Entries by Author

Palvelutietovarannon versio 1.8 julkaistaan 5.2.

Uusi versio aiheuttaa käyttökatkon maanantaina 5.2. klo 6.00–9.00. Suosittelemme, että tallennatte työn alla olevat muutokset ennen kyseistä ajankohtaa. Koulutusympäristö päivitetään samanaikaisesti tuotantoympäristön päivityksen yhteydessä. Käyttöliittymän uudistukset Sisältöjen lähettäminen käännettäväksi Palvelutietovarannossa on nyt mahdollista lähettää palvelujen ja kanavien sisällöt käännettäväksi ennalta sovitulle kielitoimistolle. Käännöspalvelun käyttö on mahdollista vain alla luetelluin ehdoin. Käännöstilaustoiminnallisuus aktivoituu palveluille, kun Palvelun […]

Tulevaisuudessa kansalainen voi vertailla palveluja Suomi.fi:ssä – Palveluvaaka.fi suljetaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valintaa tukevan tietopalvelun kehittäminen siirtyy Väestörekisterikeskukseen, ja se tullaan toteuttamaan osana Suomi.fi-verkkopalvelua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sulkee Palveluvaaka.fi-verkkopalvelun 28.2.2018. Samalla lakkautetaan verkkopalvelun tietolähteenä toiminut sosiaali- ja terveysalan palveluhakemisto. ”Kansallisten toimijoiden roolit sote-valinnanvapauden tietopalveluiden toteutuksessa ovat nyt selkiytyneet. Suomi.fi tarjoaa jo tällä hetkellä kansalaisille laajan asiointi- ja palvelukokonaisuuden, joka luontevasti laajenee […]

Suomi.fi-verkkopalvelu laajenee: Yrittäjille avattu kattava tietopankki ja neuvontapalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosio on julkaistu. Nyt kaikki yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvät tiedot ja neuvot löytyvät yhdestä paikasta – Suomi.fistä. Suomi.fi:n yritysosio korvaa aiemmin käytössä olleen Yritys-Suomi-sivuston. Julkiset palvelut yhteen kokoava Suomi.fi-verkkopalvelu laajentuu kattamaan myös yrityksille ja yrittäjiksi aikoville suunnatut viranomaispalvelut. Suomi.fi:n yritysosio kokoaa yhteen paikkaan yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät palvelut, sekä kattavan yrittämisen tietopaketin. […]

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ensimmäisenä mukana: Suomi mahdollisti sähköisen toisen puolesta asioinnin sote-asioissa ensimmäisenä maailmassa

Suomi on ottanut ensimmäisenä maailmassa käyttöönsä mahdollisuuden, jossa aikuinen voi sähköisesti valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan sosiaali- ja terveysasioissa. Toisen puolesta asiointi edellyttää sähköisen terveydenhuollon asioinnin valtuuden tekemistä Suomi.fi-verkkopalvelussa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on ensimmäinen organisaatio, jossa tämä on mahdollista. ”Suomi on tässä asiassa edelläkävijä. Tiedossamme ei ole, että muualla maailmassa aikuinen voisi […]

KaPA-ohjelma alitti budjetin – Suomi.fi-palvelut ovat valmistuneet aikataulussa

OwalGroupin tekemä riippumaton loppuarviointi Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmasta (KaPA) on valmistunut. Ohjelmaa pidetään onnistuneena muun muassa realististen tavoitteiden, aikataulussa pysymisen ja resurssien suhteen. Ohjelma saatiin toteutettua alle suunnitellun budjetin ja ohjelmassa rakennetut Suomi.fi-palvelut valmistuivat aikataulussa. Nyt julkaistun loppuarvioinnin mukaan KaPA-ohjelma on onnistunut aloittamaan laajan, koko julkishallintoa koskevan toimintakulttuurinmuutoksen, joka auttaa toimimaan asiakaslähtöisemmin ja keskittämään tukipalveluita. Ohjelma […]

