Palvelutietovarannon versio 1.7 julkaistaan 23.10.

Uusi versio aiheuttaa käyttökatkon maanantaina 23.10. klo 6.00–9.00. Suosittelemme, että tallennatte työn alla olevat muutokset ennen kyseistä ajankohtaa. Koulutusympäristö päivitetään samanaikaisesti tuotantoympäristön päivityksen yhteydessä.

Käyttöliittymän uudistukset

Käyttöliittymän visuaalista tyyliä ja sisältöjen haku- ja julkaisuprosessia on selkeytetty ja tiivistetty. Jokaisen sisältösivun ylälaidassa näkyvät paremmin mm. sisällön nimi ja prosessia ohjaavat painikkeet. Keskeytä-  Muokkaa/Tallenna- ja Julkaise-painikkeet löytyvät lomakkeen ylä- ja alalaidasta. Sisällön kieliversioita hallitaan lomakkeen ylälaidassa olevilla välilehdillä ja niiden tila näytetään väri-ikoneilla. Käyttäjälle näytettävät palautteet tietojen tallentamisesta ja virheistä näkyvät nyt paremmin, eivätkä jää sivun ylälaitaan piiloon.

Liitoksen lisääminen palvelun tai kanavan kautta

Palvelun tai kanavan luonnin sekä muokkauksen yhteydessä on mahdollista lisätä liitos, jos liitettävä palvelu tai kanava on olemassa. Palvelussa on mahdollista liittää myös yhteiskäyttöisiä kanavia. Kanavassa on mahdollista liittää vain oman organisaation palveluja. Liitoksessa ei ole vielä mahdollista antaa lisätietoja, ominaisuus on tulossa versiojulkaisuun 1.8. Liitoksen lisääminen palvelun tai kanavan kautta on tuettu myös rajapinnan kautta.

Ehdotetut kanavat

Liitetty pohjakuvaus voi sisältää ehdotettuja kanavia. Ehdotetut kanavat tulevat näkyviin pohjakuvauksen liittämisen jälkeen. Hyväksymällä ehdotetut kanavat liitos aktivoituu – muussa tapauksessa liitosta ei muodosteta. Ominaisuus on tuettu myös rajapinnan kautta.

Pohjakuvauksen liittäminen, vaihtaminen ja poistaminen

Pohjakuvauksen liittäminen ei avaa uutta sivua, vaan valinta tehdään palvelun luonnin tai muokkauksen yhteydessä. Jos pohjakuvaus vaihdetaan tai poistetaan, palvelulomakkeelle jäävät näkyviin pohjakuvaukselta tulleet Kohderyhmä- ja Palveluluokat-tiedot.

Aukioloaikamuutokset

Aukioloaikojen ehdotetun otsikkotiedon voi poistaa ja otsikko voi olla eri kieliversioittain. Aukioloaikojen esikatselussa ajat näytetään ennalta sovitussa järjestyksessä. Käyttäjä voi antaa neljä aukioloaikaa entisen kahden sijaan.

Pitkän tekstin kopiointi

Käyttäjä voi kopioida kenttään pidemmän tekstin, kuin mitä merkkimäärä sallii. Käyttäjä saa tästä tiedon ja laskuri kertoo ylimääräisten merkkien määrän. Tietoja ei kuitenkaan pysty julkaisemaan, jos kentissä on enemmän tietoa kuin enimmäismerkkimäärä.

Karttapisteen asettaminen käsin

Kartta aktivoituu, kun käyttäjä on antanut kadunnimen ja postinumeron. Tämän jälkeen käyttäjä voi itse määrittää karttapisteen.

Muita parannuksia

Tiivistelmäkenttä organisaatiolle – Organisaatiolomakkeelle on lisätty tiivistelmäkenttä.

Haku-sivu uudistettu – laajennetun haun saa näkyviin nuolesta.

Tabulaattorin käyttö – käyttäjä voi siirtyä kentistä toiseen tabulaattorin avulla.

Kielivertailu – Kielivertailussa valittuja kieliä voi editoida samanaikaisesti (esim. suomi-ruotsi, ruotsi-englanti)

Tallennukseen ja arkistointiin vaikuttavat muutokset

Lomakkeen tallentaminen luonnostilaan

Käyttäjä voi tallentaa lomakkeen luonnostilaan ilman kaikkien pakollisten tietojen syöttämistä. Käyttäjä ei voi kuitenkaan julkaista lomaketta, ennen kuin pakolliset tiedot on syötetty.

Automaattinen tallennus

Käyttöliittymä tekee automaattisen tallennuksen, jolloin mahdollisissa virhetilanteissa käyttäjä ei menetä kaikkia lisäämiään tietoja. Toiminto tapahtuu huomaamattomasti taustalla. Tämä ei poista käyttäjän tarvetta tallentaa, eli tietojen kuvaamisen lopuksi käyttäjää ohjataan tallentamaan tiedot (tietokantaan) Tallenna-painikkeella.

Palvelun arkistointi

Palvelun arkistointi arkistoi kyseisen palvelun kaikki versiot, myös julkaistun version.

Kieliversion luonnostilaan palauttaminen tai arkistointi

Julkaistun kieliversion voi palauttaa takaisin luonnostilaan tai sen voi arkistoida. Myös luonnostilaisen kieliversion voi arkistoida.

