Suomi.fi-palvelutietovarannon siirto Palveluhallintaan keskeytyy – PTV:n versio 1.8. palaa käyttöön

Suuren organisaatioiden ja käyttäjien määrän vuoksi siirto on osoittautunut ennakoitua vaikeammaksi. Odottamattomien teknisten vaikeuksien vuoksi Palvelutietovarannon siirto Palveluhallintaan keskeytyy ja Palvelutietovarannossa palataan käyttämään versiota 1.8.

PTV:n käyttöliittymä on auennut uudelleen 25.4. ja tietoja pääsee taas päivittämään. Käyttäjähallinta ei avaudu, joten käyttäjien tietoja ei pääse tässä vaiheessa muokkaamaan.

Ajankohtaisimman tiedot Palvelutietovarannon siirrosta Palveluhallintaan löydät tältä eSuomen sivulta: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/palveluhallintaan-siirtymisen-tilanne. Päivitämme sivulle ajankohtaisimman tiedon version 1.8. palaamisesta käyttöön.

Palvelutietovarannon siirto Palveluhallintaan siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Pahoittelemme suuresti käyttäjille aiheutunutta vaivaa.

 

Lisätietoja:

ptv-tuki@vrk.fi

Suomi.fi-palvelutietovarannon siirtyminen Palveluhallintaan viivästyy

PTV:n käyttäjien ja organisaatioiden lukumäärästä johtuen Palvelutietovarannon käyttövaltuuksien migraatio Palveluhallintaan kestää suunniteltua kauemmin. Tämän vuoksi Palvelutietovarantoon ei pääse kirjautumaan.

Tiedotamme käyttäjille välittömästi, kun siirto Palveluhallintaan on tehty ja kun Palvelutietovaranto on käytettävissä Palveluhallintasivuston kautta. Käyttäjille lähetetään kutsut rekisteröityä Palveluhallintaan heti, kun se on mahdollista.

Pahoittelemme suuresti käyttäjille aiheutunutta merkittävää haittaa.

Lisätietoja: ptv-tuki@vrk.fi

 

Maahanmuuttovirasto tuo nyt palvelutietonsa suoraan nettisivuille Palvelutietovarannosta

Maahanmuuttovirasto (Migri) ja Puolustusvoimat ovat toteuttaneet integraation, jolla valtion yhteistä julkaisualustaa (YJA) käyttäville verkkosivuille tuodaan tietoja suoraan Suomi.fi-palvelutietovarannosta. Ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden tuoda valitun palvelun tai palvelukanavan (esim. toimipisteen) valitut tiedot organisaation määrittelemälle sivulle. Verkkosivuille tuodut tiedot päivittyvät automaattisesti, kun tietoja muutetaan Palvelutietovarannossa.

Integraatio siis helpottaa verkkosivuja päivittävien ihmisten työtä, kun palvelutietoja tarvitsee päivittää vain yhteen paikkaan. Migrin ja Puolustusvoimien toteuttama ratkaisu on käyttöönotettavissa varsin kevyesti kaikilla YJA-alustaa käyttävillä verkkosivustoilla.

Migrin viestintäsuunnittelija Eini Perttilän mukaan integraatioratkaisua lähdettiin rakentamaan, kun Migrissä samaan aikaan suunniteltiin uusia verkkosivuja ja kirjoitettiin PTV-tekstejä.

-Päätimme, että aiomme käyttää samoja tekstejä myös uusilla sivuillamme. Otimme asian puheeksi kun määrittelimme uutta sivustoa, Perttilä kertoo.

Migri julkaisi uudet verkkosivunsa 24.1.2018. Suurin työ oli Perttilän mukaan tekstisisältöjen suunnittelussa ja kirjoittamisessa.

-PTV-tekstien piti sopia sivuille saumattomasti. Sisältöjen kirjoittamiseen meni useita kuukausia aikaa, koska tekstit piti tarkastuttaa asiantuntijalla ja käännättää englanniksi ja ruotsiksi.

Migriltä asiakkaana PTV-YJA -yhteyden luominen vaati pari palaveria, testaamista ja sisältöjen sijoittamisen julkaisujärjestelmään. Toimittajalta ostettu tekninen työ vei puolestaan 13,5 henkilötyöpäivää – ”konepellin alla” tapahtuikin merkittävä osa työstä.  Migri sai toteutukseen valtiovarainministeriön myöntämää tukea.

