Kaikkien Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto ja tukimateriaali siirtyy Suomi.fi-palveluhallintaan – esuomi.fi sulkeutuu

Suomi.fi-palveluiden viestintäkanavana toiminut esuomi.fi sulkeutuu.

Jatkossa seuraavien palveluiden palveluesittely, käyttöönotto ja tukimateriaali löytyy Suomi.fi-palveluhallinnasta:

Palveluhallinta on organisaatioasiakkaillle suunnattu itsepalveluportaali, jossa voi tällä hetkellä tutustua palveluiden ominaisuuksiin, ottaa palvelun käyttöön ja hallita siihen liitettyjä asiointipalveluita. Palveluhallinnasta löytyvät myös muun muassa palveluiden tekninen aineisto, käyttöönottoon liittyvät lomakkeet ja palveluun liittyvää ohjeistusta.

Palvelujen käyttöönotto Palveluhallinnan kautta edellyttää, että olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja kuulut Palveluhallintaan rekisteröityyn organisaatioon. Jos organisaatiosi ei ole aikaisemmin käyttänyt Palveluhallintaan, sinun pitää perustaa uusi organisaatiotili. Lisätietoa Palveluhallintaan rekisteröitymisestä löydät tukiartikkelista Rekisteröityminen Suomi.fi-palveluhallintaan. Tukimateriaali ja tekninen aineisto ovat avoinna ilman rekisteröitymistä tai kirjautumista Palveluhallinnan Tuki-osiossa.

Esuomesta löytyvä tukimateriaalia ei enää päivitetä, ja ajantasainen tukimateriaali löytyy jatkossa siis vain Palveluhallinnasta.

Palveluhallintaa on tällä hetkellä käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi. Jatkossa palvelussa tarjotaan mm. palveluiden esittelymateriaali sekä osa teknisestä tukimateriaalista myös englanniksi.

Palveluhallinasta löytyivät jo aikaisemmin Suomi.fi-tunnistus, -palvelutietovaranto, -kartat ja -maksut.

Verohallinto ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet

Verohallinto ottaa marraskuun 2018 alussa käyttöön Suomi.fi-valtuudet veroasioinnissa. Valtuuksia voivat käyttää jatkossa sekä henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat.

Valtuutuksia voi tehdä Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa 15.5.2018 alkaen, mutta valtuudet toimivat Verohallinnon asiointikanavissa vasta 1.11.2018 alkaen. Verkkopalvelussa henkilö tai yritys voi valtuuttaa toisen henkilön tai toisen yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan. Palvelussa voi myös pyytää valtuutusta toiselta henkilöltä tai yritykseltä ja hallinnoida valtuutuksia keskitetysti.

Kun valtuutetulle on myönnetty Suomi.fi-valtuus veroasioiden hoitamiseen, hän voi kirjautua Verohallinnon verkkopalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valtuus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sen.

Lue lisää Valtuudet-palvelusta Suomi.fissä.

Kaksi erilaista veroasioinnin valtuutta

Veroasioiden hoitamiseen on olemassa kaksi valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen.

Veroasioiden hoito oikeuttaa valtuutetun hoitamaan kaikkia veroasioita valtuuttajan puolesta kaikissa Verohallinnon asiointikanavissa.

Veroilmoittaminen-valtuutuksella asianhoitaja voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta. Valtuutusta ei voi käyttää kaikissa asiointikanavissa, esimerkiksi OmaVero-palvelussa.

Liikkeen- tai ammatinharjoittajien annettava valtuus ennen marraskuuta

Liikkeen- tai ammatinharjoittajat ja heidän asianhoitajansa eivät voi asioida OmaVerossa Katso-tunnuksilla 1.11.2018 jälkeen. Jotta yrittäjän veroasioiden hoitaminen sujuu ilman keskeytyksiä, liikkeen- tai ammatinharjoittajan pitää antaa kirjanpitäjälleen Suomi.fi-valtuus ennen marraskuuta.

Katso-tunniste jää käyttöön siirtymäajaksi

Katso-palvelu jää käyttöön siirtymäajaksi Suomi.fi-valtuuksien rinnalle. Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt voivat jatkaa asiointia Verohallinnon asiointikanavissa Katso-tunnisteen avulla vuoden 2019 loppuun saakka. Myös yhtymät, kuolinpesät, yhteisetuudet, säätiöt, yhdistykset, ulkomaalaiset ja julkiset toimijat ja niiden asianhoitajat käyttävät veroasiointiin jatkossakin Katso-tunnistetta.