Rajapintamuutokset

Palvelutietovarannosta julkaistaan rajapintaversio 7, johon tuodaan uusia metodeja sekä päivitetään nykyisiä. Isoimmat muutokset kohdistuvat osoitetietojen syöttämiseen rajapinnan kautta. Lisäksi käyttäjä voi tehdä liitoksen palvelun tai kanavan kautta sekä ottaa pohjakuvauksella ehdotettuja liitoksia mukaan boolean-kentän avulla.

SourceID-kenttä on lisätty organisaation, palvelun ja kanavan GET-metodeihin. Tieto tulee näkyviin vain kirjautuneelle käyttäjälle, muutoin käyttäjä saa vastaukseksi Null.

Lisätietoa rajapintaan vaikuttavista muutoksista:

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-arkkitehtuuri/ptvn-ominaisuudet/

PTV-sisältöön tai julkaisuun liittyvät kysymykset: Väestörekisterikeskus, PTV-tuki, ptv-tuki[a]vrk.fi.

 

Henri Seulanto
Kirjoittaja työskentelee Palvelutietovarannon tuoteomistajana.

Palvelutietovarantoa hyödynnetään jo useiden eri palveluiden pohjana

Palvelutiedot yhteen kokoavan Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, joka on kaikkien hyödynnettävissä avoimen lähdekoodin avulla. Palvelutietovarannon tietoja onkin alettu hyödyntää useiden eri palveluiden pohjana.

Yksi tällainen palvelu on äskettäin avattu Tamperereenpalvelut.fi, joka kokoaa yhteen tietoa Tampereella perheille tarjolla olevista palveluista. Palvelun tavoitteena on koota tietoa eri tuottajien palveluista yhteen paikkaan. Palveluita voi hakea sijainnin, ikäryhmän, palveluntuottajan tai palvelun sisällön mukaan. Verkkosivu hyödyntää Palvelutietovarantoa palvelutietojen hakemiseen, koska PTV:stä palveluntuottajien tieto löytyy yhtenäisessä muodossa. Palvelun kehittäjien mukaan ylläpitoa helpottaa, että palveluntuottajat ylläpitävät tietojaan itse Palvelutietovarannossa, jolloin myös tietojen päivitykset siirtyvät automaattisesti sivustolle.

Tampereenpalvelut.fi on rakennettu kuntalaisten toiveiden pohjalta ja sitä pilotoidaan 30.11.2017 saakka. Sivustoa kehitetään saadun palautteen perusteella koko testijakson ajan, joten palvelun käyttäjiltä toivotaankin kehittämisehdotuksia. Sivuston tulevaisuus riippuu saadusta palautteesta ja sen jatkosta tiedotetaan testijakson päätyttyä.

Palvelutietoja käytetään monipuolisesti

Palvelutietovarantoa hyödynnetään myös Tässä.fi-palvelussa, joka hyödyntää ensimmäisenä Palvelutietovarannosta saatavia palvelupistetietoja. Tässä.fi on mobiili paikallisopas, joka auttaa löytämään muun muassa lähialueiden palvelut, tarjoukset, kaupat ja ravintolat sekä kertoo paikalliset uutiset.

Muita Palvelutietovarannon avoimen lähdekoodin hyödyntäjiä ovat muun muassa Mikkelin kunta-api, Turun kaupungin avointurku.fi-integraatio ja Janakkalan kunnan vetämässä pilottihankkeessa toteutettu WordPress-integraatio. Mikkelin kaupungin www-uudistuksessa PTV:n data haetaan ja jalostetaan Kunta API-rajapintapalvelun kautta www-sivuille. Turun kaupunki sen sijaan hyödyntää Palvelutietovarantoa siten, että se on vienyt olemassa olevat rekisteritietonsa suoralla integraatiolla Drupal-järjestelmästä Palvelutietovarantoon. Turussa verkkosivut näyttävät siis jatkossakin kaupungin omaa palvelutietodataa, mutta tieto päivittyy myös Palvelutietovarantoon yhdellä kertaa. Janakkalan kunnan vetämässä pilottihankkeessa toteutettiin suora WordPress-integraatio PTV-järjestelmään. Integraation avulla WordPressiä käyttävät kunnat voivat ylläpitää PTV-tietojaan samalla työkalulla sekä Suomi.fi-verkkopalveluun että omalle verkkosivustolleen.

Perusterveydenhuollon palvelut kuvattava PTV:hen lokakuuhun mennessä – Erikoissairaanhoidon palveluilla aikaa joulukuuhun

 

Kuntien ja kuntayhtymien on kuvattava keskeiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelunsa ja niiden asiointikanavat Palvelutietovarantoon 1.10.2017 mennessä. Keskeisillä palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi volyymeiltaan merkittäviä palveluita ja palveluita, jotka ovat asiakkaan kannalta tärkeitä. Väestörekisterikeskus on tuottanut kaikista näistä palveluista valmiita pohjakuvauksia ja palvelut tulee kuvata Palvelutietovarantoon samoin periaattein kuin muutkin palvelut.

Erikoissairaanhoidon osalta keskeiset palvelut ja niiden asiointikanavat tulee olla kuvattuna Palvelutietovarantoon 1.12.2017 mennessä. Keskeisimmillä erikoissairaanhoidon palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi volyymeiltaan merkittäviä palveluita ja palveluita, jotka ovat asiakkaan kannalta tärkeitä.

