SuoraTyö mahdollisti ensimmäisenä yksityisenä toimijana yrityksen puolesta asioinnin

Työsuhteen hallinnointipalveluja tarjoava SuoraTyö lisäsi toukokuussa verkkopalveluunsa mahdollisuuden yrityksen puolesta asiointiin. Suomi.fi-valtuuksien avulla SuoraTyö voi tarjota verkkopalvelussaan asiakkailleen suoraviivaisen käyttäjäkokemuksen.

Tärkeimmät hyödyt

  1. Hyödyntämällä Suomi.fi-valtuuksia SuoraTyö pystyy tarjoamaan yrityksille ja yrittäjille saumattoman sähköisen asioinnin SuoraTyö.fi-palvelussa.
  2. Yritys tai yrittäjä voi nyt ennennäkemättömän helposti palkata ensimmäisen työntekijän tai kiireapua, ja kaikki asiointi hoituu yhden palvelun kautta.

Yksityiskohtia projektista

  • SuoraTyö on ensimmäinen yksityinen toimija, joka on ottanut käyttöönsä yrityksen puolesta-asioinnin.
  • Se on myös ensimmäinen organisaatio, joka mahdollisti tämän WebAPI-liitynnällä.
  • Yritys varasi käyttöönottoprojektiin 1,5 henkilöresurssia tekniseen työhön, sekä tarpeen vaatiessa myös hallinnollisia resursseja. Jälkimmäistä tarvittiin hyvin vähän alun dokumentaatiovaiheen jälkeen.
  • Kalenteriaikaa projektiin kului verrattain paljon, mutta asiaan vaikuttivat myös itse kehitysprojektin ulkopuoliset tekijät, kuten lainsäädännön voimaantulo heinäkuussa 2016. Eniten aikaa projektissa vei tietolupaprosessi.

Projektin eteneminen

AiheAikataulu
EsittelytapaaminenTammikuu 2016
Tekninen palaveriElokuu 2016
Tietolupahakemus VäestörekisterikeskukseenSyyskuu 2016
Hakemuksen hyväksyminenMarraskuu 2016
SuoraTyön kehitysprojekti alkaaJoulukuu 2016
Liittyminen testiympäristöönTammikuu 2017
Tuotantokäyttö alkaaToukokuu 2017

Projekti on ollut erittäin mielenkiintoinen. KaPa-ohjelma toimii erinomaisena esimerkkinä julkisen ja yksityisen toimijan saumattomasta yhteistyöstä, jolla parannetaan suomalaisten yritysten asiointia valtionhallinnon järjestelmissä. Valtionhallinnon vahva osaaminen kansalaisten ja yritysten tarvitsemista palveluista sekä SuoraTyön ketterä kehitysosaaminen keventävät kehityskustannuksia ja tekee palveluista aiempaa käyttäjäystävällisempiä.

Jani Laatikainentoimitusjohtaja, SuoraTyö

Tämä käyttöönotto oli hyvä osoitus siitä, kuinka uuden palvelun kannattaa huomioida Suomi.fi-valtuudet palvelu heti palvelukehityksen alkuvaiheessa. Käyttöönottoprojekti oli onnistunut Valtuudet-palvelun pelinavaus yksityiselle sektorille yrityksen puolesta asioinnissa.

Risto Ollikainenprojektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

Lisätietoja

Jani Laatikainen
toimitusjohtaja
SuoraTyö
jani.laatikainen@suoratyo.fi

Risto Ollikainen
projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
ext.risto.ollikainen@vrk.fi