Joitain haasteita projektin aikana oli. Haasteita oli asiointikanavien ja palvelupaikkojen tietojen tuomisessa.

-Palvelupisteidemme aukioloaikoja ei kannattanut ottaa sivuillemme, koska aukioloajat oli ilmoitettu niin monimutkaisesti PTV:n puolella. Myös puhelinpalvelun aukioloaikaa ei voitu hyödyntää, koska sivusta olisi tullut liian pitkä ja sekava, jos PTV-tiedot olisi laitettu sivuille sellaisenaan.

Tärkein hyöty Migrille projektista on palvelutiedon kokonaisvaltainen hyödyntäminen.

-Meille oli tärkeää, että myös itse pääsemme hyödyntämään materiaalia, jonka olemme PTV:hen syöttäneet. Näin tieto säilyy yhdenmukaisena ja myös muistamme päivittää sisältöjä, kun tiedot ovat meidän omilla sivuillammekin joka päivä käytössä, Perttilä sanoo.

Perttilän mukaan olisi hienoa, että Migrissä tehty tienraivaajatyö PTV-YJA -yhteyden rakentamisessa hyödyttäisi muitakin YJA-alustaa käyttäviä organisaatioita.

-Näin saamme parhaan hyödyn yhteisistä tietovarannoista ja järjestelmistä, hän sanoo.

Infotilaisuus Suomi.fi-palvelutietovarannosta järjestöille ke 7.3.2018

Suomi.fi-karttojen Palvelutietovaranto-rajapinnoista tarjotaan koulutusta 14.2. klo 10-11

Suomi.fi-karttojen rajapinnoista järjestetään koulutustilaisuus keskiviikkona 14. helmikuuta klo 10-11. Koulutuksessa käsitellään Suomi.fi-palvelutietovarannon tietojen upottamista Kartat-palveluun rajapintojen kautta.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aiheet:

 • PTV:n WFS-WMS rajapinnan toiminta ja toteutuksen aikataulu
 • Kuinka PTV:n WFS-WMS palvelun voi ottaa käyttöön, jos käytössä on oma karttapalvelin

Koulutus järjestestään virtuaalikoulutuksena (Skype/Lync for Business). Ilmoittaudu koulutukseen Lyyti-palvelussa täällä.

Tervetuloa koulutukseen!

Palvelutietovarannon versio 1.8 julkaistaan 5.2.

Uusi versio aiheuttaa käyttökatkon maanantaina 5.2. klo 6.00–9.00. Suosittelemme, että tallennatte työn alla olevat muutokset ennen kyseistä ajankohtaa. Koulutusympäristö päivitetään samanaikaisesti tuotantoympäristön päivityksen yhteydessä.

Käyttöliittymän uudistukset

Sisältöjen lähettäminen käännettäväksi
Palvelutietovarannossa on nyt mahdollista lähettää palvelujen ja kanavien sisällöt käännettäväksi ennalta sovitulle kielitoimistolle. Käännöspalvelun käyttö on mahdollista vain alla luetelluin ehdoin.

Käännöstilaustoiminnallisuus aktivoituu palveluille, kun

 • Palvelun rahoitustyyppi on Julkinen palvelu ja palvelu on käytettävissä alueella, joka on Koko maa tai Koko maa paitsi ei Ahvenanmaa.
 • Palvelun rahoitustyyppi on Julkinen palvelu ja palvelu on käytettävissä alueella, joka on Kunta tai Yrityspalvelujen seutualue. Kohderyhmänä tulee olla Yritykset ja yhteisö. Lisäksi pohjakuvaus tulee olla käytössä.

 

Käännöstilauksen linkki ilmestyy sivuille tallennuksen jälkeen. Palvelujen ei tarvitse olla julkaistuna.
Käännöstilaustoiminnallisuus aktivoituu asiointikanaville, kun kanava on liitetty palveluun, joka täyttää edellä mainitut ehdot.

