Suomi.fi-palveluväylän versio 6.20.0 julkaistaan 25.1.2019

Seuraava Suomi.fi-palveluväylän ohjelmistoversio julkaistaan ja otetaan käyttöön 25.1.2019

Suomi.fi-palveluväylän seuraava uusi ohjelmistoversio 6.20.0 julkaistaan 25.1. Tämän ohjelmistoversion julkaisun ja kaikki asennuspaketit tekee Suomen ja Viron yhteinen Nordic Institute for Interoperability Solutions– instituutti (NIIS). Aikaisemmin Palveluväylän asennuspaketit teki Väestörekisterikeskus, mutta jatkossa NIIS huolehtii ohjelmistokehityksestä ja asennuspakettien julkaisusta.

Palveluväylän keskusympäristöt päivitetään talven ja kevään 2019 aikana edellä mainittuun julkaistavaan versioon.

HUOM! Keskusympäristön päivitys 6.20.0 versioon vaikuttaa Palveluväylään liitettyjen yksittäisten liityntäpalvelimien toimintaan jos liityntäpalvelimessa on käytössä vanha ohjelmistoversio:

 • Palveluväylään liitettyjen liityntäpalvelinten vanha ohjelmistoversio 6.7.13 ja sitä vanhemmat ohjelmistoversiot on päivitettävä uudempaan ohjelmistoversioon ennen kuin keskusympäristössä otetaan käyttöön uusi ohjelmistoversio 6.20.0. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusin tällä hetkellä saatavilla oleva liityntäpalvelimen ohjelmistoversio 6.19.0 on päivitysasennettava vanhan ohjelmistoversion tilalle mahdollisimman nopeasti.
  • Jos  Palveluväylään liittyneellä organisaatiolla on liityntäpalvelimellaan käytössä jokin vanhempi ohjelmistoversio (<=6.7.13) ovat, lakkaa tällöin kyseinen liityntäpalvelin toimimasta siinä  kun Palveluväylän keskusympäristössä otetaan käyttöön uusin ohjelmistoversio (v.6.20.0).
  • Ohjelmistoversion 6.19.0 julkaisutiedote ja ohjeet asennukseen löytyvät eSuomi.fi -sivulta:
 • Ohjelmistoversiota 6.7.13 uudemmat versiot (kuten versiot 6.9.3, 6.16.0, 6.17.0 jne.) toimivat liityntäpalvelimilla normaalisti keskusympäristössä tehtävän ohjelmistoversion 6.20.0 päivityksen jälkeenkin.

Päivitysten suunnitellut alustavat ajankohdat ovat (muutokset mahdollisia):

 • Kehitysympäristö (FI-DEV) helmi-maaliskuun vaihteessa
 • Testiympäristö (FI-TEST) maaliskuun puolivälin tienoilla
 • Tuotantoympäristö (FI) huhtikuun alkupuolella

Huomoitavaa on myös se, että keskusympäristön uuden ohjelmistoversion päivityksen aikana uusien liityntäpalvelinten tai organisaatioiden lisääminen Palveluväylään ei ole mahdollista. Päivityksen tarkka ajankohta ilmoitetaan ympäristökohtaisilla jakelulistoilla viikkoa ennen päivitystä.

Ylläpito lähettää tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen. Keskusympäristön päivityksen jälkeen on suositeltavaa päivittää liityntäpalvelimet uuteen ohjelmistoversioon 6.20.0 neljän viikon kuluessa. Uuden version päivityksen myötä liityntäpalvelimen uudet sekä parannetut ominaisuudet tuovat lisää tehokkuutta väylän toimintaan sekä tietoturvaan, joten versiopäivitys kannattaa tehdä ensi tilassa.

Version 6.20.0 uusia ominaisuuksia ja parannuksia

Tammikuun lopussa julkaistavan version 6.20.0 julkaisutiedote sisältää tarkemmat tiedot uuteen versioon tehdyistä ominaisuuksista ja parannuksista. Virallinen englanninkielinen julkaisutiedote julkaistaan NIIS:n toimesta samaan aikaan, kun uusi versio tulee saatavilla. Muun muassa seuraavat ominaisuudet ja parannukset on sisällytetty julkaistavaan versioon.

 • Tuki Ubuntu 18.04 LTS -versiolle
  • Liityntäpalvelin voidaan siirtää käyttämään Ubuntu 18.04 LTS -käyttöjärjestelmää Ubuntu 14.04 LTS -käyttöjärjestelmän sijaan.
  • Sekä liityntäpalvelimen päivitysasennus Ubuntu 14.04 LTS:tä Ubuntu 18.04 LTS:ään, että uusi asennus pelkästään Ubuntu 18.04 LTS -käyttöjärjestelmään on mahdollista.
  • Ubuntu 14.04 LTS -version osalta käyttöjärjestelmän ylläpitopäivitykset loppuvat Q2/2019  aikana, joten on suositeltavaa ottaa Ubuntu 18.04 LTS käyttöön heti kun mahdollista.
  • Ubuntu 18.04 LTS:n osalta julkaistaan versiossa 6.20.0 asennuspaketit ja ohjeet sekä uudelle asennukselle että päivitysasennukselle. Ohjeet ovat toistaiseksi NIIS:n tekemät englanninkieliset ohjeet. Suomenkieliset ohjeet tulevat myöhemmin saataville.
   • Englanninkieliset ohjeet ovat saatavilla täältä
 • Palveluväylässä käyttöön tuleva liityntäpalvelimen versio 6.20.0 sisältää parannuksia ST IV -suojaustason tiedonsiirtoon. Jatkossa tiedonsiirto täyttää Viestintäviraston asettamat vaatimukset.
  • Uudet Palveluväylässä käytettävät varmenteet (liityntäpalvelimen autentikointi- ja allekirjoitusvarmenne) luodaan jatkossa 3k (3072) pituisina. Aikaisemmin varmenteet olivat 2k (2048 bittiä) pituisia. Vanhat jo käytössä olevat varmenteet toimivat samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Kun nyt käytössä olevat varmenteet seuraavan kerran uusitaan ennen niiden voimassaolon päättymistä, ovat uudet varmenteet jatkossa 3k (3072 bittiä) pituisia.
  • Liityntäpalvelimien välisissä TLS -yhteyksissä käytettävä avaintenvaihdon salauslujuus on parannettu (salausavain on nyt 128 bittiä).
   • Muutos on yhteensopiva taaksenpäin: kun uudella ohjelmistoversiolla 6.20.0 varustettu liityntäpalvelin kommunikoi vanhempaa ohjelmistoversiota käyttävien liityntäpalvelinten kanssa, käytetään vanhaa salausavainta (<128 bittiä).
   • HUOM! Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL7) tukee uuden salausavaimen käyttämistä alkaen RHEL-versiosta 7.3. Jos haluat käyttää uutta salausavainta, on RHEL-versio 7.3 tai uudempi otettava käyttöön.
 • Liityntäpalvelimen käsittelemien viestien tietoja tallentavan ’Messagelog’ -tietokannan aikaleimaus on parantunut niin, että tallennettavat tietueet ovat aina todennettavissa käsiteltyjen viestien määrästä ja liityntäpalvelimen kuormituksesta riippumatta.
 • Liityntäpalvelimen turvallisuutta ja ylläpitoa on parannettu korvaamalla käytössä olevia räätälöityjä ja vanhentuneita kolmannen osapuolen ohjelmistokomponentteja uusimpiin komponenteista julkaistuihin versioihin.
  • Lisäksi X-Roadin lähdekoodin ylläpidettävyyttä on parannettu poistamalla ei-tuettuja ominaisuuksia ja poistettu käyttämättömiä lähdekoodeja.
 • X-Roadissa käytettävä WSDL-validointikomponentti (=WSDL-validaattori) on päivitetty uusimpaan, paranneltuun versioon. Korjaus vähentää teknistä velkaa ja parantaa toiminnallisuutta.
  • HUOM! Muutos voi vaikuttaa liityntäpalvelimen WSDL-tiedostojen lisäämiseen ja/tai päivittämiseen liityntäpalvelimen konfigurointia tehtäessä. WSDL-validaattorin uusi versio voi hylätä joitakin WSDL-tiedostoja, jotka edellinen versio hyväksyi. Tällöin WSDL -tiedoston sisältö on tarkistettava oikeanmuotoiseksi.
 • Liityntäpalvelimen lokitietojen luomiseen käytetty Logback -logitusmoduuli on korvattu vakaammalla Slf4jRequestLog-moduulilla. Korjaus vähentää teknistä velkaa ja parantaa toimivuutta. Lokitiedostojen sisältö on sama kuin aikaisemminkin.
 • Proxy.log -lokitiedostoon liityntäpalvelimella tulee jatkossa varoitus jos Messagelog-tietokannassa aikaleimattujen tietueiden määrä nousee yli 70 prosenttiin asetetusta raja-arvosta.
  • Lokitiedostoon kirjattava varoitus ilmaisee liityntäpalvelimen järjestelmänvalvojalle, että aikaleima-tietueiden raja-arvoa tulisi korottaa. Raja-arvosta lisätietoa löytyy täältä.
 • Liityntäpalvelimen toiminnallisuutta on parannettu seuraavilla osa-alueilla:
  • Suorituskykyä on parannettu tehostamalla palvelimen autentikointiavaimen ja -varmenteen käsittelyä.
  • Viestien käsittelyssä käytettävän XML-parserin toimintaa on parannettu niin, että XML-parserointi on suojattu ulkoisen kokonaisuuden kannalta oletusarvoisesti paremmaksi.
 • Havaittuja pieniä bugeja on korjattu ja toiminnallisuutta parannettu:
  • Korjattu bugi, joka voi aiheuttaa palvelukyselyn mahdollisen epäonnistumisen, jos X-Roadiin liitetty palvelu on käytettävissä kahdessa tai useammassa liityntäpalvelimessa ja jonkin näiden liityntäpalvelimen Host-nimen selvittäminen epäonnistuu.
  • SSL-kättelylle on asetettu aikakatkaisuarvo, jota käytetään silloin kun luodaan yhteyttä liityntäpalvelinten välillä.
   • Aiemmin yhteyttä luonut liityntäpalvelin saattoi odottaa ikuisesti, että SSL-kättely päättyisi TCP-yhteyden muodostamisen jälkeen.
  • Korjattu mahdollinen mutta harvinainen tilanne, joka aiheutti ajoittaisen vian liityntäpalvelimien välisen yhteyden luomisessa. Tämä vika voi esiintyä tilanteessa, jossa yhteyttä yritetään muodostaa liityntäpalvelimeen, vaikka sen verkko-osoitetta ei ole vielä saatu ratkaistua (osoitteen selvittäminen kestää jostain syystä pitkään).
  • ASiC-säiliön sisältämien viestien purkaminen on mahdollista jatkossa vaikka säiliön sisällön tarkistaminen/vahvistaminen on epäonnistunut. On siis jatkossa mahdollista viestien poimimisen ASiC-säiliöistä silloinkin kun SOAP-hyötykuormaa ei ole tallennettu ’Messagelog’ -tietokantaan kuten Palveluväylän liityntäpalvelimissa oletusarvoisesti toimitaan (Palveluväylän liityntäpalvelimissa hyötykuorman tallennusta ei oletuksena käytetä)
   • ASiC-säiliöt liittyvät siihen, että ’Messagelog’ -tietokannasta automaattisesti ja säännöllisesti arkistoidaan viestit ZI -pakettiin kovalevylle. Arkistoinnin yhteydessä luotavat ZIP -paketit pitävät sisällään Asic (Associated Signature Container) säiliöitä, johon tallennetaan väylän yli siirretyn viestit, niiden allekirjoitukset ja aikaleimat.
 • Liityntäpalvelimen käyttöliittymään on tehty parannuksia:
  • Lisätty X-Road-tuotemerkin värit ja X-Road-logo liityntäpalvelimen käyttöliittymiin.
  • Lisätty palautesivu, joka sisältää linkit X-Road Service Deskiin ja X-Road Backlogiin.

