinnon organisaatiot ja yritykset ottavat Valtuudet-palvelun käyttöönsä.

>> Tutustu uudistuneeseen Suomi.fi-verkkopalveluun

Kerromme kansalaisille kerromme uusista Suomi.fi-palveluista SuomiAreenan Kansalaistorilla sijaitsevalla osastollamme koko SuomiAreenan ajan 10.–14.7.2017.

Tervetuloa kuulemaan Suomi.fistä!

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Johtaja Janne Viskari, p. 0295 535 022, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi