Sote-palvelutiedot kuvataan sote-palveluhakemistoon – THL siirtää tiedot Palvelutietovarantoon

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden palvelutiedot kuvataan THL:n sote-palveluhakemistoon ja tietojen siirtyminen kansalliseen Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV) toteutetaan viranomaisyhteistyönä. Sote-sektorin palvelutietoja ei kuvata suoraan PTV:hen, vaan THL vie palveluhakemistoon kuvatut sote-sektorin palvelutiedot osaksi Suomi.fi-palvelutietovarantoa.

Kuvaamalla sote-tiedot palveluhakemistoon palveluntuottajat varmistavat tietojensa välittymisen PTV:hen Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) edellyttämässä aikataulussa 1.7.2017 mennessä.

Kokonaisarkkitehtuurilla ja valtakunnallisilla hallinnon- ja toimialat ylittävillä palveluilla on suuri merkitys kansallisen tiedonhallinnan yhtenäisessä kehittämisessä. ”Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tehty hyviä toteutuksia, joiden integraatio muihin palveluihin on varmistettava”, painottaa tietohallintoneuvos Maritta Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”Suomi.fi-palvelutietovarannon lähivuosien kehittämistyössä huomioidaan sote-palvelujen erityistarpeet. Tavoitteena on rinnakkaisista palveluhakemistoista luopuminen vuoden 2019 alkuun mennessä”, jatkaa kehittämispäällikkö Marjukka Ala-Harja valtiovarainministeriöstä.

Lue tiedote kokonaisuudessaan THL:n sivuilta.

Suomi.fi-palvelut mukana Ultrahackissa!

Suomi.fi-palvelut isännöi omaa Hack The Nation -haastettaan Ultrahack-kehittäjätapahtumassa. Ultrahack on pitkäkestoinen hackathon-turnaus, jossa osallistujat ratkaisevat yhteistyökumppaneiden asettamia haasteita avointa dataa, rajapintoja ja muita teknologioita hyödyntäen. Turnaus huipentuu 25.-27.11. järjestettävään, 48 tuntia kestävään päätapahtumaan.

Haastamme kehittäjät rakentamaan uusia sovelluksia ja palveluita Suomi.fi-palvelutietovarannon rajapintaa käyttäen. Hackathonissa etsimme esimerkiksi siilottomia palvelupolkuja, palveluhallinnan ja tiedolla johtamisen työkaluja tai vaikkapa käyttäjäystävällisiä integraatioita eri julkaisujärjestelmiin Palvelutietovarannon tietojen esittelemiseksi. Tahdomme tarjota Palvelutietovarannon rajapinnan alustaksi, jonka päälle uusia palveluita ja sovelluksia rakennetaan. Tahdomme nähdä avointa, ennakkoluulotonta ajattelua ja rohkeita avauksia! Parhaimman sovelluksen kehittänyt joukkue palkitaan 5 000 euron palkinnolla. Lue lisää Hack The Nation -haasteestamme täällä.

Palvelutietovarannon rajapinta on, kuten suurin osa Kansallisen palveluarkkitehtuurin tuotoksista, avoin jatkokehittämisestä kiinnostuneille. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun KaPAn ulkopuoliset tahot tarttuvat rajapintaan laajemmin. Tavoitteena on rakentaa perustuksia kehittäjäyhteisölle, joka KaPA-ohjelman päätyttyä vuoden 2017 lopussa tarttuisi Suomi.fi-palveluiden jatkokehittämiseen.

Kehitystyön kiihdyttämiseksi järjestämme kehittäjille työpajan 2.11. kello 16-18. Työpaja on oiva tilaisuus saada lisätietoja, muodostaa joukkue ja saada aivonystyrät hyrräämään. Tilaisuus järjestetään VRK:n tiloissa osoitteessa Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. Etäosallistuminen on mahdollista. Ilmoittaudu tapahtumaan täällä.

 

Lisätietoja:

Eetu Jokela

etunimi.sukunimi@vrk.fi

Palvelutietovarannon versio 1.2 julkaistaan

Suomi.fi-palvelutietovarannon seuraava versio 1.2 julkaistaan 3.10. Tämä aiheuttaa PTV:n osalta käyttäjille käyttökatkon. Uuden julkaisun päivitys tehdään maanantaina 3.10. aamupäivän aikana, joten suosittelemme, että työn alla olevat muutokset tallennetaan ennen kyseistä ajankohtaa. Versionvaihto ei vaikuta PTV:n koulutusympäristöön 30.9.

Päivitysten ajankohdat ovat:
Koulutusympäristö 30.9.
Tuotantoympäristö 3.10.