Asennukseen ja päivitykseen liittyvää ohjeistusta

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmistoversio eri Palveluväylän ympäristöihin (FI-DEV, FI-TEST ja FI) tulee saataville kun Palveluväylän ylläpito päivittää kyseisen ympäristön keskuspalvelimen uuteen versioon. Kun keskusympäristön päivitys on valmis, ylläpito ilmoittaa liityntäpalvelimen ohjelmistoversion latauslinkin kyseiseen ympäristöön. Ylläpito lähettää sähköpostilla myös tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen.

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmisto voidaan päivittää toimivan v.6.17.0 tai v.6.19.0 asennuksen päälle (Huom. Palveluväylän versioita 6.18.x ei ole olemassa Suomessa – versio 6.18.x on vain Virossa käytössä). Päivityksiä muiden vanhempien ohjelmistoversioiden päälle ei ole testattu, mutta hyvin todennäköisesti päivitys onnistuu normaalisti.

Asennus- ja päivitysohjeet löytyvät alla mainituista linkeistä. Uuden ohjelmistoversion julkaisun lähestyessä/tapahtuessa mainittuja ohjeita päivitetään vielä tarpeen vaatiessa ajanmukaiseksi.

Ubuntu 18.04 LTS

 • Testi- ja Tuotantoympäristö
  • Asennus ja päivitysohjeet julkaistaan myöhemmin NIIS:n toimesta.
  • Ohjeet ovat englanninkieliset

Ubuntu 14.04 LTS

Red Hat Enterprise Linux 7

Youtubesta löytyy myös havainnolliset videot liityntäpalvelimen käyttöönottoon liittyen:

Ennen päivitysasennusta tai päivitysasennuksen yhteydessä tarkista seuraavat asiat:

 • Liityntäpalvelimen Member-tasolle ei saa jatkossa olla liitettynä palveluita
  • Versiosta v.6.9.3 lähtien liityntäpalvelimen kautta väylään tarjottavien palveluiden liittäminen suoraan Member-tasolle ei ole mahdollista, vaan palvelut on kytkettävä ainoastaan alijärjestelmän tasolle.
  • Palvelut on kytkettävä ainoastaan alijärjestelmän tasolle, palveluiden kytkemistä Member-tasolle ei enää tueta. Palvelut on siirrettävä käsin Member-tasolta alijärjestelmän tasolle ennen päivitysasennuksen aloittamista. Jos palveluita ei siirretä manuaalisesti pois, kaikki Member-tasolta löytyvät palvelut poistetaan automaattisesti. Huom! Asennusohjelma ei pysäytä asennusta tai anna automaattista virheilmoitusta tästä tilanteesta.
  • Ohjeet palvelujen lisäämisestä/siirtämisestä alijärjestelmän tasolle löytyvät täältä.
 • Versiosta v.6.16.0 lähtien liityntäpalvelimen ohjelmisto validoi liitettävien palveluiden käyttämät WSDL-tiedostot.  Uudessa 6.20.0 versiossa validointiin on tehty parannusta ja validointi tapahtuu silloin kun a) joko kokonaan uuden palvelun WSDL-tiedosto lisätään (importataan) tai b) kun vanhan (jo olemassa olevan) palvelun WSDL-tiedosto päivitetään (refresh-toiminnallisuus). Validoinnin epäonnistuessa WSDL-tiedoston lisääminen (importointi) tai päivittäminen (refresh) ei onnistu. WSDL-tiedosto on muokattava oikean syntaksin mukaiseksi, jotta sen validointi onnistuu. Lisäohjeita WSDL-tiedoston syntaksiin löytyy täältä.
  • WSDL-tiedoston voi validoida etukäteen esimerkiksi erillisellä tietokoneella käyttäen command line -työkalua, joka on saatavilla osoitteesta: http://x-road.ee/valid/
   • Samasta verkko-osoitteesta löytyvät ohjeet työkalun käyttöön.

Mitoita liityntäpalvelin ja säädä muistiasetukset kohdalleen

Suosittelemme huomioimaan sivuillamme julkistetun ohjeistuksen siitä, miten muistiasetuksia kannattaa säätää omalla palvelinalustalla. Ohjeistus auttaa jokaista palveluväylään liittynyttä organisaatiota parantamaan oman liityntäpalvelimensa suorituskykyä, koska liityntäpalvelimen asennuspaketissa asetettavat vakioasetukset eivät useinkaan sovellu suoraan käyttöön, ainakaan optimaalisella tasolla. Lisää muistiasetuksien optimoinnista täältä. Ohjeiden lukeminen ja käyttöönotto todellakin kannattaa, koska se auttaa parantamaan liityntäpalvelimen suorituskykyä merkittävästi.

Muistathan myös tarkistaa, että oma liityntäpalvelimesi on mitoitettu kapasiteetiltaan ja suorituskyvyltään oikein väylän käyttöä varten. Ohjeistusta löydät täältä.

Ulkoisen kuormantasaajan käyttö mahdollista

Ulkoisen kuormantasaajan käyttö on ollut mahdollista palveluväylän versiosta 6.16.0 lähtien.

 • Lue lisää ulkoisen kuormantasaajan käytöstä palveluväylässä täältä.
 • Englanninkielinen asennus- ja konfigurointiohje kuormantasaajan käyttöönottoa varten löytyy täältä.

Uuden version asennukseen ja päivitykseen liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen palveluvayla(at)palveluvayla.fi.

Kansainvälisessä X-Road-yhteisön tapaamisessa visioitiin X-Roadin tulevaisuutta

Viron pääkaupungissa Tallinnassa järjestettiin 12.9.2018 kansainvälinen X-Road-yhteisön tapahtuma. Tapahtumaa on järjestetty useampana vuotena jo aikaisemminkin, mutta tänä vuonna tilaisuus oli huomattavasti kansainvälisempi kuin aikaisemmin – osallistujia oli reilusti yli kymmenestä eri maasta. Esimerkiksi Japani, USA, Madagaskar, Ecuador, Azerbaidžan, Islanti ja Australia olivat ensimmäistä kertaa mukana. Osanottajia oli paikalla enemmän kuin koskaan aikaisemmin (yli 150 osallistujaa) ja tapahtuman tunnelma oli erittäin hieno. Ohjelmaa ja tilaisuutta oli kehitetty edellisvuosilta monipuolisemmaksi huomioiden osallistujien kiinnostuksen kohteet.

Tapahtuman järjestäminen ja organisointi oli ensimmäistä kertaa Suomen ja Viron perustaman yhteisen X-Road -instituutin, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) vastuulla. Aikaisemmin tapahtuman vetovastuussa on ollut Viron Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), joka on Viron valtiollisten tietojärjestelmien toiminnasta vastaava viranomainen. NIIS-instituutti on puolestaan voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnan tietojärjestelmien luotettavana tiedonsiirtoväylänä käytettävän perusteknologian, X-Roadin, kehitystyötä. Suomi ja Viro perustivat yhdistyksen yhdessä viime maaliskuussa 2017 ja toiminta on keväästä lähtien ollut hyvin aktiivista.