Valtuudet-palvelusta vastaa Väestörekisterikeskus. Kansalaiset saavat lisätietoa valtuuksista Kansalaisneuvonnasta. Yritysasiakkaille on erillinen Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Lisätietoja medialle:

ylitarkastaja Miika Halonen, Vero, 029 513 5320 tai yritysverotuksen mediapuhelin, 029 512 5201

Suomi.fi-verkkopalvelua kehitetään tukemaan sote- ja maakuntauudistuksia – prototyyppi tulossa käyttäjäyhteisöön

Suomi.fi-verkkopalvelua kehitetään tukemaan hallituksen sote- ja maakuntauudistuksia. Ns. SuoJa-hankkeen aikana Suomi.fihin kehitetään alueellisia näkymiä palveluihin ja opastaviin sisältöihin, joiden avulla käyttäjät voivat tarkastella oman maakuntansa palveluita ja muita maakunnan sisältöjä. Tämän lisäksi verkkopalvelu tukee sote-uudistuksessa toteutettavaa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta niin, että Suomi.fissä käyttäjä voi vertailla sote-keskuksia ja niissä tarjottavia palveluita. Lue lisää Suomi.fi-verkkopalvelun jatkokehityksestä tästä artikkelista.

Valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden vertailua varten rakennetusta käyttöliittymästä on juuri valmistunut ensimmäiset prototyypit. Prototyyppiä on työstetty tiiviissä yhteistyössä Kelan Omakannan kanssa. Tulevaisuudessa käyttäjä tekee oman sote-keskuksen valinnan valinnan Kelan Omakanta-palvelussa.

­–Prototyypit ovat ensimmäisiä luonnoksia siitä, miten alueellisuus ja sote-palvelut näkyisivät osana Suomi.fi-verkkopalvelua. Proton tueksi tehtiin myös käyttäjähaastatteluita, kertoo Mari Kervinen, Suomi.fi-palveluiden käyttäjäkokemuksesta vastaava erityisasiantuntija.

Prototyyppikuvat julkaistaan kaikille kommentoitavaksi, Kervinen kertoo. Väestörekisterikeskus tiedottaa tästä Suomi.fissä sekä Suomi.fin ja Väestörekisterikeskuksen some-kanavilla. Käyttöliittymäkuvat lähetetään myös keskeisille sidosryhmille, esimerkiksi maakuntien eri verkostoihin ja Kelalle. Kuvat tulevat myös kommentoitavaksi Suomi.fi-käyttäjäyhteisöön, jossa on mukana noin 200 eri-ikäistä suomalaista.

–Suunnitelmia jatkojalostetaan saatujen kommenttien perusteella ja lähdetään myös hyvin pian toteuttamaan itse palveluun, Kervinen kertoo.

Seuraava tärkeä etappi kokeilussa koittaa ensi syksynä, kun valinnanvapauspilotointi alkaa. Silloin Suomi.fi tukee sote-keskusten vertailua pilotoivilla alueilla ja ohjaa käyttäjän tekemään lopullisen valintansa Kelan Omakantaan.

–Pilotoinnin käynnistyminen on toki vasta ensimmäinen etappi ja tavoitteemme on kehittää Suomi.fin sisältöjä ja toiminnallisuuksia yhteistyössä maakuntien ja sote-toimijoiden kanssa koko jatkokehityshankkeen ajan, toteaa Väestörekisterikeskuksen sote-kehityspäällikkö Matti Hiltunen.

 

Infotilaisuus Suomi.fi-palvelutietovarannosta järjestöille ke 7.3.2018

Väestörekisterikeskuksen tuottaman Suomi.fin tietoturvaa testataan hakkereiden avulla

Väestörekisterikeskus aloitti 12.2.2018 alussa bug bounty -ohjelman, jossa etsitään Suomi.fi-verkkopalvelun mahdollisia tietoturvahaavoittuvuuksia.

