Mikkelin kaupunki – Palveluiden kuvaaminen Palvelutietovarantoon

Mikkelin kaupunki haluaa olla mukana edistämässä julkishallinnon asioinnin keskittämistä ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä. Mikkeli kuvaa ensimmäisenä organisaationa Palvelutietovarantoon kaikki lakisääteiset palvelunsa ja myös muita kuntalaisten palveluita.

Tärkeimmät hyödyt

  1. Asiointi helpottuu, kun palvelut on kuvattu joka paikkaan samalla tavalla ja kuvaukset sisältävät asiakkaan kannalta olennaisia tietoja.
  2. Kaupungin työntekijöiden tiedonhaku helpottuu, asiakkaita pystytään palvelemaan entistä paremmin.

Projektin yksityiskohtia

  • Mikkeli korostaa PTV-yhteyshenkilön roolia: Jonkun on vastattava kokonaisuudesta ja huomioitava palveluiden käyttäjät.
  • Keskeisimmät haasteet ovat liittyneet päällekkäisiin rekistereihin, tietojen kuvaamiseen ja kansallisiin palveluihin liittyviin linjauksiin (esim. sote).
  • Haasteista selviämiseen ovat auttaneet tiivis yhteistyö ja isojen linjausten teko yhdessä.
  • Mikkelillä mukana osa-aikaisesti projektipäällikkö ja täyspäiväisesti 2 palveluiden kuvaajaa sekä kymmeniä muita työntekijöitä.
  • Mikkeli aikoo hyödyntää PTV:tä jatkossa laajasti palveluissaan.

Projektin eteneminen

AiheAjankohta
Yhteistyön aloitusSyksy 2015
Ensimmäiset palvelukuvaukset PTV:n tietomallin mukaan. Työpajat toimialojen kanssaSyksy 2015
Kuvaamistyö jatkunut koko kevään, toimintamallien hiominenKevät 2016
Pilottiprojekti päättyy, kokemusten jakaminen muilleKesä 2016
Tietojen ylläpito ja hallinta PTV-ylläpitokäyttöliittymän kauttavuosi 2016
Tietojen hyödyntäminen rajapintojen kauttavuosi 2016

PTV pakottaa ajattelemaan uudella tavalla, asiakkaan näkökulmasta. On elintärkeää, että kunnat lähtevät mukaan, jotta tietoja ei enää kuvata useaan paikkaan eri tavalla.

Heli HänninenAsiakaspalvelupäällikkö, Mikkelin kaupunki

Mikkelin pilottiprojekti on ollut todella hyödyllinen seuraavia käyttöönottoja ajatellen. Olemme saaneet arvokasta ruohonjuuritason palautetta ja huomioita niin sisältöasioihin, tietomalliin kuin toimintatapoihinkin.

Annette HotariProjektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

Lisätietoja

Annette Hotari
Käyttöönottojen projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
annette.hotari@vrk.fi
029 553 5028

Heli Hänninen
Asiakaspalvelupäällikkö
Mikkelin kaupunki
heli.hanninen@mikkeli.fi
044 794 4920