Ohjelma, puitteet ja puhujat oli hienosti valittu niin, että tunnelma tapahtumassa oli koko ajan silmiinpistävän innostunutta. Lisäksi tapahtuman juontajana oli aktiivinen Gleb Maltsev, joka sai erittäin innokkaasti ja eläväisesti tapahtuman puhujat ja yleisön pääsemään mukaan tapahtuman ohjelman käsitteleviin asioihin.

Islanti liittyi mukaan!

Yksi tapahtuman merkittävin asia oli Islannin liittyminen mukaan NIIS-instituutin toimintaan. Islanti, Suomi ja Viro allekirjoittivat sopimuspaperit asiaan liittyen aamupäivän aluksi ja Islanti on nyt jatkossa mukana partners -sopimuksella instituutin toiminnassa. NIIS:n perustajamaat eli Suomi ja Viro puolestaan toimivat members-sopimuksella, joten kyseisten maiden äänivalta päätösten tekemiseen on merkittävämpi kuin Islannin. Sopimuksen allekirjoittivat Suomen Anna-Maija Karjalainen (Valtiovarainministeriön ICT johtaja), Viron Siim Sikkut (CIO, Ministry of Economic Affairs and Communications), Islannin Einar Birkir Einarsson (Head of Division, Ministry of Finance and Economic Affairs) ja NIIS:n Ville Sirviön (toimitusjohtaja, NIIS instituutti). Lisätietoa asiasta löytyy täältä.

Kuva 1. Sopimuksen allekirjoittaminen Islannin liittymisestä mukaan NIIS instituuttiin.

Islannin edustajat olivat tapahtuman aikana jo innokkaasti mukana X-Road-yhteisön tapahtumassa. Islantilaiset olivat mukana X-Roadia käsittelevässä paneelikeskustelussa ja lisäksi pienemmän workshopin puitteissa kertomassa. minkälaisia kokemuksia heillä on jo nyt X-Road-ympäristön pystyttämisestä ja tekemisestä Islannissa.

X-Road-teknologian kehitysaskeleet

Tapahtuman alkuosassa NIIS-instituutti kertoi erittäin mielenkiintoisia uutisia siitä, miten X-Road alustaa ja teknologiaa tullaan kehittämään lähitulevaisuudessa. Petteri Kivimäki (Chief Technology Officer, NIIS) kertoi miten kehitystyö tällä hetkellä etenee, esitteli roadmapin lähitulevaisuuden kehityskohteista sekä kertoi millä aikataululla tulevaisuuden ohjelmistoversiot julkaistaan. Kehityskohteista esiteltiin muun muassa lisätuki Ubuntu 18 -käyttöjärjestelmän käyttämiseksi X-Roadin alustana, REST-rajapinta ja version 7 aikataulutusta. Nykyisin on käytössä versio 6. X-Road-kehitystyö on jatkossa hyvin suunniteltua ja aikataulutettua – uusia ominaisuuksia odotellaan Suomessa, Virossa ja Islannissa innokkaasti kuten myös muissa maissa. X-Road on herättänyt kiinnostusta useissa eri maapallon paikoissa kuten tämä X-Road-kartta osoittaa.

Kuva 2. Petteri Kivimäki kertoi X-Roadin kehitystyön suunnitelmista.

NIIS-instituutilla on olemassa oma kehitystiimi, joka tekee jatkossa X-Road-alustan ohjelmistokehitystyötä. Sama kehitystiimi kehitti aikaisemmin Väestörekisterikeskuksen Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelmassa Suomi.fi-palveluväylää ja myös X-Roadin perusteknologiaa. Työn tekee Gofore Oyj:n kehitystiimi, joka on pätevä, kokenut ja erittäin asiantunteva. Tiimi toimii kokonaisuudessaan Suomessa. Kehitystyön tulokset ovat kuitenkin jatkossa kansainvälisesti käytettävissä ja erityisesti NIIS-instituutin jäsenmaiden toiveiden pohjalta työstettyjä.

Yhteistyötä osallistujien kesken

Yksi mielenkiintoisemmasta tapahtuman anneista oli iltapäivän aikana olevat työpajat. Koko osallistujajoukko jaettiin neljään eri workshoppiin alla olevan teemojen mukaisesti:

 • Users (=käyttäjät)
 • Developers (=kehittäjät, koodaajat)
 • Operators (=ylläpitäjät, operaattorit)
 • E-governance (=ehallinto, päättäjät)

Osallistujien kesken workshopeissa käytiin vilkasta keskustelua siitä, miten X-Roadia voitaisiin heidän mielestään kehittää ja esiin nousi paljon useita ideoita. Ideat kerättiin jokaisesta workshopista talteen ja niiden pohjalta voidaan jatkokehittää esiin tulleita asioita. Väestörekisterikeskus piti esityksiä workshopeissa mm. API-liityntöjen julkaisuista ja johdatteli osallistujia miettimään, miten X-Roadiin liittymisen rekisteröintiä voitaisiin parantaa. Palautetta ja keskustelua näiden aihepiirien osalta tuli paljon.

Lisätietoa X-Roadista

Suomi.fi-palveluväylän ja Viron kansallisen integraatioalusta X-tee:n taustalla on yhteinen X-Road-ratkaisu. Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä molemmissa maissa ja tulevaisuudessa sitä tullaan käyttämään myös maiden välisessä tietojen vaihdossa. Lue lisää:

Yllä mainitun X-Road-yhteisön tapahtuman esitykset ovat julkisesti saatavilla. NIIS-instituutti julkaisi ne tapahtuman jälkeen ja esitykset ovat saatavilla täältä.

 

Suomi.fi-palveluväylän versio 6.19.x julkaistaan

(Päivitetty 27.9.2018, FI-Tuotantoympäristön päivitysaikataulu muuttunut viikolla eteenpäin)

Seuraava Suomi.fi-palveluväylän versio julkaistaan

Suomi.fi-palveluväylän seuraava uusi ohjelmistoversio 6.19.x julkaistaan syyskuun lopussa. Tämän ohjelmistoversion julkaisun ja asennuspaketit tekee Suomen ja Viron yhteinen Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) instituutti. Aikaisemmin Palveluväylän asennuspaketit tehtiin Väestörekisterikeskuksen toimesta mutta jatkossa NIIS huolehtii ohjelmistokehityksestä ja asennuspakettien julkaisusta.

Palveluväylän keskusympäristöt päivitetään syksyn aikana mainittuun julkaistavaan versioon. Versionumeron viimeinen numero tarkentuu vielä ennen julkaisua. Keskusympäristön päivitys ei vaikuta yksittäisten liityntäpalvelinten toimintaan, mutta keskusympäristön päivityksen aikana uusien liityntäpalvelinten tai organisaatioiden lisääminen palveluväylään ei ole mahdollista. Päivityksen tarkka ajankohta ilmoitetaan ympäristökohtaisilla jakelulistoilla viikkoa ennen päivitystä.

Päivitysten suunnitellut ajankohdat ovat (muutokset mahdollisia):

 • Kehitysympäristö (FI-DEV) viikolla 42 (maanantai 15.10.2018)
 • Testiympäristö (FI-TEST)viikolla 44 (maanantai 29.10.2018)
 • Tuotantoympäristö (FI) viikolla 47 (maanantai 19.11.2018)

Ylläpito lähettää tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen. Keskusympäristön päivityksen jälkeen on suositeltavaa päivittää liityntäpalvelimet uuteen versioon neljän viikon kuluessa. Uuden version päivityksen myötä liityntäpalvelimen uudet sekä parannetut ominaisuudet tuovat lisää tehokkuutta väylän toimintaan, joten versiopäivitys kannattaa tehdä ensi tilassa.

Version 6.19.x uusia ominaisuuksia ja parannuksia

Syyskuun lopussa julkaistavan version 6.19.x julkaisutiedote sisältää tarkemmat tiedot uuteen versioon tehdyistä ominaisuuksista ja parannuksista. Julkaisutiedote julkaistaan samaan aikaan kun uusi versio tulee saatavilla. Yleisellä tasolla seuraavat asiat on sisällytetty julkaistavaan versioon.

 • Parannettu asiakaspuolen (service consumer/client) liityntäpalvelimen toimintaa silloin jos palvelun tarjoajan puolella (service provider/server) on käytössä kuormantasaaja tasaamaan kuormaa useamman liityntäpalvelimen välillä.
 • Liityntäpalvelin osaa jatkossa käsitellä sisäisen varmenteen (internal TLS varmenne) varmenneketjun jos sitä on käytetty sisäisen varmenteen yhteydessä. Liityntäpalvelimen sisäistä varmennetta käytetään liityntäpalvelimen ja asiakasjärjestelmän sekä liityntäpalvelimen ja palveluntarjoajan välisissä HTTPS-yhteyksissä.
 • Liityntäpalvelimen käyttöliittymässä näkyvät uutena ominaisuutena käytetyn varmennepalvelun CA-varmenteiden (Certificate Authority) tiedot. Aikaisemmin näitä tietoja ei ollut nähtävillä käyttöliittymässä.
 • Liityntäpalvelimen toimintaa on parannettu toipumaan nopeammin tilanteesta jossa OCSP-palvelun (Online Certificate Status Protocol) käyttöyhteys on ensin katkennut mutta sen jälkeen palvelu on palautunut toimintaan.
 • Ubuntu 14.04 käyttöjärjestelmässä liityntäpalvelimen ohjelmiston asennusvaiheessa uudelle palvelimelle asentuu aina OpenJDK 8 (ei uudempi OpenJDK versio). Liityntäpalvelimen ohjelmisto on riippuvainen OpenJDK 8 versiosta ja uudemmilla versioilla saattaa esiintyä virhetilanteita.
 • Paikallisen X-Road kehitysympäristön asennusohjeet on päivitetty paremmin kattavaksi. Asennusohjeet löytyvät täältä.

Asennukseen ja päivitykseen liittyvää ohjeistusta

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmistoversio eri Palveluväylän ympäristöihin (FI-DEV, FI-TEST ja FI) tulee saataville siinä vaiheessa kun Palveluväylän ylläpito päivittää kyseisen ympäristön keskuspalvelimen uuteen versioon. Kun keskusympäristön päivitys on valmis, ylläpito ilmoittaa liityntäpalvelimen ohjelmistoversion latauslinkin kyseiseen ympäristöön. Ylläpito lähettää sähköpostilla myös tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen.

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmisto voidaan päivittää toimivan v.6.16.0 tai v.6.17.0 asennuksen päälle (Huom. Palveluväylän versiota 6.18.x ei ole olemassa Suomessa – versio 6.18.x on vain Virossa käytössä). Päivityksiä muiden vanhempien ohjelmistoversioiden päälle ei ole testattu mutta hyvin todennäköisesti päivitys onnistuu normaalisti.

Asennus- ja päivitysohjeet löytyvät alla mainituista linkeistä. Uuden ohjelmistoversion julkaisun lähestyessä/tapahtuessa mainittuja ohjeita päivitetään vielä tarpeen vaatiessa ajanmukaiseksi.

Ubuntu 14.04 LTS

Red Hat Enterprise Linux 7

Youtubesta löytyy myös havainnolliset videot liityntäpalvelimen käyttöönottoon liittyen:

Ennen päivitysasennusta tai päivitysasennuksen yhteydessä tarkista seuraavat asiat:

 • Liityntäpalvelimen Member-tasolle ei saa jatkossa olla liitettynä palveluita
  • Versiosta v.6.9.3 lähtien liityntäpalvelimen kautta väylään tarjottavien palveluiden liittäminen suoraan Member-tasolle ei ole sallittua tai edes mahdollista, vaan palvelut on kytkettävä ainoastaan Alijärjestelmän tasolle.
  • Palvelut on kytkettävä ainoastaan Alijärjestelmän tasolle, palveluiden kytkemistä Member-tasolle ei enää tueta. Palvelut on siirrettävä käsin Member-tasolta Alijärjestelmän tasolle ennen päivitysasennuksen aloittamista. Jos palveluita ei siirretä manuaalisesti pois, kaikki Member-tasolta löytyvät palvelut poistetaan automaattisesti. Huom! Asennusohjelma ei pysäytä asennusta tai anna automaattista virheilmoitusta tästä tilanteesta.
  • Ohjeet palvelujen lisäämisestä/siirtämisestä Alijärjestelmän-tasolle löytyvät täältä.
 • Versiosta v.6.16.0 lähtien liitettävien palveluiden käyttämät WSDL-tiedostot validoidaan liityntäpalvelimen ohjelmiston toimesta. Validointi tapahtuu silloin kun a) joko kokonaan uuden palvelun WSDL-tiedosto lisätään (importataan) tai b) kun vanhan (jo olemassa olevan) palvelun WSDL-tiedosto päivitetään (refresh toiminnallisuus). Validoinnin epäonnistuessa WSDL-tiedoston lisääminen (importointi) tai päivittäminen (refresh) ei onnistu. WSDL-tiedosto on muokattava oikean syntaksin mukaiseksi, jotta sen validointi onnistuu. Lisäohjeita WSDL-tiedoston syntaksiin löytyy täältä.
  • WSDL-tiedoston voi validoida etukäteen esimerkiksi erillisellä tietokoneella käyttäen command line -työkalua, joka on saatavilla osoitteesta: http://x-road.ee/valid/
   • Samasta verkko-osoitteesta löytyvät ohjeet työkalun käyttöön.

Mitoita liityntäpalvelin ja säädä muistiasetukset kohdalleen

Suosittelemme huomioimaan sivuillamme julkistetun ohjeistuksen siitä, miten muistiasetuksia kannattaa säätää omalla palvelinalustalla. Ohjeistus auttaa jokaista palveluväylään liittynyttä organisaatiota parantamaan oman liityntäpalvelimensa suorituskykyä, koska liityntäpalvelimen asennuspaketissa asetettavat vakioasetukset eivät useinkaan sovellu suoraan käyttöön, ainakaan optimaalisella tasolla. Lisää muistiasetuksien optimoinnista täältä. Ohjeiden lukeminen ja käyttöönotto todellakin kannattaa, koska se auttaa parantamaan liityntäpalvelimen suorituskykyä merkittävästi.

Muistathan myös tarkistaa, että oma liityntäpalvelimesi on mitoitettu kapasiteetiltaan ja suorituskyvyltään oikein väylän käyttöä varten. Ohjeistusta löydät täältä.

Ulkoisen kuormantasaajan käyttö mahdollista

Ulkoisen kuormantasaajan käyttö on ollut mahdollista palveluväylän versiosta 6.16.0 lähtien.

 • Lue lisää ulkoisen kuormantasaajan käytöstä palveluväylässä täältä.
 • Englanninkielinen asennus- ja konfigurointiohje kuormantasaajan käyttöönottoa varten löytyy täältä.

Uuden version asennukseen ja päivitykseen liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen palveluvayla(at)palveluvayla.fi.

X-Road-yhteisön tapahtuma Tallinnassa 12.9.2018 – tule mukaan!

Tallinnassa järjestetään 12. syyskuuta 2018 kansainvälisen X-Road Community -yhteisön kokoontuminen X-Road Community Event. Vuosittain järjestettävä tapahtuma on tästä vuodesta lähtien Suomen ja Viron yhteisen Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) -instituutin järjestämä. Tapahtuma on aikaisempaa kansainvälisempi ja se kerää osallistujia eri puolilta maailmaa. Tapahtuma on täysin avoin ja se on tarkoitettu kaikille X-Roadista kiinnostuneille.

Englanninkielisessä tapahtumassa käsitellään mielenkiintoisia ja päivänpolttavia aiheita X-Roadin tiimoilta. Tapahtuman ohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä. Esimerkiksi seuraavat aiheet ovat tapahtumassa esillä esitysten ja paneelikeskustelun kautta:

 • X-Road Development Model and Roadmap
 • Future of Cross-border Services
 • X-Road and API Economy
 • Global X-Road Community – international use cases from private and public sectors

Osallistuminen on ilmaista

Tapahtuma on ilmainen sisältäen lounaan ja kahvin. Tapahtumapaikkana on Swissôtel Tallinn -hotelli lähellä Tallinnan satamaa. Paikalle pääsee siis helposti Suomesta käyttäen laivoja Helsingin ja Tallinnan välillä tai lentäen, sekä yöpymällä hotellissa Tallinnan keskustassa. Tapahtumapaikan hotellissa on osallistujille kiintiö yöpymiselle erikoishinnalla. Jos haluaisit yöpyä kyseisessä hotellissa, kysy asiasta lisää ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu heti mukaan

Lisätietoja tapahtumasta sekä ilmoittautumislomake löytyvät linkin takaa: http://x-road.global/event

Paikkoja tapahtumaan on rajoitetusti ja paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Yhteisön kokoontumisissa käsiteltävät teemat valitaan kulloinkin pinnalla olevien aihepiirien mukaisesti. Teemojen käsittely on asiantuntevaa, mutta samalla hyvin käytännönläheistä sisältäen vapaamuotoista keskustelua aiheiden tiimoilta. Tapahtumassa on mahdollista tavata X-Roadin kehittäjiä ja asiantuntijoita sekä verkostoitua yhteisön jäsenten kanssa. Tule siis mukaan tapaamaan X-Roadin taustalla olevia henkilöitä ja kuulemaan uusimmat X-Road-kuulumiset.

Lisätietoa NIIS:tä ja X-Roadista

Suomi.fi-palveluväylän ja Viron kansallisen tiedonvälitysratkaisun X-tee:n taustalla on X-Road -teknologia, jonka ydinkomponenttien kehittämisestä NIIS-instituutti vastaa. Lue lisää NIIS:in toiminnasta:

Helmikuussa 2018 toteutettu Suomen ja Viron X-Road-ympäristöjen yhteen liittäminen mahdollistaa helpon rajat ylittävän tiedonvaihdon Suomi.fi-palveluväylän ja X-tee:n käyttäjäorganisaatioiden välillä. Lue lisää Suomen ja Viron X-Road-palveluista:

 

Suomi.fi-palveluväylän X-Road -teknologian kehitys alkaa NIIS-instituutissa

Suomi.fi-palveluväylän alustana olevaa X-Road -teknologiaa on kehitetty tähän asti Suomessa että Virossa. Nyt kehitystyö siirtyy X-Road -teknologian ydinkomponenttien osalta Suomen ja Viron yhteiselle instituutille, joka tunnetaan nimellä Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS). Tämän hetkinen suunnitelma on, että kehitystyö alkaa NIIS instituutin johdolla kesän 2018 aikana. Ohjelmiston kehitystyötä tekee jatkossa siis yksi taho ja samalla yksi tehokas kehitystiimi. Samoin X-Road -julkaisupakettien teko ja jakelu, kuten esimerkiksi liityntäpalvelimen uudet ohjelmistoversiot, ovat NIISin vastuulla. Uusi toimintamalli tehostaa ja helpottaa X-Road -teknologian kehitystyön organisointia ja tekemistä sekä mahdollistaa X-Road teknologian laajemman saatavuuden.