Liitokset-välilehti
Uudistettu liitokset-välilehti tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden hallita oman organisaationsa palvelujen ja kanavien liitoksia kokonaisuutena. Käyttäjä voi valita työpöydälle useita palveluja tai kanavia. Käyttäjä voi aloittaa liitoksien tekemisen palvelujen tai kanavien näkökulmasta.

Käyttäjä voi tuoda työpöydälle useita palveluja. Käyttäjän täytyy hakea Hae asiointikanavia -toiminnolla asiointikanavia, jotka halutaan liittää valituille palveluille. Liittäminen tapahtuu ’+’-painikkeen avulla. Kanava liitetään kaikkiin valittuihin palveluihin (koko työpöytä), ellei käyttäjä ole tehnyt valintaan muutoksia Uudet liitokset -valinnalla.

Liitoksien poistaminen tapahtuu roskakori-painikkeen avulla. Toiminnot-valikon alta käyttäjä voi

 • peruuttaa viimeisimmän toiminnon (lisäyksen)
 • tyhjentää koko työpöydän
 • aloittaa koko liitostyön alusta

Huomioithan, että ’Tyhjennä työpöytä’- tai ’Aloita alusta’-toiminnot eivät tallenna keskeneräisiä liitoksia. Käyttäjän tulee tallentaa muutokset tai hän menettää ne.

Liitoksien lisätiedot
Palvelun ja kanavan liitokselle voi nyt antaa perustietojen lisäksi palveluaikoja ja yhteystietoja.

Muut muutokset

 • Käyttäjä voi luoda vain 5-tasoisia organisaatiopuita (päätaso ja 5-alatasoa)
 • Normaalit palveluajat: viikonpäivä – Käyttäjä voi antaa nyt neljä erillistä ajanjaksoa yhdelle päivälle.
 • Palveluajat kellonaika ’24:00’ näytetään muodossa 00:00.
 • Organisaation ja palvelupaikan osoitteiden yhteydessä näytetään osoitteen perusteella tulevat koordinaatit sekä käyttäjän valitseman uuden sijaintipisteen mukaiset koordinaatit.

Rajapintamuutokset

Julkaisu 1.8 ei sisällä rajapintamuutoksia.

PTV-sisältöön tai julkaisuun liittyvät kysymykset: Väestörekisterikeskus, PTV-tuki, ptv-tuki@vrk.fi.

Henri Seulanto
Kirjoittaja työskentelee Palvelutietovarannon tuoteomistajana.

Mitä KaPA-ohjelmassa saatiin aikaan?

Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman aikana on saatu toteutettua kaikki Suomi.fi-palvelut, ja organisaatiot ovat ottaneet palveluita aktiivisesti käyttöön. Kuten jo viime uutiskirjeessä uutisoitiin, Suomi.fi-palveluita jatkokehitetään Väestörekisterikeskuksessa myös tulevina vuosina. Nyt on aika kerrata, mitä Suomi.fi-palveluissa on saatu aikaan viimeisten 3,5 vuoden aikana. Vuonna 2014 aloittanut Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma tulee päätökseensä tämän kuun lopussa.

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus on käytössä miltei kaikissa viranomaisten asiointipalveluissa, jotka edellyttävät kansalaisen vahvaa tunnistusta. Yhdellä kirjautumisella kansalainen voi siirtyä eri viranomaisten asiointipalveluiden välillä. Palvelu korvaa Tunnistus.fi- ja Vetuman tunnistuspalvelun tämän vuoden loppuun mennessä. Seuraavien vuosien aikana Suomi.fi-tunnistuksessa luodaan muun muassa ns. eIDAS-solmupiste, eli tuki EU-maiden rajat ylittävälle vahvalle tunnistamiselle. Mikäli organisaatiosi tarvitsee asiointipalveluissaan vahvaa tunnistusta, ota Suomi.fi-tunnistus käyttöösi!