Erikoissairaanhoidon palveluiden kuvaamisen avuksi on tehty erillinen ohjeistus. Sairaanhoitopiireille on jätetty valinnanvaraa palveluiden kuvaamiseen, sillä eri sairaanhoitopiirien tarpeet ja käytännöt voivat olla keskenään erilaisia. Väestörekisterikeskus suosittelee kuvaamaan Palvelutietovarantoon muun muassa sisätautien, kirurgian, lastentautien, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, ihotautien ja allergologian, psykiatrian, neurologian ja keuhkosairauksien sekä naistentautien ja synnytyksen erikoisalapalvelut. Erikoissairaanhoidon palveluita kuvattaessa on tärkeää kertoa, jos palvelu vaatii lääkärin lähetteen.

>> Katso erikoissairaanhoidon palvelujen kuvaamisohje

>> Palvelujen pohjakuvaukset

Aikataulut perustuvat valtiovarainministeriön tekemään poikkeuslupaan, jossa VM myönsi kaikille käyttövelvollisille organisaatioille lisäaikaa sote-palvelutietojen tuottamiseen. Merkittävä osa kunnista ja kuntayhtymistä onkin jo aloittanut sote-palveluiden kuvaamisen. Palveluiden kuvaamisen jälkeen tiedot näkyvät heti myös Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Nivala integroi Suomi.fi-palvelutietovarannon osaksi nettisivujaan

Nivalan kaupunki on rakentanut yhteistyössä Haapajärven kaupungin ja IT-toimittaja Joki ICT Oy:n kanssa ratkaisun, jossa Nivalan Suomi.fi-palvelutietovarantoon kuvattu tieto saadaan kätevästi kansalaisten näkyville kaupungin nettisivuilla.

”Integraation avulla Palvelutietovarantoon kuvatut tiedot siirtyvät rajapinnan kautta automaattisesti, sisällönhallintaohjelmiston kautta kaupungin nettisivuille. Sysäys integrointiin saatiin syksyllä 2016, kun Nivala järjesti alueellisen infotilaisuuden Palvelutietovarannon tiimoilta”, kertoo Nivalan IT-päällikkö Arto Marjamaa. Tämän lisäksi Palvelutietovarannon integrointiin kannusti kaupungin vanhoista internetsivuista saadut kokemukset.

”Nettisivuilla on löytynyt turhan usein vanhentunutta tietoja, eivätkä vanhojen sivujen ulkoasun katsottu sopivan Palvelutietovarannosta löytyvän tiedon esittämiseen. Sivujen rakenne haluttiin tehdä perusteellisesti uusiksi kerralla”, hän jatkaa.

Nivala haki ja sai valtiovarainministeriön tukea projektin läpiviemiseen. Haapajärven kaupungin kanssa Nivala teki yhteistyötä erityisesti käytännön ongelmien ratkaisuissa.

”Yhteistyöhön kuului PTV:n käytön opettelua ja toistemme sparrausta alkuvaiheessa kuvaamiseen ja tietojen syöttöön liittyen, nettisivujen kanssa pohdimme yhdessä PTV-tiedon tuontia sivuille, sen hyödyntämistä ja näyttämistä sivuilla. Myös kehitystyön kuluja voitiin jakaa”, Marjamaa kuvailee.

PTV-integraatiollaan Nivala saa Marjamaan mukaan roppakaupalla käytännön hyötyjä. Kaupungin palveluita koskeva tieto pysyy ajantasaisena, kun sen tarvitsee päivittää vain Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Palvelutietovarannon ottaminen osaksi kaupungin palvelutuotantoa helpottaa myös kaupungin sisäistä työskentelyä, kun se pakottaa organisaation ajattelemaan toimintaansa uudella tavalla, asukkaiden näkökulmasta. Toisaalta tietojen päivitys saadaan vastuuttaa selkeästi osastoittain.

Integraation teknisestä toteutuksesta vastasi Joki ICT Oy. Nivala.fi-sivut toteutettiin avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmän avulla. Joki ICT Oy:n koodaama moduuli hakee Palvelutietovarannon out-rajapinnasta tietoa ns. GET-metodilla. Rajapinnan kautta saadusta palvelutiedosta tehdään Drupalin avulla sivuja, joita voidaan liittää Nivala.fin sivustorakenteeseen. Tietoa, esimerkiksi palvelupisteiden tietoja, voidaan myös lisätä notkeasti paloittain muun sisällön joukkoon. Sivuja käyttävä saa nähtäväkseen siis PTV-palvelukuvauksia ja erikseen Drupalin kautta lisättyä tietoa.

Integraatiotyö ei suinkaan ole vielä valmis. Tarkoituksena on kuvata PTV:hen myös kaupungin yhtiöiden palvelut sekä esimerkiksi pelastuslaitoksen Nivalaa koskevat tiedot. Yhteistyötä Haapajärven kanssa jatketaan, ja kaupungit aikovat yhdessä pohtia tapoja PTV-tiedon jatkohyödyntämiseksi.

Terveisinä muille kunnille Arto Marjamaa kehottaa ravistelemaan kuntaorganisaation luutunutta ajattelua. ”Miettikää sivuille tuotavaa infoa kuntalaisten näkökulmasta: mitä tietoa he oikeasti hakevat, etsivät ja tarvitsevat. Unohtakaa sopivassa määrin organisaatiorakenne”.

Yhteistyöllä tehoa palveluiden kuvaukseen

Tampereen kahdeksassa kehyskunnassa syntyi oma toimiva yhteistyömalli, jonka avulla kunkin kunnan palvelutiedot kuvattiin onnistuneesti Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Yhteistyö säästi työtä ja hermoja.