Kehitystyön siirtyminen NIIS:in vastuulle on jo nyt edennyt hyvin ja aikataulu etenee koordinoidusti. Kesäkuun alusta lähtien X-Road teknologian lähdekoodit ovat siirtyneet uuteen paikkaan. Uusi paikka on NIIS-instituutin hallinnoima Github-repositorio: https://github.com/nordic-institute/X-Road . Jatkossa kaikki X-Road teknologiaan uudet koodit ja liittyvät dokumentit löytyvät siis yllä mainitusta paikasta. Vanhat paikat (eli repositoriot) säilyvät edelleen, mutta niitä ei enää päivitetä uudella tiedolla.

Kannattaa myös huomata, että kehitystyön tekemisen malli, ohjeet ja dokumentit löytyvät nyt seuraavan linkin takaa:  https://github.com/nordic-institute/X-Road-development/  Kehitystyön tekemiseen liittyvä työjono (backlog) on jatkossa avoin ja kuka tahansa voi katsoa sen sisältöä sekä kommentoida ja lisätä uusia parannusehdotuksia halutessaan. NIIS-instituutin kirjoittama blogi, joka kuvaa hyvin X-Roadiin vuosien varrella tehtyä kehitystä sekä kertoo tarkemmin edellämainituista asioista, löytyy täältä: https://www.niis.org/blog/2018/5/27/changes-in-the-x-road-development

Väestörekisterikeskus vastaa jatkossakin Suomi.fi-palveluväylän kansallisesta toimintavarmuudesta, lisäksi rooliimme liittyy kehitystyön laadun varmistukseen, tuotosten kansalliseen jakeluun, keskitettyjen komponenttien palvelutuotantoon ja asiakasneuvontaan. Palveluväylän käyttäjien näkökulmasta asiakastuen ja neuvonnan kanavat tulevat siis säilymään ennallaan.

 

Lisätietoa:

Hannu Hakala, Väestörekisterikeskus, etunimi.sukunimi@vrk.fi

www.niis.org

Suomi.fi-palveluväylän versio 6.17.x julkaistaan

Suomi.fi-palveluväylän kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöt päivitetään versioon 6.17.x

Palveluväylän keskusympäristö päivitetään talven ja alkukevään aikana versiosta 6.16.0 versioon 6.17.x. Versionumeron viimeinen numero tarkentuu vielä ennen julkaisua. Keskusympäristön päivitys ei vaikuta yksittäisten liityntäpalvelinten toimintaan, mutta keskusympäristön päivityksen aikana uusien liityntäpalvelinten tai organisaatioiden lisääminen palveluväylään ei ole mahdollista. Päivityksen tarkka ajankohta ilmoitetaan ympäristökohtaisilla jakelulistoilla viikkoa ennen päivitystä.

Päivitysten suunnitellut ajankohdat ovat (muutokset mahdollisia):

 • Kehitysympäristö (FI-DEV) viikolla 9 (maanantai 26.2.2018)
 • Testiympäristö (FI-TEST) viikolla 11 (maanantai 12.3.2018)
 • Tuotantoympäristö (FI) viikolla 15 (maanantai 9.4.2018)

Ylläpito lähettää tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen. Keskusympäristön päivityksen jälkeen on suositeltavaa päivittää liityntäpalvelimet uuteen versioon neljän viikon kuluessa. Uuden version päivityksen myötä liityntäpalvelimen uudet ominaisuudet ja resurssien optimointi tuovat lisää tehokkuutta väylän toimintaan, joten versiopäivitys kannattaa tehdä ensi tilassa.

Version 6.17.x uusia ominaisuuksia ja parannuksia

 • REST Adapter Service -komponenttiin on tehty useita parannuksia. REST Adapter Service -komponentti mahdollistaa REST/JSON <-> SOAP -muunnokset Palveluväylän viesteissä.
  • Dokumentaatiota on parannettu. Katso lisää Github repositoriosta täältä.
  • Komponentti on muutettu Spring Boot -sovellukseksi. REST Adapter Servicen paketointi ei enää myöskään asenna Tomcat-palvelinta, vaan toimii itsenäisenä ajettavana Java-sovelluksena.
  • Korjattu mahdollinen tietoturvaongelma liittyen komponentissa käytettyyn viestien salaustoiminnallisuuteen. Joissain tapauksissa oli mahdollista, että muunnettu JSON-viesti säilyi salaamattomana SOAP-viestin bodyssä.
  • Luotu kontribuointiohjeet ja changelog-tiedosto REST Adapter Service -repositoriolle.
 • Parannettu X-Roadin tekemää lokitusta niin, ettei turhia virheilmoituksia tule lokitiedostoihin järjestelmäkonfiguraatioiden latauksesta. Aikaisemmin liityntäpalvelimen lokitiedostoihin saattoi tulla satunnaisesti ylimääräisiä ja turhia virhetulosteita.
 • Paikallisen X-Roadin ja kehitysympäristön pystyttämiseen tehty parannuksia:
  • Lisätty tuki CentOS 7 käyttöjärjestelmälle (LXD-konttituki). Asiaan liittyvät ohjeet on päivitetty:
  • Liityntäpalvelimille asennettavan maakohtaisen variantin (ee, fi, vanilla) voi valita Ansible skriptissä (kts. ohjeet yläpuolen linkistä). Oletusarvona asennuksessa on vanilla, joka tarkoittaa niin sanottua perusasennusta ilman maakohtaisia asetuksia.
 • Liityntäpalvelimen ympäristön monitorointirajapintaa on parannettu ja tehty uusia ominaisuuksia:
  • Monitoroinnin toteutusta on parannettu kestämään mahdolliset komponentin uudelleen käynnistykset.
  • Liityntäpalvelimen ylläpitäjällä on mahdollisuus rajoittaa liityntäpalvelinympäristön monitorointirajapinnan palauttamaa datan määrää env-monitor parameterin avulla. Jos datan palautus on rajoitettu kyseisellä parametrilla, niin tällöin vain liityntäpalvelimen ohjelmiston versionumero ja varmenteiden tiedot (mm. voimassaoloajat) välitetään kyselyn vastauksena. Jos rajoitusta ei ole käytetty niin palautetaan kaikki rajapinnan tarjoamat datat.
   • Lue lisää ympäristön monitorointidatasta täältä ja rajoitusparametrista täältä.
  • Ympäristön monitorointidatan keskitetty keräys FI-TEST -ympäristön liityntäpalvelimilta on otettu käyttöön version 6.16.0 myötä. Version 6.17.x myötä monitorointidatan keskitetty keräys otetaan käyttöön FI-ympäristössä myöhemmin.
 • Parannettu liityntäpalvelimen viestinvälityksen suorituskykyä aikaleimauksen aikana.
 • Palveluväylän koulutusmateriaalit on päivitetty ajantasalle ja julkaistu avoimena lähdekoodina: https://vrk-kpa.github.io/xroad-training/
 • Dokumentoitu yhtenäinen ja suositeltu tapa, jolla eri tyyppisiä autentikaation tunnisteita (security token) voi välittää SOAP-pyynnön otsikkotiedoissa Palveluväylän yli. Katso lisätietoja täältä.
 • Maakohtaisille (EE, FI) X-Road-arvoille on lisätty omat sarakkeet System parameters -dokumenttiin.
 • Optimoitu liityntäpalvelimen Messagelog tietokannan yhteyspoolien asetuksia, jotta ylimääräisiä resursseja ei turhaan kulutettaisi.
 • Korjattu ympäristön monitorointirajapinnan SystemCpuLoad-arvon laskenta.
 • Korjattu rikkoutuneet liityntäpalvelimen pääsylokit.
 • Liityntäpalvelimen signer.log antaa yksityiskohtaisempaa tietoa mahdollisista OCSP-virheistä.
 • Jatkossa suositeltavin tapa kutsua liityntäpalvelimen getWsdl metapalvelua on käyttää HTTP POST-metodia. Lue lisää getWsdl -palvelusta täältä.
  • getWsdl metapalvelun HTTP GET-metodin tietoturvaa on parannettu ja lisätty parametri, jolla HTTP GET-metodin voi kytkeä kokonaan pois päältä. HTTP GET-metodissa kutsut tehdään liityntäpalvelimen omistajan nimissä ja allekirjoituksella, joka ei ole hyvän tietoturvan mukaista – siksi HTTP GET-metodin käytön voi estää parametrilla.
  • Liityntäpalvelimen ohjelmiston päivitysasennuksessa getWsdl (HTTP GET) toimii kuten ennenkin. Uusissa (puhtaalle palvelimelle tehtävissä) asennuksissa getWsdl (HTTP GET) on kytketty oletuksena parametrilla pois päältä ja vain HTTP POST-metodi on käytössä. Lue lisää parametrista täältä.
  • Sekä getWsdl HTTP GET ja POST-metodit tukevat nyt myös member-tason HTTPS- ja HTTPS NO AUTH- asetuksia.
 • Toteutettu Palveluväylän yli tapahtuviin tiedoston siirtoihin helppokäyttöinen ja vapaasti kaikkien käytettävissä oleva palvelu xroad-fileservice. Palvelu löytyy täältä.
 • Korjattu paikallisen X-Roadin asennuksen ongelma, joka aiheutti asennuksen keskeytymisen tilanteessa jossa maakohtaista määrittelyä ei oltu tehty.
 • Liityntäpalvelimen metapalveluiden dokumentaatiota on parannettu ja tarkennettu.
 • Liityntäpalvelimen sisäiseen kuormantasaukseen (ns. ”fastest wins” -periaate) on tehty parannuksia, jotta mm. yhteyskatkoista toivuttaisiin nopeammin.
 • Jatkossa Palveluväylän liityntäpalvelimien julkaisupakettien asennus ja päivitys vaatii kaikilta asennettavilta X-Road-paketeilta samoja versionumeroita. Tämä parantaa epäyhteensopivuusongelmia kun pakettien versionumerot tarkistetaan jo asennusvaiheessa. Aikaisemmin pakettien oli oltava versioltaan samoja tai uudempia, jatkossa versionumeroiden on oltava samat.
 • Päivitetty X-Roadin pakettiriippuvuuksia, jotta mahdolliset vanhentuneista komponenttien versioista johtuvat haavoittuvuudet on estetty.
 • Korjattu liityntäpalvelimen käyttöliittymän Internal TLS -varmenteen vaihtamiseen liittyvä ongelma. Edellisessä versiossa ei pystynyt vaihtamaan liityntäpalvelimen käyttämää sisäistä varmennetta käyttöliittymän kautta.