Uuden version keskeisin ominaisuus on IN-rajapinnan käyttöönotto, jonka kautta voi tuottaa ja ylläpitää organisaation, palveluiden ja asiointikanavien perustietoja. Kaikki uuden version ominaisuudet löydät esuomi.fistä. Lisäksi kaikki Palvelutietovarannon tuotantoympäristössä julkaistut palvelut esitetään jatkossa uudistuvan suomi.fin kehitysversio beta.suomi.fissä.

Edellisen julkaisun jälkeen myös Palvelutietovarannon tiimissä on tapahtunut muutos. Palvelutietovarannon uutena tuoteomistajana aloitti 5.9. Henri Seulanto. Hän ottaa vastuun alueesta Nina Wiialalta, joka siirtyy toisiin tehtäviin Väestörekisterikeskuksen sisällä.

”Työt etenevät suunnitelmien mukaisesti eikä tuoteomistajan muutos tuo muutoksia julkaisuaikatauluihin. Palvelutietovarannon kehitystyötä tehdään ketteriä menetelmiä käyttäen, hyödyntäen sen tuomat edut”, Seulanto kertoo.

Nopeasti näkyvää

Kehittäminen jatkuu ketterästi tiiviillä aikataululla. Seuraava PTV-versio julkaistaan joulukuussa 2016. Useimmat seuraavan julkaisun uudistukset on jo suunniteltu, ja niitä lähdetään toteuttamaan heti versio 1.2 jälkeen. Vaikka palveluntarjoajat joutuvatkin odottamaan seuraavaa julkaisua muutaman kuukauden, PTV:n sisällä tapahtuu paljon. Sisäiset julkaisut tuovat näkyvyyttä kehitystyöhön ja pääsemme nopeasti pureutumaan mahdollisiin ongelmakohtiin, ennen kuin ne viedään käyttäjän ulottuville. Haluamme tarjota toimivia ratkaisuja sekä helppoa käytettävyyttä.

Muistutuksena

KaPA-laki velvoittaa julkishallinnon organisaatiot ottamaan Palvelutietovarannon käyttöön viimeistään kesäkuussa 2017. Suosittelemme, että organisaatiot liittyvät palvelun käyttäjiksi jo nyt. Näin ne pääsevät vaikuttamaan palvelutietovarantoa koskeviin muutoksiin sekä ehdottamaan uusia toiminnallisuuksia antamalla palautetta.

Liittymisohje

Anna PTV:stä palautetta

Uusin PTV-uutiskirje

PTV:n versio 1.1. julkaistu – käyttöönotot toden teolla käyntiin

Suomi.fi-palvelutietovarannon versio 1.1. on nyt tuotantokäytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeisin versio mahdollistaa laajempien käyttöönottojen aloittamisen. Kehittäminen jatkuu edelleen tiiviisti, ja versio 1.2 julkaistaan jo lokakuun alussa. PTV:n versio 1.0 oli koekäytössä kesän ajan.

Nyt julkaistu PTV-versio sisältää muun muassa palvelujen lisäyksen, haun, katselun ja muokkauksen, asiointikanavien liittämisen palveluihin ja verkkoasiointi- ja puhelinasiointikanavan lisäyksen, haun, katselun ja muokkauksen Palvelutietovarantoon. Kaikki version 1.1. ominaisuudet löytyvät täältä. Tuotantoympäristön rinnalle on julkaistu myös koulutusympäristö, jossa voi kokeilla ja harjoitella tietojen tuottamista.

Palvelutietovarannon rakentaminen on edennyt Väestörekisterikeskuksen tuoteomistaja Nina Wiialan ohjaamana PTV-ydintiimin, Tieto Oyj:n kehitystiimin sekä testaustiimin kanssa hyvässä yhteistyössä. ”Tiimiin on saatu erinomaiset ammattilaiset, joilla on ratkaisukeskeinen asenne. Suurin osa Tieto Oyj:n kehitystiimistä työskentelee Tsekin Ostravassa, mutta uudenaikaiset yhteistyön työvälineet mahdollistavat onnistumisen etätyönäkin”, Wiiala kertoo. Valtiovarainministeriön kehittämispäällikkö Marjukka Ala-Harja ja Palvelunäkymien hankepäällikkö Jani Ruuskanen ovat tyytyväisiä ja antaneet kiitosta koko tiimille hyvin tehdystä työstä.