Tampereen kahdeksan kehyskuntaa – Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, ja Ylöjärvi – lähtivät kuvamaan palvelutietojaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon yhdessä tuumin. Yhteistyö lähti käyntiin varsin luontevasti, sillä kunnissa on jo pitkään ollut olemassa yhteistyökulttuuri, joka on ilmentynyt jaettuina toimintoina, palveluostoina ja muuna yhteistyönä. Kunnilla on esimerkiksi yhteistä tietotekniikan kehittämistoimintaa ja seudullinen tietohallintojohtaja.

”Yhteinen tietohallinto lähti edistämään kunnissa myös eri Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoa ja osana tätä lähdettiin koordinoimaan myös Palvelutietovarannon käyttöönottoa”, kertoo Sari Maunula, kuntien Suomi.fi-käyttöönottoja koordinoinut projekti- ja palveluvastaava IT-konsultointiyritys CDO-palveluista.

”Palvelutietovarannon käyttöönoton koordinaattorina järjestin yhteiset tiedonvaihto- ja koulutustilaisuudet, pidin kirjaa kuntien kustannuksista ja tein talousraportoinnin, pidin huolta hankkeen ja rahoituksen päivämääristä, keräsin ja jaoin tietoa käyttöönotosta kuntiin”, Maunula kertoo.

”Kun Sari hoiti ylätason projektinhallinnan, jäi meillä kunnissa aikaa ja energiaa varsinaiseen käytännön työhön”, kertoo Markus Hirvilammi Lempäälän kunnalta. Hirvilammi toimi kuntansa PTV-projektin vastuuhenkilönä.

Vertaistuesta voimaa

Tärkeä kuntien välinen yhteistyön keino olivat viikottaiset verkkopalaverit, joissa käytiin läpi sekä PTV- että muiden KaPA-hankkeiden etenemistä sekä kuukausittaiset pääkäyttäjien verkkopalaverit, joissa vaihdettiin tietoa ja ajatuksia sekä ratkottiin yhdessä käytännön kuvaamistyön ongelmia, Hirvilammi kertoo.

”PTV-klinikalta ja yhteisissä palavereissa sai korvaamatonta vertaistukea esimerkiksi siihen, miten jokin palvelu tulisi kuvata tai muu ongelmakohta ratkaista. Tehtäväthän kunnilla ovat ihan samoja, joten itseä askarruttavaa asiaa oli aina joku muu toisesta kunnasta jo ehtinyt pohtia”, kertoo Annukka Kosonen Hämeenkyrön kunnalta.

”Jos tämä olisi tehty yksin, olisimme varmasti tehneet paljon turhaa työtä ja aikaa olisi kulunut paljon enemmän”, hän jatkaa.

”Koordinoinnin avulla vältettiin päällekkäistä työtä ja nopeutettiin oppimista ja siten projektin valmistumista”, toteaa myös Sari Maunula.

Varmista riittävä resursointi

Varsinainen palveluiden kuvaus tehtiin kussakin kunnassa hieman eri tavoin. Hämeenkyrössä, Kangasalla ja Lempäälässä ja Orivedellä Palvelutietovarannosta vastaavat kirjasivat kuvaukset pääosin itse yhteistyössä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa, kun taas Nokialla, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä osallistutettiin kunnan työntekijöitä kirjoittamaan kuvauksia. Eri työnjaon tavoista huolimatta kunnissa oltiin samaa mieltä siitä, että työhön on varattava resursseja.

”Työn alussa on hyvä varmistaa työhön henkilö, joka voi keskittyä PTV-työhön, hioo hyvän työtavan ja ohjeistaa kaikki mukanaolijat yhdenmukaisella ohjeistuksella”, pohtii Sari Maunula. ”Tärkeää on toimintatapojen yhtenäistäminen heti alusta alkaen – ja aktiivinen projektipäällikkö”, hän jatkaa.

”Jos jotain tekisin projektissa toisin, niin varmistaisin, että varatut resurssit voivat olla mukana koko projektin ajan”, toteaa puolestaan Jussi Teronen Ylöjärven kaupungilta.

Entä mitä muita vinkkejä projektissa mukana olleilla on annettavana?

”PTV-projektin yhteydessä on hyvä käydä läpi palveluita kokonaisuutena ja tarkastella miten palveluprosessit etenevät palveluita käyttävän kuntalaisen kannalta”, kertoo Lempäälän Markus Hirvilammi. ”Samalla on mahdollisuus kyseenalaistaa ehkä vähän luutuneitakin tekemisen tapoja”.

Annukka Kosonen Hämeenkyröstä painottaa, että palvelutietojen tekstin on hyvä käydä tarkistettavana yhdellä henkilöllä, joka varmistaa tekstien yhdenmukaisuuden. Myös Jussi Teronen Ylöjärveltä toteaa, että esimerkiksi kunnan viestinnän työntekijät on hyvä ottaa mukaan kielenhuoltotalkoisiin.

”Palvelun asiakkaan asemaan asettuminen on toimialan ”syväasiantuntijalle” joskus vaikeaa ja helposti tulee käytettyä oman alan ammattisanastoa. Palvelutietovarannon tiedot ovat kuitenkin käyttäjälähtöisiä ja kuntalaisia varten”, Kosonen toteaa.

Palvelutietovarannon versio 1.6 julkaistaan 14.8.

Uusi versio aiheuttaa käyttökatkon maanantaina 14.8. klo 6.00–9.00. Suosittelemme, että tallennatte työn alla olevat muutokset ennen kyseistä ajankohtaa. Koulutusympäristö päivitetään samanaikaisesti tuotantoympäristön päivityksen yhteydessä.