Suomi.fi on verkkopalvelu, josta löytyvät julkiset palvelut ja tietoa eri tilanteisiin. Suomi.fi tarjoaa julkisen hallinnon asiakkaille pääsyn omiin tietoihin sekä sähköisiin viesteihin ja valtuuksiin helposti yhdestä paikasta. Voit asioida viranomaisten kanssa silloin, kun sinulle sopii – sujuvasti ja turvallisesti. Verkkopalvelu on tarkoitettu kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä viranomaisille. Suomi.fin kehittämisestä vastaa Väestörekisterikeskus.

Bug bounty- eli haavoittuvuuspalkinto-ohjelma kutsuu ammatti- ja harrastelijahakkereita mukaan tekemään tietoturvatutkimusta ohjelman kohteena oleviin palveluihin. Ohjelmat ovat yhteisöllistä haavoittuvuuksien tietoturvatestaamista, jossa ulkopuolisille testaajille (”hakkereille”) annetaan mahdollisuus testata organisaatioiden internetpalveluja sovittujen periaatteiden ja rajoitusten puitteissa. Väestörekisterikeskuksen ohjelmassa testataan Suomi.fi-verkkopalvelua, mukaan lukien Suomi.fi-tunnistuksen rajapintaa.

–Päätimme toteuttaa oman haavoittuvuuspalkinto-ohjelman, koska konseptissa nähtiin potentiaalia täydentää normaalia sovellustestaustamme. Samalla annetaan kyvykkäille hakkereille mahdollisuus testata kykyjään luvan kanssa ja tienata myös siinä sivussa hieman rahaa, toteaa Pekka Ristimäki, Väestörekisterikeskuksen tietoturvapäällikkö.

Ohjelmassa tehtävä hakkerointi ei vaaranna järjestelmän tietoturvaa. Päinvastoin, laaja testaajajoukko mahdollistaa laajemman testauksen ja mahdollisten haavoittuvuuksien tehokkaan löytämisen.

–Kyseessä on kutsuohjelma, eli hakkerit ilmoittautuvat mukaan testaukseen ja sitoutuvat noudattamaan asetettuja sääntöjä, Ristimäki jatkaa.

Ohjelman tuottaa Hackrfi Oy, joka on yhteisöllisen haavoittuvuuksien koordinoinnin ja tietoturvatestaamisen hallinnointiin erikoistunut yritys. VRK:n ohjelma on käynnissä 12.2.2018 – 12.8.2018. Ohjelmaan kutsutaan mukaan hakemuksen perusteella.

Mikäli haavoittuvuuksia löydetään, maksetaan niiden löytäjälle löydöksen merkittävyyteen suhteutettu palkkio. Palkkiohaitari Väestörekisterikeskuksen kutsuohjelmassa on 100€ – 30 000€.

Löydät VRK:n ohjelman ja pääset anomaan pääsyä ohjelmaan hackrfi:n sivuilla: https://www.hackr.fi/ohjelmat/suomifi.html

 

Lisätietoja

tietoturvapäällikkö Pekka Ristimäki, 0295 535 048, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Suomi.fi-verkkopalvelussa voi tarkastella nyt myös Keski-Suomen alueen kirjastolainojaan

Suomi.fi-verkkopalveluun on lisätty uusi rekisteri, josta voi nyt katsoa Keski-kirjastojen laina- ja varaustietojaan. Keski-kirjastot kattaa kaikki 23 Keski-Suomen kuntaa, joissa on yli 50 kirjastoa ja useita kirjastoautoja. Keski-kirjastoilla on yhteinen tietokanta, josta voi etsiä aineistoa ja tehdä varauksia, koska kaikki kirjastot käyttävät samaa kirjastojärjestelmää.

Laina- ja varaustiedot pääsee näkemään Suomi.fi-verkkopalvelussa kirjautuneena käyttäjänä Rekisterit-osiosta. Tietojen tarkastelun yhteydestä voi siirtyä suoraan myös Keski-kirjastojen verkkosivuille tekemään varauksia.

-On hienoa, että kansalainen voi tulevaisuudessa tarkistaa yhdestä paikasta yhdellä kirjautumisella, mitä tietoja hänestä on eri rekistereissä. Siksi lähdimme myös kirjastojen osalta tähän pilottihankkeeseen mukaan, kertoo Jyväskylän kaupunginkirjaston verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen.