Heinäkuussa voimaan astunut ns. KaPA-laki velvoittaa julkisia organisaatioita ottamaan PTV:n käyttöön. Käyttöönottoja koordinoivan projektipäällikkö Annette Hotarin mukaan tulevat kuukaudet ovat työntäyteisiä.  Tällä hetkellä tunnistettuja käyttöönottoprojekteja on yli 450 kappaletta. Lisäksi PTV:tä on parhaillaan ottamassa käyttöön useita organisaatioita, joilla on käyttöoikeus.

Eri organisaatiot ovat jo osallistuneet aktiivisesti Palvelutietovarannon koulutuksiin, ja moni kunta on hyväksynyt käyttöehdot ja tehnyt liittymisilmoituksen. Käyttöönoton tueksi on tarjolla koulutusta, ja virastojen kannattaa hyödyntää sivuiltamme varattavia työpaja-aikoja. Organisaatioiden, joilla on käyttövelvoite, tulee ottaa käyttöön ja tuottaa tiedot palveluistaan PTV:hen 1.7.2017 mennessä. ”Tavoitteenamme PTV:n käyttöönottotiimissä on tehdä käyttöönotosta mahdollisimman sujuva käyttäjäorganisaatioille siltä osin, kuin voimme siihen vaikuttaa. Haluamme tukea ja innostaa muutosprojektin läpiviennissä. Luomme yhdessä käyttäjäorganisaatioiden kanssa edellytyksiä asiakaslähtöisempään ja siilottomampaan Suomeen”, Hotari sanoo.

Lisätietoja:

Palvelutietovarannon pilottiversio 1.0 on valmis!

Suomi.fi-palvelutietovarannon pilottiversio on nyt julkaistu tuotantoympäristössä. Tällä hetkellä palvelussa on mukana 39 pilottikäyttäjää, jotka pääsevät kesän aikana kokeilemaan ja testaamaan palveluja koskevien tietojen tuottamista Palvelutietovarantoon käyttöliittymän kautta. Kansallinen palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista. Palvelutietovarannon seuraava versio (PTV 1.1) julkaistaan jo elokuussa, jolloin aloitetaan varsinaiset käyttöönotot nykyisten pilottien lisäksi. Elokuussa alkavasta liittymismahdollisuudesta ja -prosessista tiedotetaan lisää myöhemmin. Version PTV 1.1 yhteydessä myös beta.suomi.fissä aletaan julkaista palvelutietovarantoon tuotettua sisältöä.

Nyt julkaistusta pilottiversiosta on tehty myös demovideot, joiden avulla voi tutustua käyttöliittymään ja sen toiminnallisuuksiin.

Palvelutietovarannon avoin lähdekoodi julkaistaan elokuussa GitHubissa.

Lisätiedot:

esuomi.fi/palvelutietovaranto/

Toteutus: Nina Wiiala, nina.wiiala@vrk.fi

Käyttöönotot: Annette Hotari, annette.hotari@vrk.fi

Palaute:

ptv-tuki@vrk.fi

Palvelutietovarannon ensimmäisen version julkaisu lähenee

Palvelutietovarannon (PTV) kehittäminen edistyy ja version 1.0 julkaisu lähenee. Kuluneen talven ja kevään aikana kehittäminen on edennyt vuoden alussa asetetussa aikataulussa hyvin. Samoin kesälomakauden jälkeen alkavia laajempia käyttöönottoja on valmisteltu.

Olemme PTV:n pilottiorganisaatioiden kanssa tuottaneet tietomallin mukaisia palvelukuvauksia ja julkaisseet tietosisältöjä Suomi.fi-palvelunäkymien konseptin mukaisesti beta.suomi.fihin. Pilottien kanssa tehdyistä kokeiluista on saatu todella arvokasta palautetta, jonka perusteella esimerkiksi tietomallia on tarkasteltu uudelleen ja on pohdittu tietosisältöjen tuottamiseen liittyviä yksityiskohtia. Tämän tyyppiset iterointikierrokset ovat auttaneet kehittämään parempaa PTV:tä. Kokeilut, yritykset, erehdykset ja onnistumiset ovat tärkeitä niin kehittämisen kuin käyttöönottojen näkökulmasta. Käyttäjien (esim. kunnat, virastot) osallistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin kehittämiseen kuin käyttöönottoihin ennaltaehkäisee yllätyksiä, joita tuotteen pimittäminen varsinaiseen käyttöönottoon saattaisi tuottaa.