Käyttövaltuushallinnan muutokset

 • Käyttöoikeuksien kytkeminen useampaan organisaatioon

Jatkossa PTV:n käyttövaltuushallinta (STS) sallii käyttäjän tunnuksen liittämisen useampaan kuin yhteen organisaatioon. Käyttäjällä voi olla eri rooli organisaatiosta riippuen. Lisäys- ja muutosoikeus on vain pääkäyttäjällä (vain omaan organisaatioon).

Käyttöliittymän parannukset ja muutokset

 • Karttapisteen asettaminen manuaalisesti

Käyttäjä voi määrittää karttapisteen manuaalisesti, jos osoitetietojen perusteella ei pystytä asettamaan karttapistettä. Kartta tulee näkyväksi heti, kun käyttäjä on syöttänyt kadunnimen sekä postinumeron.

 • Arkistoidun palvelun tai kanavan palauttaminen

Pääkäyttäjät voivat palauttaa oman organisaationsa arkistoidun palvelun tai kanavan, vaikka kyseinen organisaatio olisi edelleen arkistoituna. Tämä on mahdollista silloin, kun käyttäjällä on oikeudet toiseen alaorganisaatioon tai pääorganisaatioon.

 • Takaisin– ja Jatka yhteenvetoon -nappien toiminnallisuus

Käyttäjä saa ilmoituksen, jos on lähdössä Palvelu– tai Kanava-sivulta ilman tietojen tallennusta (esim. käyttäen Takaisin-nappia). Kun käyttäjä siirtyy liitoksissa yhteenvetoon ilman tallennusta, varoitetaan häntä tästä.

 • Palvelun vastuutahokentän muutos

Käyttäjä voi valita yhden vastuutahon sekä lisätä muita vastuutahoja. Muut vastuutahoiksi määritellyt organisaatiot eivät pääse muuttamaan palvelun tietoja. Vain päävastuullinen saa muokkausoikeuden.

 • Ulkomainen osoite

Käynti- ja postiosoitteeksi voidaan jatkossa valita myös ulkomainen osoite.

 • Alaorganisaation luonti, arkistointi sekä arkistosta palautus

Pääkäyttäjät voivat luoda alaorganisaatioita omaan organisaationsa alle. Pääkäyttäjä ei voi muuttaa pääorganisaatiota alaorganisaatioksi eikä alaorganisaatiota pääorganisaatioksi. Alaorganisaation voi arkistoida, vaikka siihen on liitetty palveluita tai kanavia. Alaorganisaation arkistoiminen arkistoi kaikki alaorganisaatioon liitetyt palvelut ja kanavat, myös tämän alla olevat alaorganisaatiot.

Arkistoidun alaorganisaation saa palautettua, mutta se ei palauta arkistoituja palveluita tai kanavia. Ne käyttäjän tulee palauttaa yksitellen. Ylläpitäjä ei voi luoda tai arkistoida alaorganisaatioita.

 • Pohjakuvaukset

Pohjakuvaus tuo nimikenttään nimiehdotuksen, jos käyttäjä ei ole syöttänyt siihen itse tietoa. Käyttäjän antamaa nimeä ei ylikirjoiteta.

 • Englanninkielinen käyttöliittymä

Käyttäjä voi valita käyttöliittymän kieleksi suomi, ruotsi tai englanti.

Ei muutoksia rajapintaan

Uusimman julkaisun yhteydessä ei tuoda uutta rajapintaversiota, eli rajapintaversio 6 on käytössä myös tässä julkaisussa. Rajapintaversioon tuodaan korjauksia, mutta ilman että metodit muuttuvat. Huomioitavaa käyttäjille: rajapintaversion 6 kautta ei saa tuotettua ulos (GET) kaikkia uusia tietoja.

Lisää tietoa uuden version muutoksista esuomi.fistä:

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-arkkitehtuuri/ptvn-ominaisuudet/

 

PTV-sisältöön tai julkaisuun liittyvät kysymykset: Väestörekisterikeskus, PTV-tuki, ptv-tuki@vrk.fi.

 

Henri Seulanto
Kirjoittaja työskentelee Palvelutietovarannon tuoteomistajana.

Suomi.fi-palvelutietovaranto tuottaa sisältöä uudistuneelle Suomi.fi-verkkopalvelulle

Viime kesänä voimaan tullut KaPA-laki velvoitti kaikkia Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöön velvoitettuja organisaatioita kuvamaan palvelunsa asiointikanavineen Palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä.

Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Jani Ruuskasen mukaan Palvelutietovarannon käyttöönotot ovat edenneet erittäin hyvin koko julkisessa hallinnossa.

”Kunnissa ja virastoissa on tehty todella paljon töitä kansallisen palvelutietovarannon eteen. Suuri kiitos jo nyt mukana oleville organisaatioille ansiokkaasta työstä”, Ruuskanen sanoo.

Heinäkuun alun tilanteessa Palvelutietovarantoon tietojen tuottajaksi oli liittynyt 464 organisaatiota ja ne olivat kuvanneet yhteensä:

 • 17 551 palvelua
 • 4 151 verkkoasiointikanavaa
 • 62 465 palvelupistettä
 • 13 013 puhelinasiointikanavaa
 • 6 504 tulostetta lomaketta asiointikanavana
 • 9 765 verkkosivukanavaa

Loppuvuoden aikana käyttöönotot jatkuvat erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sekä tähän mennessä tuotetun tiedon täydennyksillä ja laadun parantamisella. On tärkeää, että organisaatiot varmistavat tietojen ylläpidon ja jatkuvan ajan tasalla pysymisen.