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa on toteutettu rekisteripohjainen toisen puolesta asioinnin tarkistaminen ja valtuusrekisteri, johon luodut valtuudet tallentuvat. Kaikki eri valtuuttamisvaihtoehdot ovat teknisiltä ratkaisuiltaan valmiina ja käyttöönotettavissa. Useat organisaatiot hyödyntävät jo sekä rekisteripohjaista tarkistusta että valtuusrekisteriä. Ensi vuoden aikana kansalaisten ja yritysten valtuuttamismahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, kun organisaatiot ottavat palvelun käyttöönsä. Ensi vuonna palvelussa mahdollistetaan muun muassa palvelupisteasiointi. Jos organisaatiosi asiointipalvelussa on tarvetta toisen puolesta asioinnille, nyt kannattaa ottaa palvelu käyttöön!

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylään on liittynyt lukuisia organisaatioita, joiden tiedot liikkuvat Suomi.fi-palveluväylän pitkin. Suomen ja Viron palveluväylät on liitetty toisiinsa testiympäristössä. Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) kehittää jatkossa Suomi.fi-palveluväylää Suomen ja Viron yhteistyönä. Suomi.fi-palveluväylään liittymällä organisaatiosi voi välittää luotettavasti tietoja eri organisaatioiden kanssa.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu avattiin uudistuneena heinäkuussa 2017. Verkkopalvelusta löytyvät julkiset palvelut, viranomaisasiointiin liittyvää tietosisältöä sekä omat rekisteritiedot. Lisäksi Suomi.fissä voi luoda sähköisiä valtuuksia ja lukea viranomaisten lähettämiä viestejä. Ensi vuoden alussa Suomi.fi suunnataan myös yritysten käyttöön, kun nykyinen Yritys-Suomi korvautuu Suomi.fi yritykselle -osiolla. Ensi vuonna Suomi.fihin toteutetaan muun muassa uusia oppaita sekä parannetaan julkisten palveluiden hakua. Ensi vuoden aikana Suomi.fihin on tulossa myös uusia rekisteritietoja. Mikäli haluat tuoda organisaatiosi kansalaisia tai yrityksiä koskevia rekisteritietoja Suomi.fi-verkkopalveluun tarkasteltavaksi, ota yhteyttä!

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, josta löytyvät jo melkein kaikkien kuntien ja virastojen palvelut kuvattuina. Kun iso ponnistus palveluiden viemisessä PTV:hen on suurimmalla osalla loppusuoralla, organisaatioiden vastuulla on tästä lähin pitää tiedot ajantasaisina. Kaikki PTV:ssä julkaistut tiedot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta ja tällä hetkellä Palvelutietovarannon tietoja hyödynnetään Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi myös esimerkiksi kuntien verkkosivuilla ja muissa palveluissa. Ensi vuonna palvelun kehittäminen painottuu sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämien muutosten toteuttamiseen, mukaan lukien valinnanvapaus. Jos haluat olla mukana PTV:n kehittämisessä, ilmoita halukkuudestasi seuraavasta linkistä: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/ptv-kehitys

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit aukesi viime viikolla kansalaisten käyttöön. Alkuvaiheessa mukana ovat aiemmin Kansalaisen asiointitiliä hyödyntäneet organisaatiot. Julkishallinnon organisaatiot voivat nyt ottaa palvelun käyttöön. Ensi vuonna palvelussa toteutetaan muun muassa mobiilisovellus, postitus- ja massapostituspalvelu sekä viestinvälitys pienille yrityksille.

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen. Palvelu on käyttöönotettavissa ja siitä vastaa Maanmittauslaitos.

Suomi.fi-maksut

Valtakonttorin tuottama Suomi.fi-maksut on valmis, palvelu mahdollistaa maksujen suorittamisen organisaatiolle sen omassa asiointipalvelussa. Palvelun käyttöönotot ovat käynnissä ja ne jatkuvat myös vuonna 2018. Suomi.fi-maksut korvaa Vetuman maksamispalvelun tämän vuoden loppuun mennessä.

Väestörekisterikeskus haluaa kiittää kaikkia organisaatioita ja muita sidosryhmiä KaPA-ohjelman aikana tehdystä yhteistyöstä. Työ ei suinkaan pääty tähän, vaan jatkamme ensi vuonnakin julkishallinnon digitalisointia!