Suomi.fi-viestit – Palvelun käyttöönottoon haettavissa tukea

Valtiovarainministeriö myöntää julkisen hallinnon organisaatiolle tukea Suomi.fi-viestit-palvelun käyttöönottoa nopeuttaviin toimenpiteisiin. Tukea Viestit-palvelun käyttöönottoon voi hakea 31.8.2018 saakka. Tuen tavoitteena on nopeuttaa Viestit-palvelun käyttöönottoja siten, että vuoden 2018 aikana julkishallinnon toimijat ovat ottaneet palvelun käyttöönsä ja viestivät kansalaisille ensisijaisesti sähköisesti sen avulla. Palvelu mahdollistaa viranomaisten sähköisen viestinnän riippumatta siitä, haluaako asiakas viestinsä digitaalisesti tai perinteisenä kirjeenä. […]

Suomi.fi-tunnistus tunnistaa pian muutkin kuin suomalaiset

Suomi.fi-tunnistus laajenee vuonna 2018 siten, että tunnistautuminen  on mahdollista  myös muiden EU-maiden tunnistusvälineillä. Muutoksen myötä myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole suomalaista tunnistautumisvälinettä, voivat käyttää Suomen julkishallinnon asiointipalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi maahanmuuttajat, Suomessa väliaikaisesti työskentelevät henkilöt sekä ulkosuomalaiset. Muutoksen taustalla on EU:n eIDAS-asetus, jonka mukaan syksyyn 2018 mennessä julkisen hallinnon on hyväksyttävä palveluissaan toisen jäsenvaltion […]

Kaikki kunnat mukana Palvelutietovarannossa

Kaikki Suomen 311 kuntaa ovat nyt liittyneet Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioiksi ja sitoutuneet tuottamaan kuntien palvelu- ja asiointikanavia koskevat tiedot Palvelutietovarantoon. Miltei puolet kunnista on jo julkaissut kaikki lakisääteiset palvelunsa PTV:ssä, joten niiden voidaan katsoa olevan täysimittaisesti tuotannossa. Palvelutietovarantoon kuvattuja palveluita voi tarkastella muun muassa Suomi.fi-verkkopalvelussa. Palvelutietovarannon käyttöönottoprojektista vastaava Väestörekisterikeskuksen projektipäällikkö Annette Hotari on erittäin tyytyväinen työhön, […]

Osallistu Suomi.fi-palvelujen kehityssuunnitelman 2018-2019 rakentamiseen!

Väestörekisterikeskus on julkaissut kommentoitavaksi Suomi.fi-palvelujen kehityssuunnitelman vuosille 2018–2019. Suunnitelmasta järjestetään julkinen keskustelutilaisuus 2.11.2017 klo 9.30-11.30: Avoin roadmapin keskustelutilaisuus Suomi.fi-palveluja käyttäville tai käyttöä suunnitteleville organisaatioille (Paikka: Väestörekisterikeskus, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Monitoimitila A+B, 1. krs) Tilaisuuteen voi myös osallistua Skypellä. Osallistumislinkki toimitetaan tilaisuuteen ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä (30.10.2017 mennessä) Katso kommentoitavaksi avattu kehityssuunnitelma: https://esuomi.fi/?mdocs-file=18065&mdocs-url=false Kehityssuunnitelman […]

Palvelutietovarannon versio 1.7 julkaistaan 23.10.

Uusi versio aiheuttaa käyttökatkon maanantaina 23.10. klo 6.00–9.00. Suosittelemme, että tallennatte työn alla olevat muutokset ennen kyseistä ajankohtaa. Koulutusympäristö päivitetään samanaikaisesti tuotantoympäristön päivityksen yhteydessä. Käyttöliittymän uudistukset Käyttöliittymän visuaalista tyyliä ja sisältöjen haku- ja julkaisuprosessia on selkeytetty ja tiivistetty. Jokaisen sisältösivun ylälaidassa näkyvät paremmin mm. sisällön nimi ja prosessia ohjaavat painikkeet. Keskeytä-  Muokkaa/Tallenna- ja Julkaise-painikkeet löytyvät […]