Kehityspäällikkö Pirkko Romakkaniemi Väestörekisterikeskuksesta painottaa Palvelutietovarantoon tallennettujen tietojen keskeistä roolia uudistuneessa Suomi.fissä.

”Yhtenäinen palvelujen kuvailutapa helpottaa palvelujen löytymistä ja antaa mahdollisuuden vertailla palveluja eri kuntien kesken. On erittäin tärkeää, että organisaatiot huolehtivat palvelukuvaustensa ajantasaisuudesta”, Romakkaniemi kertaa.

Organisaatioiden kannattaa kiinnittää huomiota palvelukuvausten laatuun, sillä onhan Suomi.fi-verkkopalvelu myös näyteikkuna organisaation palvelutuotantoon.  Kuvausten laadinnassa kannattaa noudattaa kirjoitus- ja tyyliohjeita ja luonnollisesti käyttöliittymässä annettuja ohjeita.

Palvelut näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa niille annettujen metatietojen mukaan. Siksi esimerkiksi palveluluokan, kohderyhmän, elämäntilanteen ja asiasanojen valitsemiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Kevään koulutusten nauhoitteet löytyvät Palvelutietovarannon koulutussivuilta. Siellä voi myös ilmoittautua syksyn koulutuksiin ja työpajoihin.

 

Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen tilanteesta löydät tarkempaa tietoa:

Palvelutietovarannon versio 1.5 julkaistaan 12.6.

Uusi versio aiheuttaa käyttäjille käyttökatkon maanantaina 12.6. klo 5.00–8.00. Suosittelemme, että tallennatte työn alla olevat muutokset ennen kyseistä ajankohtaa. Koulutusympäristö päivitetään samanaikaisesti tuotantoympäristön päivityksen yhteydessä.

Käyttöliittymäparannukset ja -muutokset

Vain yksi versio näkyy haussa

Käyttöliittymä näyttää jatkossa vain viimeisimmän version luodusta palvelusta tai asiointikanavista. Jos tietosisällöstä on olemassa aiemmin versio julkaistuna tai luonnoksena, käyttäjälle ilmestyy jompikumpi seuraavista teksteistä:

Tästä sisällöstä on olemassa muokattu versio. Siirry muokattuun versioon.
Tästä sisällöstä on olemassa julkaistu versio. Siirry julkaistuun versioon.

Parannuksia hakutuloksiin

Versio 1.5 tuo myös odotettuja parannuksia hakutuloksiin – käyttäjä näkee heti hakutulosten määrän ja voi lajitella hakutuloksia otsikkokenttiä käyttäen. Alatunnisteeseen on lisätty Tiedotteet-kohta, josta käyttäjät voivat käydä katsomassa versioon 1.5 liittyviä tiedotteita.

Käyttöliittymän ja tietojen kieliversiot

Käyttöliittymä tukee nyt entistä paremmin muunkielisen sisällön tuottamista. Kun syötettävän tiedon kieliversio on eri kuin käyttöliittymän kieli, käyttöliittymässä esitetään tiedot kaksikielisesti. Esimerkiksi kun käytät suomenkielistä käyttöliittymää, mutta olet syöttämässä ruotsinkielisiä palvelutietoja, tukee käyttöliittymä tietojen syöttämistä näyttämällä valintakohdat kaksikielisinä.

Useita yhteystietoja

Jatkossa käyttäjä voi syöttää organisaation, puhelinasioinnin ja puhelinpalvelupisteen tietoihin useampia käynti- tai postiosoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, tai verkkosivutietoja.

Asiointikanavat yhteiskäyttöisiksi

Julkaisun yhteydessä kaikki asiointikanavat muuttuvat oletusarvoisesti yhteiskäyttöisiksi, eli kaikki kanavat ovat liitettävissä kaikkien organisaatioiden palveluihin. Asiointikanavan tietoja voivat jatkossakin muokata vain asiointikanavan vastuuorganisaation ylläpitäjät, mutta ne voidaan tarvittaessa liittää myös muiden organisaatioiden palveluihin. Asiointikanavan ylläpitäjä voi myös määrittää, että kanava on vain oman organisaation käytettävissä, jolloin muut organisaatiot eivät voi enää käyttää sitä liitoksissa.

Muutokset palvelutietoihin

Palvelutietoihin on lisätty uusi palvelutyyppi (Ammattipätevyydet) sekä rahoitustapaan liittyvä valinta (julkinen palvelu / yksityinen palvelu). Palvelusetelitieto on siirretty toteutustapa-osiosta omaksi kohdakseen palvelun maksullisuustietojen yhteyteen.

Liitoksien liittämiseen liittyvät parannukset

Palveluiden ja asiointikanavien liitosten tekeminen ei jatkossa siirrä palvelua takaisin luonnostilaan. Suosittelemme julkaisemaan palvelun ja asiointikanavan jo ennen liitoksen tekemistä. Palvelua tai asiointikanavaa ei pysty jatkossa julkaisemaan liitoksien kautta.

Palvelun (ja kanavan) tietosisältöä voi katsella liitoksien kautta, mutta sitä ei voi muokata. Esikatselussa voi katsoa myös tietosisältöä eri kielillä, jos sisällöstä on olemassa useita kieliversioita.

Tietojen arkistointi

Tuotantoon ennen 13.3. luodut luonnostilaiset palvelut ja kanavat, joihin ei ole tehty tämän jälkeen  muutoksia, arkistoidaan 13.6. Lisäksi koulutusympäristön kaikki tiedot arkistoidaan 12.6. Käyttäjä voi tarvittaessa palauttaa tietoja takaisin arkistosta.