Mikkelin kaupunki hyödyntää nyt Palvelutietovarantoa verkkosivuillaan

Mikkelin kaupunki on alkanut näyttää Suomi.fi-palvelutietovarannosta tuotuja tietoja kaupungin omilla verkkosivuilla. Palvelutiedot tulevat kaupungin verkkosivujen Palvelut-kohtaan suoraan Palvelutietovarannosta. Palvelutietoja voidaan rikastaa tuomalla esimerkiksi kuvia WordPressistä.

Mikkelin kaupunki on muutenkin toiminut Palvelutietovarannon käyttöönotoissa edelläkävijänä, sillä se vei ensimmäisenä kuntana tietonsa Palvelutietovarantoon. Jo palvelun pilotointivaiheessa pidettiin selvänä, että jatkossa kaupungin verkkosivuilla olevat palvelutiedot tulevat PTV:stä. Mikkelin Palvelutietovarannon pilotointiprojekti käynnistyi syksyllä 2015. Toukokuussa 2016 käynnistettiin varsinainen verkkosivuprojekti. Kaikki kaupungin palvelut oli tallennettu kehitetyn PTV-käyttöliittymän kautta lokakuussa 2016.

”Projekti sujui kokonaisuudessaan hyvin, emmekä kohdanneet suuria teknisiä haasteita. Haasteellisemmaksi osoittautui sisällöntuotannon uudelleenorganisointi sekä sivustojen visuaalinen toteutus, nyt kun osa tiedoista tulee PTV:n ja osa WordPressin kautta. Nämä vaiheet viivyttivät verkkosivujen julkaisua marraskuun alkuun 2017”, kertoo Mikkelin kaupungin palvelukehityspäällikkö Heli Hänninen.

Palvelutietojen kuvaamisen suurin hyöty on asiakaslähtöisyys

Mikkelin kaupungin digitalisoinnissa periaatteena on ollut yksi tieto yhdessä paikassa yhteen kertaan. Sama periaate pätee myös Palvelutietovarantoon.

”Valitseepa asiakas tietolähteekseen kaupungin omat sivut tai Suomi.fi-verkkopalvelun, löydetty tieto on sisällöltään sama. Kunnan verkkotoimittajien ei tarvitse ylläpitää tietoja useaan eri paikkaan vaan tieto on jaettavissa Palvelutietovarannosta useisiin eri lähteisiin.  Lisäksi Suomi.fi tukee Asiointipisteiden yhteispalvelua tuomalla palvelutarjoomaan myös valtion ja maakuntien palvelut”, Hänninen toteaa.

Hännisen mukaan PTV:n hyödyt realisoituvat erityisesti tarkasteltaessa palvelua asiakasnäkökulmasta. Lisäksi hän muistuttaa, että Palvelutietovaranto on Suomi.fi-verkkopalvelun kivijalka, jonka rinnalle on mahdollista rakentaa laajempaa palveluekosysteemiä.

”Asiakashan ei perinteisesti tee eroa sille, tuottaako palvelun valtio, kunta vai maakunta. Palvelutietojen tulisi olla löydettävissä palvelu-, ei organisaatiolähtöisesti. Tietomalli tukee kuntia irtautumaan organisaatiolähtöisestä viestinnästä, jolloin kuvaukset sisältävät asiakkaan kannalta olennaisia tietoja. Palvelutietovaranto rakentaa myös kunnille yhteistä palvelukieltä, joka mahdollistaa muun muassa kuntavertailun”.

Seuraavaksi toimintamallien selkeyttämistä ja linjauksia sisällöntuotantoon

Jatkossa Mikkelissä aiotaan selkeyttää talon sisäisiä toimintamalleja ja tehdä linjauksia sekä tyylimalleja sisällöntuotantoon. Palvelutietovarannon tietoja on jatkossa mahdollista hyödyntää esimerkiksi kunnan toteuttamissa mobiilisovelluksissa.

”Julkisessa hallinnossa on pitkät perinteet asioiden esittämisestä organisaatiolähtöisesti. Nyt meillä on mahdollisuus luoda yhteisen palvelupuheen kulttuuria asiakkaan hyödyksi. PTV-ympäristö kehittyy jatkuvasti ja kuntien kannattaa ilman muuta olla kehityksessä mukana”, muistuttaa Hänninen.