Suomi.fi-verkkopalveluun on tulossa lähiaikoina tarkasteltavaksi myös muiden alueiden kirjastojen laina- ja varaustiedot. Tällä hetkellä Suomi.fi-verkkopalvelusta voi tarkastella muun muassa henkilö-, ajoneuvo- ja kiinteistötietojaan Rekisterit-osiosta.

Lisätietoa Keski-kirjastoista: https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/asiakkaana

 

Lisätiedot:

Väestörekisterikeskus, johtaja Joonas Kankaanrinne, joonas.kankaanrinne(a)vrk.fi

Jyväskylän kaupunginkirjasto, verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen, juha.halinen(a)jkl.fi

Tulevaisuudessa kansalainen voi vertailla palveluja Suomi.fi:ssä – Palveluvaaka.fi suljetaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valintaa tukevan tietopalvelun kehittäminen siirtyy Väestörekisterikeskukseen, ja se tullaan toteuttamaan osana Suomi.fi-verkkopalvelua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sulkee Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun 28.2.2018. Samalla lakkautetaan verkkopalvelun tietolähteenä toiminut sosiaali- ja terveysalan palveluhakemisto.

”Kansallisten toimijoiden roolit sote-valinnanvapauden tietopalveluiden toteutuksessa ovat nyt selkiytyneet. Suomi.fi tarjoaa jo tällä hetkellä kansalaisille laajan asiointi- ja palvelukokonaisuuden, joka luontevasti laajenee myös sote-palveluihin”, kertoo THL:n tietojohtaja Pekka Kahri.

”THL keskittyy roolinsa mukaisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa, palvelujen tarvetta sekä sote-palveluiden toimintaa kuvaavan luotettavan tietopohjan kehittämiseen. Meille tärkeitä uusia tehtäviä tulevat olemaan maakuntien sote-palvelujen arviointi sekä sote-tietojen hyödyntämisen palvelut”, Pekka Kahri jatkaa.

Palvelujen vertailu Suomi.fi:ssä laajenee

Suomi.fi:ssä kansalaiset voivat tulevaisuudessa tutustua ja vertailla valinnanvapauden piirissä olevia sote-palveluita sekä valita sopivan palvelutuottajan. Syksyllä 2018 Suomi.fi:ssä julkaistaan ensimmäinen versio valinnanvapauden vertailupalvelusta, jossa kansalainen saa tietoa sote-valinnanvapauden piirissä olevista palvelutuottajista ja heidän palveluistaan. Tieto valitusta palvelutuottajasta tallentuu Kanta-palveluun. Valinnanvapauden vertailupalvelun kehittämisestä Suomi.fihin vastaa Väestörekisterikeskus.

Tällä hetkellä suurin osa kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveyspalveluista löytyy jo Suomi.fi-palvelusta, ja palveluita tuodaan sinne koko ajan lisää. Suomi.fi:hin on koottu palveluiden lisäksi niihin liittyvät asiointikanavat eli palvelupaikat sekä puhelinasiointi- ja verkkoasiointikanavat. Palveluun tuotetaan myös opastavia kokonaisuuksia, joissa voidaan jatkossa tarjota tietoa valinnanvapaudesta ja sen piirissä olevista palveluista.

”Kehitämme Suomi.fi:tä siten, että se tukee kansalaisia palvelujen vertailussa. Tulevaisuudessa palvelujen tietoihin voidaan yhdistää myös niihin liittyvää laatu- ja muuta tietoa, mikäli sitä on saatavilla viranomaisten rekistereistä”, kertoo Väestörekisterikeskuksen kehityspäällikkö Eero Konttaniemi.

Suomi.fi:ssä palvelukuvauksiin yhdistetään automaattisesti esimerkiksi sijaintitiedot kartalla sekä julkisen liikenteen aikataulutiedot. Myös yksityiset toimijat voivat tuoda tietojaan näkyville Suomi.fi-verkkopalveluun.