 

Asennukseen ja päivitykseen liittyvää ohjeistusta

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmistoversio eri palveluväylän ympäristöihin (FI-DEV, FI-TEST ja FI) tulee saataville myöhemmin ilmoitettavasta latauslinkistä kun palveluväylän ylläpito päivittää kyseisen ympäristön keskuspalvelimen. Ylläpito lähettää tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen.

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmisto voidaan päivittää toimivan v.6.9.3 tai v.6.16.0 asennuksen päälle. Päivityksiä muiden versioiden päälle ei ole testattu.

Asennus- ja päivitysohjeet:

Ubuntu 14.04 LTS

Red Hat Enterprise Linux 7

Youtubesta löytyy myös havainnolliset videot liityntäpalvelimen käyttöönottoon liittyen:

Ennen päivitysasennusta tai päivitysasennuksen yhteydessä tarkista seuraavat asiat:

 • Ubuntu-palvelimilla version 6.17.x päivitysasennus tulee asentaa komennolla ”apt-get upgrade –with-new-pkgs”, jotta uudet riippuvuudet tulevat asennetuksi. Vaihtoehtoisesti voi käyttää apt-get:in sijasta apt:ia (”apt upgrade”), joka tekee oletuksena päivityksen oikein.
 • Liityntäpalvelimen Member-tasolle ei saa jatkossa olla liitettynä palveluita
  • Versiosta v.6.9.3 lähtien liityntäpalvelimen kautta väylään tarjottavien palveluiden liittäminen suoraan Member-tasolle ei ole sallittua tai edes mahdollista, vaan palvelut on kytkettävä ainoastaan Alijärjestelmän tasolle.
  • Palvelut on kytkettävä ainoastaan Alijärjestelmän tasolle, palveluiden kytkemistä Member-tasolle ei enää tueta. Palvelut on siirrettävä käsin Member-tasolta Alijärjestelmän tasolle ennen päivitysasennuksen aloittamista. Jos palveluita ei siirretä manuaalisesti pois, kaikki Member-tasolta löytyvät palvelut poistetaan automaattisesti. Huom! Asennusohjelma ei pysäytä asennusta tai anna automaattista virheilmoitusta tästä tilanteesta.
  • Ohjeet palvelujen lisäämisestä/siirtämisestä Alijärjestelmän-tasolle löytyvät täältä.
 • Versiosta v.6.16.0 lähtien liitettävien palveluiden käyttämät WSDL-tiedostot validoidaan liityntäpalvelimen ohjelmiston toimesta. Validointi tapahtuu silloin kun a) joko kokonaan uuden palvelun WSDL-tiedosto lisätään (importataan) tai b) kun vanhan (jo olemassa olevan) palvelun WSDL-tiedosto päivitetään (refresh toiminnallisuus). Validoinnin epäonnistuessa WSDL-tiedoston lisääminen (importointi) tai päivittäminen (refresh) ei onnistu. WSDL-tiedosto on muokattava oikean syntaksin mukaiseksi, jotta sen validointi onnistuu. Lisäohjeita WSDL-tiedoston syntaksiin löytyy täältä.
  • WSDL-tiedoston voi validoida etukäteen esimerkiksi erillisellä tietokoneella käyttäen command line -työkalua, joka on saatavilla osoitteesta: http://x-road.ee/valid/ Samasta verkko-osoitteesta löytyvät ohjeet työkalun käyttöön.

Mitoita liityntäpalvelin ja säädä muistiasetukset kohdalleen

Suosittelemme huomioimaan sivuillamme julkistetun ohjeistuksen siitä, miten muistiasetuksia kannattaa säätää omalla palvelinalustalla. Ohjeistus auttaa jokaista palveluväylään liittynyttä organisaatiota parantamaan oman liityntäpalvelimensa suorituskykyä, koska liityntäpalvelimen asennuspaketissa asetettavat vakioasetukset eivät useinkaan sovellu suoraan käyttöön, ainakaan optimaalisella tasolla. Lisää muistiasetuksien optimoinnista täältä. Ohjeiden lukeminen ja käyttöönotto todellakin kannattaa, koska se auttaa parantamaan liityntäpalvelimen suorituskykyä merkittävästi.

Muistathan myös tarkistaa, että oma liityntäpalvelimesi on mitoitettu kapasiteetiltaan ja suorituskyvyltään oikein väylän käyttöä varten. Ohjeistusta löydät täältä.

Ulkoisen kuormantasaajan käyttö mahdollista

Ulkoisen kuormantasaajan käyttö on ollut mahdollista palveluväylän versiosta 6.16.0 lähtien.

 • Lue lisää ulkoisen kuormantasaajan käytöstä palveluväylässä täältä.

Uuden version asennukseen ja päivitykseen liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen palveluvayla(at)palveluvayla.fi.

Suomen ja Viron palveluväylät liitetty yhteen 7.2. – tietojen nopea ja luotettava vaihto maiden välillä nyt mahdollista

Suomen Väestörekisterikeskus ja Viron valtion tietojärjestelmävirasto Riigi Infosüsteemi Amet ovat liittäneet yhteen maiden palveluväylät X-teen ja Suomi.fi-palveluväylän. Liitoksen avulla on teknisesti mahdollista välittää sähköisesti tietoja Suomenlahden yli maiden palveluväyliin liittyneiden organisaatioiden välillä. Palveluväylä on eri tietojärjestelmille yhdenmukainen tiedonvälitystapa ja helpottaa näin tietojen vaihtamista. Väylien yhteenliittämisestä sovittiin virastojen välisellä sopimuksella vuoden 2016 lopulla.

– Hedelmällisen yhteistyön tuloksena Viro ja Suomi ovat tasoittaneet tien ainutlaatuiselle, yhdenmukaiselle, turvalliselle ja kahden maan rajan ylittävälle tiedonsiirtoratkaisulle. Palveluväylien yhteenliittäminen edistää tulevaisuuden sähköisten palveluiden kehittämistä, kun perusta – datan nopea ja luotettava siirtäminen – on olemassa, sanoo Andrus Kaarelson, Riigi Infosüsteemi Ametin tietojärjestelmäjohtaja.

Kyseessä on ainutlaatuinen kahden valtion välisen yhteistyön tulos ja yhteisen tiedonvaihdon kanava. Maiden välisen vilkkaan muutto- ja työmatkaliikenteen vuoksi tietojen vaihtamista ovat odottaneet innolla muun muassa maiden eri viranomaiset. Palveluväylien yhteenliittämisen jälkeen voidaan esimerkiksi väestörekisteritietoja vaihtaa automaattisesti niin, että Suomessa asuvien virolaisten kotikunta merkitään Virossa oikein, mikä vaikuttaa saataviin kunnallisiin palveluihin ja sosiaalietuuksiin Virossa. Myös verotustietojen helpolle ja luotettavalle vaihdolle maiden viranomaisten välillä on ollut tarvetta. Väestörekisterikeskuksen ja RIA:n välisen sopimuksen mukaisesti tietoja vaihtavat organisaatiot sopivat aina kahdenvälisesti keskenään tietojen vaihdosta. Suomessa Suomi.fi-palveluväylään on tähän mennessä liittynyt 81 eri organisaatiota. Viron palveluväylässä X-teessä liittyjiä on noin 1000 kappaletta.

Suomen sisällä Suomi.fi-palveluväylä kuljettaa tietoja esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, väestötietojärjestelmästä ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vesimittareista.

– Suomi ja Viro ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä maiden välisen tietojensiirron edistämiseksi. Tiedonsiirto on tähän asti perustunut järjestelmäkohtaisiin ratkaisuihin. On hienoa, että saamme nyt aikaan kaikille tietojärjestelmille yhdenmukaisen tiedonvälitysratkaisun yhdistämällä Suomen ja Viron palveluväylät toisiinsa, toteaa Joonas Kankaanrinne, Väestörekisterikeskuksen Digitaaliset palvelut -yksikön johtaja.

Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-palveluväylä ja Viron X-tee perustuvat kumpikin samaan Virossa kehitettyyn X-Road-teknologiaan. X-Road hoitaa automaattisesti esimerkiksi välitettävien tietojen salaamisen ja viestien aikaleimaamisen, jolla pystytään todentamaan tietojen siirtymisen ajankohta. Toiminnallisuudet ovat käytännössä samat kuin tiedon siirtämisessä Palveluväylässä Suomen sisällä, mutta yhteenliittäminen eli federaatio mahdollistaa tietojen välittämisen myös Viroon. Federaation avulla kotimaiset Palveluväylään liittyneet toimijat voivat luottaa virolaisten liittyjien identiteettiin kuin kotimaisiin toimijoihin. Muita toimialakohtaisia ja rajat ylittäviä luottosuhteita ei tarvita.

Palveluväyläteknologiaa kehitetään Suomen ja Viron yhdessä perustamassa Nordic Institute for Interoperability Solutions -yhdistyksessä.

Lisätietoja

johtaja Joonas Kankaanrinne
joonas.kankaanrinne(at)vrk.fi
+358 50 549 2469

Mitä KaPA-ohjelmassa saatiin aikaan?

Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman aikana on saatu toteutettua kaikki Suomi.fi-palvelut, ja organisaatiot ovat ottaneet palveluita aktiivisesti käyttöön. Kuten jo viime uutiskirjeessä uutisoitiin, Suomi.fi-palveluita jatkokehitetään Väestörekisterikeskuksessa myös tulevina vuosina. Nyt on aika kerrata, mitä Suomi.fi-palveluissa on saatu aikaan viimeisten 3,5 vuoden aikana. Vuonna 2014 aloittanut Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma tulee päätökseensä tämän kuun lopussa.

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus on käytössä miltei kaikissa viranomaisten asiointipalveluissa, jotka edellyttävät kansalaisen vahvaa tunnistusta. Yhdellä kirjautumisella kansalainen voi siirtyä eri viranomaisten asiointipalveluiden välillä. Palvelu korvaa Tunnistus.fi- ja Vetuman tunnistuspalvelun tämän vuoden loppuun mennessä. Seuraavien vuosien aikana Suomi.fi-tunnistuksessa luodaan muun muassa ns. eIDAS-solmupiste, eli tuki EU-maiden rajat ylittävälle vahvalle tunnistamiselle. Mikäli organisaatiosi tarvitsee asiointipalveluissaan vahvaa tunnistusta, ota Suomi.fi-tunnistus käyttöösi!

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa on toteutettu rekisteripohjainen toisen puolesta asioinnin tarkistaminen ja valtuusrekisteri, johon luodut valtuudet tallentuvat. Kaikki eri valtuuttamisvaihtoehdot ovat teknisiltä ratkaisuiltaan valmiina ja käyttöönotettavissa. Useat organisaatiot hyödyntävät jo sekä rekisteripohjaista tarkistusta että valtuusrekisteriä. Ensi vuoden aikana kansalaisten ja yritysten valtuuttamismahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, kun organisaatiot ottavat palvelun käyttöönsä. Ensi vuonna palvelussa mahdollistetaan muun muassa palvelupisteasiointi. Jos organisaatiosi asiointipalvelussa on tarvetta toisen puolesta asioinnille, nyt kannattaa ottaa palvelu käyttöön!

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylään on liittynyt lukuisia organisaatioita, joiden tiedot liikkuvat Suomi.fi-palveluväylän pitkin. Suomen ja Viron palveluväylät on liitetty toisiinsa testiympäristössä. Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) kehittää jatkossa Suomi.fi-palveluväylää Suomen ja Viron yhteistyönä. Suomi.fi-palveluväylään liittymällä organisaatiosi voi välittää luotettavasti tietoja eri organisaatioiden kanssa.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu avattiin uudistuneena heinäkuussa 2017. Verkkopalvelusta löytyvät julkiset palvelut, viranomaisasiointiin liittyvää tietosisältöä sekä omat rekisteritiedot. Lisäksi Suomi.fissä voi luoda sähköisiä valtuuksia ja lukea viranomaisten lähettämiä viestejä. Ensi vuoden alussa Suomi.fi suunnataan myös yritysten käyttöön, kun nykyinen Yritys-Suomi korvautuu Suomi.fi yritykselle -osiolla. Ensi vuonna Suomi.fihin toteutetaan muun muassa uusia oppaita sekä parannetaan julkisten palveluiden hakua. Ensi vuoden aikana Suomi.fihin on tulossa myös uusia rekisteritietoja. Mikäli haluat tuoda organisaatiosi kansalaisia tai yrityksiä koskevia rekisteritietoja Suomi.fi-verkkopalveluun tarkasteltavaksi, ota yhteyttä!

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, josta löytyvät jo melkein kaikkien kuntien ja virastojen palvelut kuvattuina. Kun iso ponnistus palveluiden viemisessä PTV:hen on suurimmalla osalla loppusuoralla, organisaatioiden vastuulla on tästä lähin pitää tiedot ajantasaisina. Kaikki PTV:ssä julkaistut tiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta ja tällä hetkellä Palvelutietovarannon tietoja hyödynnetään Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi myös esimerkiksi kuntien verkkosivuilla ja muissa palveluissa. Ensi vuonna palvelun kehittäminen painottuu sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämien muutosten toteuttamiseen, mukaan lukien valinnanvapaus. Jos haluat olla mukana PTV:n kehittämisessä, ilmoita halukkuudestasi seuraavasta linkistä: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/ptv-kehitys

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit aukesi viime viikolla kansalaisten käyttöön. Alkuvaiheessa mukana ovat aiemmin Kansalaisen asiointitiliä hyödyntäneet organisaatiot. Julkishallinnon organisaatiot voivat nyt ottaa palvelun käyttöön. Ensi vuonna palvelussa toteutetaan muun muassa mobiilisovellus, postitus- ja massapostituspalvelu sekä viestinvälitys pienille yrityksille.

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen. Palvelu on käyttöönotettavissa ja siitä vastaa Maanmittauslaitos.

Suomi.fi-maksut

Valtakonttorin tuottama Suomi.fi-maksut on valmis, palvelu mahdollistaa maksujen suorittamisen organisaatiolle sen omassa asiointipalvelussa. Palvelun käyttöönotot ovat käynnissä ja ne jatkuvat myös vuonna 2018. Suomi.fi-maksut korvaa Vetuman maksamispalvelun tämän vuoden loppuun mennessä.

Väestörekisterikeskus haluaa kiittää kaikkia organisaatioita ja muita sidosryhmiä KaPA-ohjelman aikana tehdystä yhteistyöstä. Työ ei suinkaan pääty tähän, vaan jatkamme ensi vuonnakin julkishallinnon digitalisointia!

Koulutusta liityntäpalvelimen operointiin ja ylläpitoon 9.11.2017

Torstaina 9.11.2017 klo 9.30–15.00 järjestetään Suomi.fi-palveluväylän tekninen koulutus. Tilaisuus järjestetään CSC:n tiloissa Espoossa osoitteessa Keilaranta 14, Espoo. Koulutus on suunnattu erityisesti liityntäpalvelimen operoinnista ja ylläpidosta vastaaville teknisille henkilöille. Koulutus on maksuton osallistujille.

Koulutuksen ohjelmassa on Palveluväylän toimintaperiaatteiden yleisesittely sekä liityntäpalvelimen operointiin ja ylläpitoon liittyvien asioiden läpikäyntiä.

Alustava ohjelma:

9.30–10.00 Aamupala
10.00–12.00 Palveluväylän toimintaperiaatteet ja liityntäpalvelimen ylläpito
12.00–13.00 Lounas (omakustantainen)
13.00– n. 15.00 Liityntäpalvelimen operointi

Käsiteltäviä aiheita ovat mm. seuraavat:

 • Prosessit, portit, lokit, sanomaloki, levytila, PIN-koodi, varmuuskopiointi ja palauttaminen, asennus, päivittäminen, rollback ja salausasetukset
 • Kuormantasaus, monitorointi, noexec-lippu, käyttäjäryhmät, varmenteiden hallinta ja uusiminen, toiminnan testaaminen ja varmistaminen

Huom! Koulutukseen on ilmoittauduttava etukäteen, sillä koulutustilassa on rajoitetusti paikkoja (max. 24). Ilmoittautuminen tulee tehdä 2.11.2017 mennessä tämän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tervetuloa!

Suomi.fi-palveluväylän versio 6.16.x julkaistaan

Suomi.fi-palveluväylän kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöt päivitetään

(Päivitetty 13.9.2017, päivitysten suunnitellut ajankohdat päivitetty)

Palveluväylän keskusympäristö päivitetään pian versiosta 6.9.3 versioon 6.16.x. Versionumeron viimeinen numero tarkentuu ennen julkaisua. Keskusympäristön päivitys ei vaikuta yksittäisten liityntäpalvelinten toimintaan. Keskusympäristön päivityksen aikana uusien liityntäpalvelinten tai organisaatioiden lisääminen palveluväylään ei ole mahdollista. Päivityksen tarkka ajankohta ilmoitetaan ympäristökohtaisilla jakelulistoilla viikkoa ennen päivitystä.

Päivitysten suunnitellut ajankohdat ovat (muutokset mahdollisia):

 • Kehitysympäristö (FI-DEV) viikolla 39
 • Testiympäristö (FI-TEST) viikolla 41
 • Tuotantoympäristö (FI) viikolla 44

Ylläpito lähettää tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen. Keskusympäristön päivityksen jälkeen on suositeltavaa päivittää liityntäpalvelimet uuteen versioon neljän viikon kuluessa. Uuden version päivityksen myötä liityntäpalvelimen suorituskyky ja resurssien käytön optimointi parantuvat huomattavasti, joten versiopäivitys kannattaa tehdä ensi tilassa.