Rajapinta versio 6 julkaistaan

Kaikkiin API-rajapinnan GET-metodeihin, joiden avulla voidaan hakea organisaatioiden, palveluiden tai asiointikanavien tarkempia tietoja tietokannasta, on lisätty tiedon viimeisin muokkauspäivä. Palvelun (POST/PUT Service) metodin rakenne on muuttunut sen jälkeen, kun  palveluseteli irrotettiin omaksi osuudeksi. Lisäksi on lisätty rahoitustyyppi-kenttä.

Liitoksia voi tehdä jatkossa käyttäen sourceID-tietoa. Muista API-muutoksista lisätietoa uusimmissa rajapintadokumenteissa.

Merkittäviä muutoksia PTV:n käyttämissä Finto-resurseissa

 • PTV:ssä käytettävien Finto-resurssien eli palveluluokkien, kohderyhmien ja elämäntilanteiden lähdeaineiston URI-tunnisteisiin on tehty merkittävä muutos. Tällä muutoksella Finto-aineistoon tuodaan pysyvät URI-tunnisteet, jotka eivät jatkossa muutu, vaikka palveluluokkien tai kohderyhmien nimet tai luokkien järjestys muuttuisivat.
 • Lisäksi Oikeusturva-palveluluokkaan on tullut merkittävä päivitys. Oikeusturva-luokkaan on tullut uusia alaluokkia, minkä lisäksi alaluokkiin on tehty otsikkomuutoksia ja uutta ryhmittelyä. Samalla Oikeusturva-luokan alaluokkien määrä nousee yhdeksästä kolmeentoista.
 • Muuttuneet URI-tunnisteet eivät aiheuta toimenpiteitä ylläpitäjille, kaikki muutokset toteutetaan PTV:ssä automaattisesti järjestelmätasolla.
 • Oikeusturva-luokan uudistus tarkoittaa ylläpitäjille sitä, että palvelukuvauksissa tähän asti käytetyt Oikeusturva-luokan alaluokat viittaavat 12.6. lähtien automaattisesti uusiin alaluokkiin ilman, että palvelukuvauksista vastaavien organisaatioiden tarvitsee tehdä mitään.
 • Poikkeuksena kuitenkin on Ulosotto-alaluokka. Se tulee käyttöön kokonaan uutena alaluokkana, eikä se liity aiempiin Oikeusturvan alaluokkiin. Jos organisaation palvelu liittyy ulosottoon, tulisi palvelu käydä luokittelemassa käsin tähän uuteen alaluokkaan.
 • Muutokset toteutetaan PTV:hen seuraavassa julkaisussa 12.6.

Lisää tietoa uuden version muutoksista esuomi.fistä:

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-arkkitehtuuri/ptvn-ominaisuudet/

PTV-sisältöön tai julkaisuun liittyvät kysymykset: Väestörekisterikeskus, PTV-tuki, ptv-tuki@vrk.fi.

Henri Seulanto
Kirjoittaja työskentelee Palvelutietovarannon tuoteomistajana.

 

Palvelutietovaranto ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden tietojärjestelmä hyödyntävät toistensa tietoja

Yhteisten asiakaspalvelupisteiden tietojärjestelmiä ollaan uudistamassa (ASTI-projekti). Osana uudistusta on päätetty, että organisaatioita ja palveluja koskevat tiedot tuotetaan vain Suomi.fi-palvelutietovarantoon, ja tuleva ASTI-tietojärjestelmä hyödyntää näitä tietoja. Yhteispalvelu- ja asiointipisteet ovat kuntien ylläpitämiä julkisen hallinnon yhteisiä asiakaspalvelupisteitä, joissa voi hoitaa asioita, jotka muuten vaatisivat asiointia useiden viranomaisten kanssa.

Palvelutietovarantoon tallennetut palvelutiedot toimivat sopimuksen pohjana palveluista vastaavien organisaatioiden ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden (kunnat) välillä. Palvelutietovaranto hyödyntää ASTI-järjestelmässä olevaa tietoa siitä, kuinka laajasti palvelua tarjotaan kyseisessä pisteessä.

Kun tiedot on kuvattu Palvelutietovarantoon ja ASTI-tietojärjestelmään, kansalainen näkee esimerkiksi uudistuvasta Suomi.fi-verkkopalvelusta, mitä palveluita mistäkin yhteisestä asiakaspalvelupisteestä saa ja millä laajuudella.

On tärkeää, että organisaatiot tuottavat tiedot Palvelutietovarantoon lain säätämässä aikataulussa, sillä ASTI-tietojärjestelmä alkaa hyödyntää Palvelutietovarannon tietoja kesän jälkeen. Jos organisaatio tarjoaa palveluja yhteispalvelu- ja asiointipisteissä, on hyvä varmistaa, että palveluja koskevat tiedot tuotetaan Palvelutietovarantoon.

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty kansallinen tietovaranto, johon organisaatioiden tulee lain (Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016) perusteella tuottaa asiakaslähtöiset kuvaukset palveluistaan 1.7.2017 mennessä.

Lisätietoja:

Yhteydenotot:

 • Annette Hotari, Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottojen projektipäällikkö etunimi.sukunimi@vrk.fi, ptv-tuki@vrk.fi
 • Marja Junno, Yhteisten asiakaspalvelupisteiden tietojärjestelmien uudistamisprojektin projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@avi.fi

Sote-palvelutiedot kuvataan suoraan Suomi.fi-palvelutietovarantoon


Kansallinen ohjeistus sote-palveluihin liittyvien tietojen kuvaamisesta on muuttunut. Aikaisemmasta tiedosta poiketen sote-palvelutiedot tuotetaan suoraan Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV).

