Suomi.fi-valtuudet mahdollistaa lapsen puolesta asioinnin Kelan Omakanta-palvelussa

Kelan Omakanta-asiointipalvelussa henkilö voi nähdä resepti- ja terveystietonsa ja hallinnoida tahdonilmaisujaan. Projektissa palveluun lisättiin Suomi.fi-valtuuksien avulla mahdollisuus asioida alle 10-vuotiaan huollettavan puolesta. Ominaisuus oli ollut toivotuimpia Omakannan käyttöönotosta lähtien.

Tärkeimmät hyödyt

  1. Parempi ja notkeampi asiakaskokemus vanhemmille. Mahdollisuus puolesta-asiointiin vastaa kansalaisten tarpeisiin ja toiveisiin.
  2. Suomi.fi-valtuudet säästää terveydenhuollon työtä, kun vanhemmat voivat itse tarkistaa lapsensa tietoja. Vanhemmat voivat myös pyytää itse lapsen reseptin uusimista. Tarve ottaa suoraan yhteyttä terveydenhuoltoon vähenee.

Projektin yksityiskohtia

  • Työ tehtiin osana Omakannan laajempaa kehitysprojektia. Projektia edelsi lainmuutostyö, jolla puolesta-asioinnista tehtiin juridisesti mahdollista.
  • Tiedonkulkua tehostettiin säännöllisillä kokoontumisilla Kelan ja Väestörekisterikeskuksen välillä. Tukea annettiin myös tarvittaessa.
  • Eniten haasteita aiheutti testaaminen. Omakannan useat eri sidosjärjestelmät ja eri organisaatiot tuottivat testimateriaalia eri tavoilla.
  • Suomi.fi-valtuuksia käytetään Omakannassa tuhansia kertoja päivässä; kysyntää palvelulle siis oli.

Projektin eteneminen

AiheAjankohta
Puolesta-asioinnin teknisen kehittämisen projekti OmaKannassa käynnistyy2015
Esiselvitys valmistuuSyksy 2015
Projektimäärittelyt valmistuvatKevät 2016
Puolesta-asioinnin testaus asiointipalvelussaKesä-elokuu 2016
Puolesta-asiointi tuotantoonLokakuu 2016

Suomi.fi-valtuuksien avulla pystymme nyt osittain vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin puolesta-asioinnin kohdalla. Projektissa tuli esille kehitystarpeita kansallisessa puolesta-asioinnissa, ja jatkossa Omakannassa on tarkoitus mahdollistaa puolesta-asiointi nykyistä laajemmin Suomi.fi-palveluita hyödyntäen.

Sanna KavénSuunnittelun asiantuntija, Kela

Käyttöönottoprojekti oli erittäin merkittävä palvelun jatkokehittämiselle: määrittelimme toimintamalleja ja todensimme palvelun suorituskyvyn suurivolyymisessä asiointipalvelussa. Yhteistyö Kelan asiantuntijoiden kanssa sujui mallikkaasti.

Risto OllikainenProjektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

Lisätietoja

Sanna Kavén
Suunnittelun asiantuntija
Kela
sanna.kaven@kela.fi

Risto Ollikainen
Projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
ext.risto.ollikainen@vrk.fi