Palveluvaaka: https://www.palveluvaaka.fi
Suomi.fi: http://www.suomi.fi

Lisätietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), tietojohtaja Pekka Kahri, puh. 029 524 6146, etunimi.sukunimi@thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), johtaja Markku Pekurinen, puh. 029 524 7630, etunimi.sukunimi@thl.fi

Väestörekisterikeskus, kehityspäällikkö Eero Konttaniemi, puh. 029 535 024, etunimi.sukunimi@vrk.fi – (16.1.2018 asti)

Väestörekisterikeskus, hankepäällikkö Jani Ruuskanen, puh. 029 535 031, etunimi.sukunimi@vrk.fi  – (17.1.2018 alkaen)

Suomi.fi-verkkopalvelu laajenee: Yrittäjille avattu kattava tietopankki ja neuvontapalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosio on julkaistu. Nyt kaikki yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvät tiedot ja neuvot löytyvät yhdestä paikasta – Suomi.fistä. Suomi.fi:n yritysosio korvaa aiemmin käytössä olleen Yritys-Suomi-sivuston.

Julkiset palvelut yhteen kokoava Suomi.fi-verkkopalvelu laajentuu kattamaan myös yrityksille ja yrittäjiksi aikoville suunnatut viranomaispalvelut. Suomi.fi:n yritysosio kokoaa yhteen paikkaan yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät palvelut, sekä kattavan yrittämisen tietopaketin. Uudistuksen myötä suosittu yrityssuomi.fi-palvelu integroidaan osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua. Yritys-Suomen puhelinpalvelu alkaville ja toimiville yrittäjille (p. 0295 020 500) jatkuu entisellään.

Aloittelevalle yrittäjälle Suomi.fi:n yritysosiosta löytyy tietoa esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja rahoituksen hakemiseen liittyen. Kasvavalle yritykselle löytyy tietoa työntekijöiden palkkaamisesta ja työnantajan velvollisuuksista. Suomi.fi-verkkopalvelussa on myös kattavasti tietoa, joka helpottaa liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Verkkopalvelussa kerrotaan myös yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen tarjolla olevista palveluista.

”Suomi.fi:n yritysosio kokoaa yhteen kaiken yrittämiseen liittyvän tiedon ja tuen mitä Suomessa on tarjolla. Palvelu täydentyy myös yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla. Tietoa löytyy yrityksen koko elinkaaren matkalle, aina yhtiömuodon valitsemisesta yritystoiminnan lopettamiseen”, kertoo Väestörekisterikeskuksen asiantuntija Kirsi Mikkonen.

Ohjattu toimintapolku on uuden yrittäjän muistilista

Yrityssivusto tarjoaa tukea aloittavalle yrittäjälle uudella tavalla, kun palvelussa julkaistaan ohjattuja toimintapolkuja. Niiden ideana on ohjata tuleva yrittäjä yrityksen perustamiseen liittyvien vaiheiden läpi ja varmistaa, että tärkeät asiat tulee huomioitua. Vastaamalla kysymyksiin yrittäjä saa yhtiön perustamisprosessia helpottavan muistilistan, joka neuvoo, mitä lupia yritys tarvitsee, mihin rekistereihin pitää ilmoittautua ja minkälaisia vakuutuksia tulee hankkia.

Yrityksen suunnitteluun ja perustamiseen ohjaavat toimintapolut on jo julkaistu. Tulossa on myös ohjattu polku ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Verkkopalvelu on saanut myönteistä palautetta, kun sitä on esitelty tuleville käyttäjille. Vahvuuksina kävijät pitivät erityisesti sitä, että tieto ja palvelut löytyvät yhdestä osoitteesta teeman mukaisesti. Käyttäjän ei tarvitse tietää, minkä organisaation tai viraston toimialaan heidän etsimänsä tieto tai palvelu kuuluu.

”Uutta palvelua on kehitetty laajana viranomaisyhteistyönä, ja tavoitteemme on tukea yrityksiä ja yrittäjiksi aikovia entistä paremmin. Mukana ovat olleet muun muassa Team Finland, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, TE-toimistot ja ELY-keskukset”, Mikkonen päättää.

Sähköiset valtakirjat ja viranomaisviestit yrityksille

Vuoden 2018 aikana Suomi.fi-palvelut laajenevat kattamaan entistä monipuolisemmin myös yritysten tarpeita, kun Suomi.fi-viestit laajenee kattamaan pienten yritysten viranomaisviestinnän. Suomi.fi-viestit on nopea ja tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon organisaatioiden kanssa.

Suomi.fi-valtuuksissa puolestaan yrityksen edustaja voi jo nyt valtuuttaa esimerkiksi yrityksen työntekijän hoitamaan yrityksen asioita. Mahdollisuus hoitaa asioita sähköisen valtakirjan avulla laajenee kuluvana vuonna merkittävästi.

