Suomi.fi-maksut palvelun vuoden 2017 käyttöönotot valmistumassa

Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönotot jatkuvat suunnitelmien mukaan ja joulukuun puolivälin paikkeilla kaikki vuoden 2017 käyttöönotot on saatu päätökseen. Kaikkien nykyään VETUMA-maksamista käyttävien organisaatioiden tulee siirtyä Suomi.fi-maksut palvelun käyttäjiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

”Joulukuussa yhteensä 15 kaupunkia ottaa Suomi.fi-maksut palvelun käyttöönsä Trimble-asiointipalvelussa, jossa pääsääntöisesti ostetaan vene-, laituri- ja talvisäilytyspaikkoja”, kertoo käyttöönotoista vastaava projektipäällikkö Kirsi Launomaa.

”Esimerkiksi Oulu on ottamassa Maksut-palvelun käyttöönsä marras-joulukuussa Trimblen lisäksi kuudessa asiointipalvelussaan. Jyväskylän kaupunki puolestaan on ottanut palvelun käyttöönsä kahdessa asiointipalvelussaan ja marras-joulukuussa on edessä vielä kolmen palvelun käyttöönotot. Valtionhallinnossa mm. Verohallinto ja Trafi ovat ottaneet palvelun jo käyttönsä, Tullin ja Poliisin käyttöönotot ovat marraskuussa”, Launomaa jatkaa.

Ensi vuoden käyttöönottoihin liittyen Suomi.fi-maksut hanke kaipaa tietoa kunnilta

Suomi.fi-maksut palvelun vuoden 2018 käyttöönottojen suunnittelu on aloitettu. Hankkeen tavoitteena on saada kartoitettua ne julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot, jotka suunnittelevat maksullisen sähköisen asiointipalvelun käyttöönottoa sekä ne, joilla on tällä hetkellä joku muu kuin VETUMA-maksamisen palvelu käytössään.

Kuntien ja muiden julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden (kuten ammattikorkeakoulujen) pitäisi nyt kertoa hankkeelle, mitä maksullisia sähköisiä asiointipalveluja ne käyttävät, sillä laki velvoittaa em. organisaatioita siirtymään Maksut-palvelun käyttäjiksi. Tähän liittyen on joulukuussa lähdössä kunnille kysely yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Lisätietoa Suomi.fi-maksut palvelusta:

valtiokonttori.fi/suomifi-maksut
verkkomaksaminen(at)valtiokonttori.fi

käyttöönottoprojektin projektipäällikkö Kirsi Launomaa, Valtiokonttori, p. 0295 50 3273, kirsi.launomaa(at)valtiokonttori.fi
projektipäällikkö Jukka Sorvali, Valtiokonttori, puh. 0295 50 3358, jukka.sorvali(at)valtiokonttori.fi

Suomi.fi-maksujen käyttöönottohanke etenee

 

Hankkeen pilottivirastot Trafi ja Maanmittauslaitos ovat aloittaneet Suomi.fi-maksujen käytön kesäkuussa ja syksyn käyttöönottojen valmistelu etenee vauhdilla.

Valtiokonttori toteuttaa osana käynnissä olevaa Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelmaa julkishallinnon toimijoille uuden palvelun, Suomi.fi-maksujen, hankinnan ja käyttöönoton. Verkkomaksamisen palvelulla korvataan nykyisin käytössä oleva VETUMA-maksamisen ratkaisu, jonka sopimuskausi päättyy 2017 lopussa. Nykyinen Vetuma (verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu) on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottama.

Lisätietoja

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Taloushallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/Verkkomaksamispalvelu

verkkomaksaminen[at]valtiokonttori.fi

Valtiokonttori, projektipäällikkö Jukka Sorvali, puh. 0295 50 3358, jukka.sorvali[at]valtiokonttori.fi

Valtiokonttori, käyttöönottoprojektin projektipäällikkö Kirsi Launomaa, p. 0295 50 3273, kirsi.launomaa[at]valtiokonttori.fi