Tietoja ei tuoteta THL:n sote-palveluhakemiston kautta, vaan sote-sektorin palvelutiedot tuotetaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon samalla tavalla kuin muiden toimialojen palvelutiedot. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (ns. KaPA-laki 571/2016) edellyttää, että tiedot julkisista palveluista on tuotettu PTV:hen 1.7.2017 mennessä.

Aiempaa ohjeistusta muutettiin sote-organisaatioiden antaman palautteen perusteella. Monessa kunnassa ja sote-organisaatiossa on valmistauduttu PTV:n käyttöönottoon muun muassa rakentamalla integraatioita tietojen siirtoon suoraan Palvelutietovarantoon. Yhden toimialan tiedonkeruun erottaminen kokonaisuudesta koettiin haastavaksi toteuttaa.

Projektissa havaittiin myös soten rekistereiden ja PTV:n tietojen sisällöissä ja teknisessä toteutuksessa eroavaisuuksia. Näiden ratkaiseminen vaatii laajempaa pohdintaa kuin projektin ja KaPA-lain aikataulu mahdollistaa.

Tietojen kirjaaminen Suomi.fi-palvelutietovarantoon

Jotta organisaatio voi tuottaa tietoja Suomi.fi-palvelutietovarantoon, sen tulee liittyä palvelun käyttäjäksi ja hyväksyä käyttöehdot. Liittymisen jälkeen organisaatio saa tunnukset tietojen tuottamiseen. Tietoja voi tuottaa joko manuaalisesti Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöliittymällä tai rajapinnan (API) kautta. Käytännön ohjeet tietojen syöttämiseen antaa Väestörekisterikeskus.

Sote-palveluhakemistoon tähän mennessä kuvattuja tietoja ei välitetä automaattisesti Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Mikäli organisaationne on jo ehtinyt kuvata sote-palveluhakemistoon huomattavan määrä tietoja, pyydämme olemaan yhteydessä kehittämispäällikkö Niina Peräseen sähköpostitse tilanteen arvioimiseksi.

Maakunta- ja sote-uudistus uudistaa myös sote-tietojärjestelmät ja -palvelut

Uusi sote-palvelujärjestelmä vaatii tuekseen kattavasti tietoa sote-palveluita tuottavista organisaatioista, niiden tarjoamista palveluista sekä palveluiden laadusta ja kustannuksista. Kansallisena tavoitteena on jatkossakin, että sote-sektorin palveluiden ja toiminnan tietoja ei tarvitse kirjata erikseen useaan tietovarantoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla on käynnissä kokonaisarkkitehtuuriselvitys, jossa tarkennetaan uuden toiminta- ja organisaatiorakenteen mukainen tietojärjestelmien ja tietovarantojen tavoitetila. Sote-sektorin nykyisissä tietovarannoissa olevien palvelutietojen tulee jatkossa kytkeytyä Suomi.fi-palvelutietovarannon tietoihin. Lisäksi kansallisessa valmistelussa huomioidaan tulevan sote-lainsäädännön asettamat velvoitteet sote-toimijoille (mm. palveluntuottajien ja palveluiden rekisteröinti ja toiminnan seuranta).

Hae rahallista tukea Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottoon mahdollisimman pian

Julkishallinnon organisaatiot voivat saada valtiovarainministeriön myöntämää rahoitusta Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottoon.

Viimeinen aika hakea rahoitusta on 31.5.2017. Projektin on oltava valmis ja raportoitu on 1.9.2017 mennessä.

Rahoitustuen määrä riippuu kunnan tai valtionhallinnon organisaation koosta ja sitä myönnetään korkeintaan 75 % organisaation omasta kustannusarviosta. Jos kunnalle on jo myönnetty enimmäismäärä rahoitusta tietojen tuottamiseen Suomi.fi-palvelutietovarantoon, tukea ei ole mahdollista enää saada.

Ohjeet rahoitustuen hakemiseen löytyvät valtiovarainministeriön verkkosivulta:

Valtionavustuksen hakutiedote Palvelutietovaranto kunnille ja kuntayhtymille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kunnille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kuntayhtymille

Väestörekisterikeskuksesta opastusta käyttöönottoon

Suomi.fi-palvelutietovarannosta vastaava Väestörekisterikeskus auttaa julkisen hallinnon organisaatioita palvelutietojen tuottamisessa järjestämällä mm. koulutuksia.

Sote-tietojen tuottajille järjestetään oma koulutustilaisuus 27.4.2017 klo 9-11: https://www.lyyti.in/Sotepalvelutietojen_tuottaminen_PTVhen_teemakoulutus_9721

Katso kaikki työpajat ja koulutukset ja ilmoittaudu mukaan: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/

Kaikki PTV-koulutukset sopivat myös sote-tietojen tuottajille.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus
projektipäällikkö, PTV-käyttöönotot Annette Hotari
etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kehittämispäällikkö Niina Peränen
etunimi.sukunimi[at]thl.fi

ptv-tuki[at]vrk.fi

Voit ottaa meihin yhteyttä myös palautelomakkeella:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4857167&sid=8gLknyGeq2

Väestörekisterikeskus julkaisee tiedotteen ruotsinkielisen version viimeistään viikolla 18.
befolkningsregistercentralen ska publicera meddelandet på svenska veckan 18.