Tutustu Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosioon: https://www.suomi.fi/yritykselle

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, asiantuntija Kirsi Mikkonenetunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Suomi.fi on verkkopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Suomi.fin avulla kansalaiset löytävät tietoa julkisista palveluista oman elämäntilanteen mukaisesti – yhdestä paikasta. Kirjautumalla Suomi.fihin voit tarkastella omia tietojasi eri viranomaisten rekistereissä, valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestasi ja vastaanottaa viranomaisten lähettämän postin sähköisesti. Suomi.fin avulla voit asioida viranomaisten kanssa silloin, kun sinulle sopii – sujuvasti ja turvallisesti. Suomi.fi:n yritysosio kokoaa yhteen kaiken yrittämiseen liittyvän tiedon ja tuen mitä Suomessa on tarjolla. Tietoa löytyy yrityksen koko elinkaaren matkalle, aina yhtiömuodon valitsemisesta yritystoiminnan lopettamiseen. Suomi.fi on tarkoitettu kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä viranomaisille. Suomi.fin kehittämisestä vastaa Väestörekisterikeskus.

Suomi.fin yrityksille suunnattu osio korvaa Yrityssuomi.fi-sivuston

Yrityssuomi.fi korvautuu 9.1.2018 Suomi.fin yrityksille suunnatulla osiolla. 9.1. alkaen yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen saa tietoa osoitteesta https://www.suomi.fi/yritykselle.

Suomi.fin yritysosio tulee entiseen tapaan sisältämään tietoa yritystoiminnan eri vaiheista. Se auttaa käyttäjää niin yrityksen perustamiseen kuin kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tietosisällön yhteyteen nostetaan aiheeseen tarjolla olevia palveluja, jolloin ne muodostavat yhden selkeän kokonaisuuden.

Suomi.fi tarjoaa tunnistautuneelle käyttäjälle myös pääsyn häntä koskeviin rekisteri- ja muihin tietoihin sekä mahdollistaa sähköisen viestinvälityksen viranomaisten kanssa.

Oma Yritys-Suomen verkkotyötila ja sähköiset työkalut tulevat käytettäviksi uudessakin verkkopalvelussa. Niiden osalta suunnittelu ja toteutus ovat vielä kesken.

Yritys-Suomen Twitter- ja Facebook-kanavat vaihtavat uudistuksen yhteydessä nimekseen ”Suomi.fi yritykselle” ja niiden visuaalinen ilme uudistuu Suomi.fi-brändin mukaiseksi. Yritys-Suomen erillinen YouTube-kanava suljetaan ja yritysasiat siirtyvät osaksi Suomi.fin YouTube-kanavaa. Samassa yhteydessä Yritys-Suomen Instragram-tili suljetaan.

Mitä KaPA-ohjelmassa saatiin aikaan?

Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman aikana on saatu toteutettua kaikki Suomi.fi-palvelut, ja organisaatiot ovat ottaneet palveluita aktiivisesti käyttöön. Kuten jo viime uutiskirjeessä uutisoitiin, Suomi.fi-palveluita jatkokehitetään Väestörekisterikeskuksessa myös tulevina vuosina. Nyt on aika kerrata, mitä Suomi.fi-palveluissa on saatu aikaan viimeisten 3,5 vuoden aikana. Vuonna 2014 aloittanut Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma tulee päätökseensä tämän kuun lopussa.

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus on käytössä miltei kaikissa viranomaisten asiointipalveluissa, jotka edellyttävät kansalaisen vahvaa tunnistusta. Yhdellä kirjautumisella kansalainen voi siirtyä eri viranomaisten asiointipalveluiden välillä. Palvelu korvaa Tunnistus.fi- ja Vetuman tunnistuspalvelun tämän vuoden loppuun mennessä. Seuraavien vuosien aikana Suomi.fi-tunnistuksessa luodaan muun muassa ns. eIDAS-solmupiste, eli tuki EU-maiden rajat ylittävälle vahvalle tunnistamiselle. Mikäli organisaatiosi tarvitsee asiointipalveluissaan vahvaa tunnistusta, ota Suomi.fi-tunnistus käyttöösi!