Mikkelin kaupungin verkkosivut: https://www.mikkeli.fi/
Mikkelin kaupungin pilotin myötä syntynyt Kunta-Api: https://www.kunta-api.fi/

Kaikki kunnat mukana Palvelutietovarannossa

Kaikki Suomen 311 kuntaa ovat nyt liittyneet Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioiksi ja sitoutuneet tuottamaan kuntien palvelu- ja asiointikanavia koskevat tiedot Palvelutietovarantoon. Miltei puolet kunnista on jo julkaissut kaikki lakisääteiset palvelunsa PTV:ssä, joten niiden voidaan katsoa olevan täysimittaisesti tuotannossa. Palvelutietovarantoon kuvattuja palveluita voi tarkastella muun muassa Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Palvelutietovarannon käyttöönottoprojektista vastaava Väestörekisterikeskuksen projektipäällikkö Annette Hotari on erittäin tyytyväinen työhön, jota kunnissa on PTV:n eteen tehty.

On ollut hienoa vastata Palvelutietovarannon käyttöönotoista ja nähdä, miten kunnat ovat aktivoituneet ja innostuneet PTV:stä. Kuntien yhteistyöllä yli organisaatio- ja kuntarajojen on luotu yhteisiä käytäntöjä ja tapoja toimia. Myös kunnille toteutetut in- ja out-rajapinnan ratkaisut konkretisoivat palvelun hyötyjä ja edesauttavat sen asemaa kansallisena palveluiden tietovarantona”, Hotari sanoo.

Yhteistyö kunnissa tiivistynyt Palvelutietovarannon myötä

Useat kunnat aloittivat palvelutietojen kuvaamisen Palvelutietovarantoon jo hyvissä ajoin. Esimerkiksi Mikkelin kaupunki julkaisi palvelunsa Palvelutietovarannossa jo vuoden 2016 puolella ja hyödyntää palvelutietojaan PTV:stä myös kaupungin verkkosivuilla. Mukaan lähtivät myös Ahvenanmaan kunnat, vaikka niillä ei olekaan käyttövelvoitetta palvelutietojen kuvaamiseen.

Lisäksi monet kunnat ovat tehneet tietojen kuvaamisessa yhteistyötä, ja PTV-tietoja on hyödynnetty useissa eri kanavissa. Esimerkiksi Pirkanmaan kahdeksan kuntaa rakensivat yhteistyömallin, jonka avulla kunkin kunnan palvelutiedot kuvattiin onnistuneesti Palvelutietovarantoon. Kunnat vaihtoivat tietoa ja ratkoivat yhdessä käytännön kuvaamistyön haasteita. Palvelutietovarantoa varten on myös kehitetty erilaisia ratkaisuja palvelutietojen näyttämiseksi. Esimerkiksi Nivalan ja Haapajärven kaupungit rakensivat yhteistyössä IT-toimittaja Joki ICT:n kanssa ratkaisun, jossa Nivalan kaupungin palvelut saadaan Palvelutietovarannosta kätevästi kansalaisten näkyville kaupungin nettisivuilla.

”Vielä vuosi sitten noin 160 kuntaa puuttui kokonaan Palvelutietovarannosta. Nyt on enää 23 kuntaa, jotka eivät ole vielä aloittaneet tietojen tuottamista, vaikka ovatkin liittyneet palvelun käyttäjäorganisaatioiksi. Kunnat ovat ottaneet hyvän spurtin kuluneen vuoden aikana”, Hotari kertoo.

Seuraavaksi tietojen ylläpitoa ja laadun parantamista

Vaikka kaikki kunnat ovatkin jo Palvelutietovarannon käyttäjiä, työ kunnissa jatkuu edelleen. Tällä hetkellä hieman myöhemmin mukaan tulleet kunnat jatkavat palveluiden kuvaamista. Jo palvelunsa kuvanneet kunnat keskittyvät tietojen ylläpitoon ja tietojen laadun parantamiseen.

Palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioiksi on liittynyt nyt miltei 600 organisaatiota. Aivan kaikki valtionhallinnon virastot eivät ole vielä ottaneet palvelua käyttöön. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista kuitenkin velvoittaa kuntia sekä valtionhallinnon organisaatioita kuvaamaan lakisääteiset palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon.

Ajantasainen tieto kuntien käyttöönotoista