Varsinaiset käyttöönotot käynnistyvät kesälomakauden jälkeen ensin manuaalisina tietojen tallennuksina ja myöhemmin rajapinnan kautta koneellisesti. Olemme kevään aikana valmistelleet käyttöönottoja. Meillä on yli 250 kunnasta nimetty yhteyshenkilö PTV:n käyttöönottoon, samoin valtiosektori on katettu hyvin. Olemme pitkin kevättä pitäneet koulutuksia ja kyselytunteja eri teemoihin liittyen ja ohjeistaneet käyttäjäorganisaatioita valmistelemaan käyttöönottoja (lisätietoja PTV-koulutuksista). Monien organisaatioiden kanssa olemme pitäneet myös työpajoja tietojen tuottamisesta ja rajapintoihin liittyvistä kysymyksistä.

Tällä viikolla PTV:n kehitystiimi piti demo-tilaisuuden PTV:n minimiversion käyttöliittymästä (PTV V1.0). Demo lähetettiin reaaliajassa Periscopessa. Demossa näytettiin, miltä PTV:n käyttöliittymä näyttää ja miten palvelutietoja lisätään PTV:hen. Palvelu kehittyy ja seuraavassa demossa pitäisi olla jo edistyneempi versio PTV:stä. Viestimme seuraavista demoista KaPAn Twitter-tilillä. Pysykäähän kuulolla!

Lisätietoja annette.hotari@vrk.fi ja ptv-tuki@vrk.fi

Tämä me tehdään!

Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV) tullaan kokoamaan tiedot kaikista julkisista palveluista, joita tarjotaan kansalaisille, yrityksille ja toisille viranomaisille. Olemme palvelutietovarannon kehittämis- ja käyttöönottoprojekteissa siinä vaiheessa, että julkiset toimijat pääsevät lähikuukausina tuottamaan tietoja käyttöliittymän kautta palvelutietovarantoon, ja rajapintojen kautta koneellisesti hieman myöhemmin. Tavoitteena on, että tietovaranto alkaa täyttyä loppukäyttäjää hyvin palvelevasta tiedosta ripeästi, ja tietomassa tarjotaan rajapintojen kautta kaikille halukkaille myös avoimena datana. Ensimmäinen tiedon hyödyntäjä on beta.suomi.fi-sivusto. Kun tietoa on kattavasti, voi se herättää jollakin mielenkiinnon kehittää myös liiketoimintaa sen avulla.

Niin kutsutun KaPA-lain (HE 59/2016) eilisessä lähetekeskustelussa kansanedustajilla oli myönteinen suhtautuminen lakiehdotukseen yli puoluerajojen. Se vahvisti käsitystä, että olemme KaPA-ohjelmassa  tekemässä asioita, joille on todellista tilausta. Lakiehdotuksessa Suomi.fi-palvelutietovarannon käytön eli tietojen tuottamisen palvelutietovarantoon esitetään olevan pakollista julkisen hallinnon toimijoille ja lisäksi yksityisille toimijoille tarjotaan viimeistään ensi vuonna oikeus käyttää sitä.

Tällaista kaikki julkishallinnon palvelut kattavaa rekisteriä ei ole vielä tehty koko maailmassa, vaikka samantapaisia hankkeita onkin meneillään joissakin EU-maissa, mm. Virossa. Suomalaisella sisulla ja päättäväisyydellä voimme todeta: Tämä me tehdään – yhdessä teidän kanssa!

Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönotto on ennen kaikkea toiminnan muutosprojekti, jonka jälkeen tietojen tuottaminen, ylläpito ja hyödyntäminen muuttuu osaksi organisaation normaalia toimintaa ja mm. palvelu- tai palvelupistetietojen moninkertainen kirjaaminen eri järjestelmiin poistuu. Kannattaa suhtautua palvelutietovarannon käyttöönottoon sillä vakavuudella, että kun tämän asian hoitaa hyvin, monet digiajan tavoitteet, kuten tiedolla johtaminen, palvelujohtaminen ja asiakaslähtöisyys niiden pohjalta voi olla vähän helpompaa. Kunta kunnalta, virasto virastolta muodostamme ja täydennämme Suomi Oy Ab:n yhteistä palvelukatalogia, loppukäyttäjien ja koko yhteiskunnan parhaaksi.

P.S. Valtiovarainministeriöstä lähti helmikuussa ministeri Vehviläisen pyyntö julkisille toimijoille nimetä yhteyshenkilö palvelutietovarannon käyttöönottoon (VM140:04/2013, nimeämispyyntö 10.2.2016). Yhteyshenkilölista alkaa olla jo kattava, mutta VM ottaa vielä vastaan nimeämisiä organisaatioista, jotka eivät ole sitä vielä tehneet. Yhteyshenkilön roolina on koordinoida palvelutietovarannon käyttöönottoa omassa organisaatiossaan. Käyttöönottoon on saatavilla rahoitusta loppukeväästä lähtien.