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa on toteutettu rekisteripohjainen toisen puolesta asioinnin tarkistaminen ja valtuusrekisteri, johon luodut valtuudet tallentuvat. Kaikki eri valtuuttamisvaihtoehdot ovat teknisiltä ratkaisuiltaan valmiina ja käyttöönotettavissa. Useat organisaatiot hyödyntävät jo sekä rekisteripohjaista tarkistusta että valtuusrekisteriä. Ensi vuoden aikana kansalaisten ja yritysten valtuuttamismahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, kun organisaatiot ottavat palvelun käyttöönsä. Ensi vuonna palvelussa mahdollistetaan muun muassa palvelupisteasiointi. Jos organisaatiosi asiointipalvelussa on tarvetta toisen puolesta asioinnille, nyt kannattaa ottaa palvelu käyttöön!

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylään on liittynyt lukuisia organisaatioita, joiden tiedot liikkuvat Suomi.fi-palveluväylän pitkin. Suomen ja Viron palveluväylät on liitetty toisiinsa testiympäristössä. Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) kehittää jatkossa Suomi.fi-palveluväylää Suomen ja Viron yhteistyönä. Suomi.fi-palveluväylään liittymällä organisaatiosi voi välittää luotettavasti tietoja eri organisaatioiden kanssa.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu avattiin uudistuneena heinäkuussa 2017. Verkkopalvelusta löytyvät julkiset palvelut, viranomaisasiointiin liittyvää tietosisältöä sekä omat rekisteritiedot. Lisäksi Suomi.fissä voi luoda sähköisiä valtuuksia ja lukea viranomaisten lähettämiä viestejä. Ensi vuoden alussa Suomi.fi suunnataan myös yritysten käyttöön, kun nykyinen Yritys-Suomi korvautuu Suomi.fi yritykselle -osiolla. Ensi vuonna Suomi.fihin toteutetaan muun muassa uusia oppaita sekä parannetaan julkisten palveluiden hakua. Ensi vuoden aikana Suomi.fihin on tulossa myös uusia rekisteritietoja. Mikäli haluat tuoda organisaatiosi kansalaisia tai yrityksiä koskevia rekisteritietoja Suomi.fi-verkkopalveluun tarkasteltavaksi, ota yhteyttä!

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, josta löytyvät jo melkein kaikkien kuntien ja virastojen palvelut kuvattuina. Kun iso ponnistus palveluiden viemisessä PTV:hen on suurimmalla osalla loppusuoralla, organisaatioiden vastuulla on tästä lähin pitää tiedot ajantasaisina. Kaikki PTV:ssä julkaistut tiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta ja tällä hetkellä Palvelutietovarannon tietoja hyödynnetään Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi myös esimerkiksi kuntien verkkosivuilla ja muissa palveluissa. Ensi vuonna palvelun kehittäminen painottuu sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämien muutosten toteuttamiseen, mukaan lukien valinnanvapaus. Jos haluat olla mukana PTV:n kehittämisessä, ilmoita halukkuudestasi seuraavasta linkistä: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/ptv-kehitys

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit aukesi viime viikolla kansalaisten käyttöön. Alkuvaiheessa mukana ovat aiemmin Kansalaisen asiointitiliä hyödyntäneet organisaatiot. Julkishallinnon organisaatiot voivat nyt ottaa palvelun käyttöön. Ensi vuonna palvelussa toteutetaan muun muassa mobiilisovellus, postitus- ja massapostituspalvelu sekä viestinvälitys pienille yrityksille.

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen. Palvelu on käyttöönotettavissa ja siitä vastaa Maanmittauslaitos.

Suomi.fi-maksut

Valtakonttorin tuottama Suomi.fi-maksut on valmis, palvelu mahdollistaa maksujen suorittamisen organisaatiolle sen omassa asiointipalvelussa. Palvelun käyttöönotot ovat käynnissä ja ne jatkuvat myös vuonna 2018. Suomi.fi-maksut korvaa Vetuman maksamispalvelun tämän vuoden loppuun mennessä.

Väestörekisterikeskus haluaa kiittää kaikkia organisaatioita ja muita sidosryhmiä KaPA-ohjelman aikana tehdystä yhteistyöstä. Työ ei suinkaan pääty tähän, vaan jatkamme ensi vuonnakin julkishallinnon digitalisointia!