Tärkeimmät uudet ominaisuudet

 • Ulkoisen kuormantasaajan käyttö on jatkossa mahdollista palveluväylän liityntäpalvelinten kanssa.
  • Lue lisää ulkoisen kuormantasaajan käytöstä palveluväylässä täältä.
 • Federoinnin konfigurointiin ja käyttämiseen parannuksia
  • Federointi on jatkossa oletusarvoisesti pois käytöstä yksittäisillä palveluväylään liitetyillä liityntäpalvelimilla. Aikaisemmin federointi oli oletuksena päällä kaikilla liityntäpalvelimilla vaikkei federointia ei olisikaan ollut käytössä. Uuden version myötä liityntäpalvelimen omistaja voi itse määrittää onko federointi päällä vai ei ja keiden kumppaneiden kanssa hän haluaa liityntäpalvelimiensa federoituvan.
 • REST/JSON <-> SOAP -sovitinpalvelun käyttämiseen parannuksia
  • Asentamista helpotetaan tuomalla sovitinpalvelun jakelupaketit samaan repositorioon kuin muutkin Palveluväylän jakelupaketit (sekä Ubuntu- että RHEL -jakelut).
  • Sovitinpalveluun on tehty toiminnallisia parannuksia ja lisäyksiä.
  • Rest Adapter Service -sovitinpalvelu mahdollistaa REST/JSON <-> SOAP -sanomamuunnosten perustoiminnallisuuden käyttämisen liityntäpalvelimilla.
  • Liityntäpalvelimen omistaja voi halutessaan ottaa sovitinpalvelun käyttöön omalle palvelimelleen ja konfiguroida sen omaa käyttöä varten.
  • Tutustu sovitinpalveluun täällä.

Muita version 6.16.x uusia ominaisuuksia ja parannuksia

 • Paikallisen X-Roadin ja kehitysympäristön pystyttämistä varten on julkaistu päivitetyt ohjeet:
 • Liityntäpalvelin tarkistaa jatkossa, että client-varmenne kuuluu rekisteröidylle liityntäpalvelimelle ennen kuin se lukee saamansa SOAP-pyynnön. Aikaisemmin luettiin ensin SOAP-pyyntö ja vasta sen jälkeen client-varmenne. Tämä olisi voinut mahdollistaa todentamattoman käyttäjän viestin käsittelyn.
 • Liityntäpalvelimen messagelog-tietokantaan on lisätty indeksi nopeuttamaan aikaleimattavien viestien hakua. Indeksin käyttäminen vähentää järjestelmän kuormitusta tapauksissa, joissa messagelog-tietokannassa on paljon viestejä.
 • Liityntäpalvelimen messagelog-tietokannan toimintaa on parannettu niin, että viestiarkistointia tehdään jatkossa pienissä paloissa ’kaikki kerralla’ -tietokantatransaktion sijaan.
 • Moniosaisessa multipart -viestissä tuleva SOAP Fault -tieto välitetään kokonaisuudessaan nyt vastaanottajalle. Aikaisemmin liityntäpalvelin korvasi tiedon yleisluontoisella virhetilan viestillä.
 • Liityntäpalvelimen käyttöliittymää voi käyttää jatkossa myös käyttäjällä, jolla on pelkästään lukuoikeudet käyttöliittymään (ei muutosoikeuksia).
 • Liityntäpalvelimen diagnostiikkanäkymä pystyy näyttämään myös erikoismerkkejä sisältävien varmennepalveluiden tietoja. Aikaisemmin tämä aiheutti virheilmoituksen.
 • Päivitetty liityntäpalvelimessa käytössä oleva Jetty web -palvelin uudempaan versioon, jotta tietoturva paranee. Päivityksen myötä SHA1 -cipherit eivät enää ole tuettuina liityntäpalvelimen ja asiakasjärjestelmän välillä.
 • Liityntäpalvelimen vanhentuvien varmenteiden uusimiseeen on tehty ohje: Liityntäpalvelimen vanhenevien varmenteiden uusiminen
 • Päivitetty logien arkistointiin käytetty komponentti uudempaan ja parannettuun versioon. Päivityksen johdosta arkistoitujen (pakattujen) lokien tiedostonimestä poistuu kellonaika, jolloin pakattu tiedosto on luotu.
 • Liityntäpalvelin säilyttää ja välittää jatkossa SOAPAction -otsikkotietueen sitä käyttävälle palvelulle.
 • Parannettu käyttöliittymän toimintaa:
  • Tyhjien taulukoiden tuplaklikkaukset tai sivujen avauslinkkiä useampaan kertaa painettaessa eivät enää riko käyttöliittymää.
  • Käyttöliittymän dialogit, joissa valittiin tiedosto importattavaksi, on korjattu toimimaan oikein tapauksissa joissa suljettu dialogi avattiin uudelleen. Tässä tapauksessa eivät kaikki valinnat olleet käytössä vaan vanha, edellisellä kerralla tehty valinta pysyi valittuna.
  • Diagnostiikkanäkymä ei rikkoonnu vaikka yksi tai useampia kyseisen sivun osakyselyistä epäonnistuisi.
 • Ympäristömonitoroinnin kyselyt voidaan tehdä jatkossa niin, että on mahdollisista pyytää vain tiettyjä tietoja eikä niin kuin aikaisemmin, että kaikki tiedot palautuvat aina. Ympäristömonitoroinnin data sisältää jatkossa myös käytettyjen varmenteiden tiedot (mm. voimassaoloajat).
 • X-Roadin varmuuskopion palautusskriptiä on paranettu niin, että siinä mainitaan uudelleenkäynnistettävät palvelut, jotta palvelulistaus on varmasti oikea ja oikeassa järjestyksessä.
 • Liityntäpalvelin ei tietoturvasyistä enää palauta alkuperäisessä WSDL:ssä olevaa palvelun endpoint locationia kun metapalvelulta haetaan WSDL. Jatkossa palautuu aina vakioarvo ”http://example.org/xroad-endpoint”.

 

Asennukseen ja päivitykseen liittyvää ohjeistusta

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmistoversio eri palveluväylän ympäristöihin (FI-DEV, FI-TEST ja FI) tulee saataville myöhemmin ilmoitettavasta latauslinkistä kun palveluväylän ylläpito päivittää kyseisen ympäristön keskuspalvelimen. Ylläpito lähettää tarkemmat päivitystä koskevat ohjeet liityntäpalvelinten teknisille yhteyshenkilöille keskusympäristöjen päivityksen jälkeen.

Uusi liityntäpalvelimen ohjelmisto voidaan päivittää toimivan v.6.7.13 tai v.6.9.3 asennuksen päälle. Päivityksiä muiden versioiden päälle ei ole testattu.

Asennus- ja päivitysohjeet:

Ubuntu 14.04 LTS

Red Hat Enterprise Linux 7

Youtubesta löytyy myös havainnolliset videot liityntäpalvelimen käyttöönottoon liittyen:

Ennen päivitysasennusta tarkistettavia asioita

 • Liityntäpalvelimen Member-tasolle ei saa jatkossa olla liitettynä palveluita
  • Versiosta v.6.9.3 lähtien liityntäpalvelimen kautta väylään tarjottavien palveluiden liittäminen suoraan Member-tasolle ei ole sallittua tai edes mahdollista, vaan palvelut on kytkettävä ainoastaan Alijärjestelmä-tasolle.
  • Palvelut on kytkettävä ainoastaan Alijärjestelmä-tasolle, palveluiden kytkeminen Member-tasolle ei ole enää tuettuna. Palvelut on siirrettävä manuaalisesti, käsin Member-tasolta Alijärjestelmä-tasolle ennen päivitysasennuksen aloittamista. Jos palveluita ei siirretä manuaalisesti pois, kaikki Member-tasolta löytyvät palvelut poistetaan automaattisesti. Huom! Asennusohjelma ei pysäytä asennusta tai anna automaattista virheilmoitusta tästä tilanteesta.
  • Ohjeet palvelujen lisäämisestä/siirtämisestä Alijärjestelmän-tasolle löytyvät täältä: täältä.

Liityntäpalvelimen mitoittaminen sekä muistiasetusten säätäminen kannattaa tehdä

Kannattaa huomioida sivuillamme julkistettu ohjeistus siitä, miten muistiasetuksia kannattaa säätää omalla palvelinalustalla. Ohjeistus auttaa jokaista palveluväylään liittynyttä organisaatiota parantamaan oman liityntäpalvelimensa suorituskykyä, koska liityntäpalvelimen asennuspaketissa asetettavat vakioasetukset eivät useinkaan sovellu suoraan käyttöön, ainakaan optimaalisella tasolla. Lisää muistiasetuksien optimoinnista täältä. Ohjeiden lukeminen ja käyttöönotto todellakin kannattaa, koska se auttaa parantamaan liityntäpalvelimen suorituskykyä merkittävästi.

Muistathan myös tarkistaa, että oma liityntäpalvelimesi on mitoitettu kapasiteetiltaan ja suorituskyvyltään oikein väylän käyttöä varten. Ohjeistusta  löydät täältä.

Uuden version asennukseen ja päivitykseen liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen palveluvayla(at)palveluvayla.fi.