Kansallisarkisto Suomi.fi-palvelutietovarantoon

Kansallisarkisto kuvasi palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon talven 2016-17 aikana. Palveluiden kuvaaminen haastoi koko organisaation vanhat ajatusmallit siitä, mitä viranomaisen toiminta on.

Tärkeimmät hyödyt

  1. Palvelut ja asiointikanavat ovat nyt kuvattuna samassa muodossa kuin muilla viranomaisilla. Palvelutietovarantoon (PTV) kuvattu tieto näkyy aina ajantasaisena arkisto.fi-sivulla, kun Kansallisarkisto ottaa PTV:n OUT-rajapinnan käyttöön vuoden 2017 aikana.
  2. Palvelutietovarannon käyttöönotto toi uusia ajatusmalleja viranomaistyön tekemiseen. Kansallisarkisto onkin olemassa asiakkaitaan varten, ei ainoastaan toteuttamassa annettua tehtävää.

Yksityiskohtia projektista

  • Henkilötyöpäiviä projektiin kului vajaat 40; puolet osuudesta kulutti projektipäällikkö, toisen puolen palveluomistajat ja viestintä.
  • Suurin haaste oli ajan löytäminen työn tekemiseen, vaikka työajan varaukset tehtiin jo projektisuunnitelmissa
  • Varsinaisen kuvaamisen tekivät organisaation palveluomistajat. Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä projektipäällikön kanssa.
  • Projekti toteutettiin osana Kansallisarkiston laajempaa omaa arkkitehtuurityötä. Kansallisarkistolla on suunnitelma koko Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamista varten, PTV-käyttöönotto oli sen ensimmäinen osaprojekti
  • Kokonaisuudessaan projekti pysyi sekä budjetissa että aikataulussa
AiheAjankohta
Valtiovarainministeriön rahoituspäätös ja projektin aloittaminenMarraskuu 2016
Palveluiden julkaisuMaaliskuu 2017

Käyttöönotto vaatii aikaa ja sitä, että joku vastaa kokonaisuudesta. Palvelut pureutuvat kuitenkin suhteellisen syvälle koko organisaation toimintaan, joten myös johdolla on tässä suhteessa suuri rooli. Johdon ja kehittäjätiimin tuki onkin hyvä varmistaa heti kättelyssä!

Reko EtelävuoriYlitarkastaja, Kansallisarkisto

Kansallisarkiston yhteyshenkilö otti selvää mistä Palvelutietovarannon käyttöönotossa on kyse ja lähti aktiivisesti viemään käyttöönottoa omassa organisaatiossa eteenpäin. Oli ilo seurata, miten Kansallisarkiston käyttöönotto meni ja tiedot julkaistiin ajoissa. Lisäksi on hienoa, että Kansallisarkistolla on selkeä visio PTV-tietojen hyödyntämisestä.

Annette HotariProjektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

Lisätietoja

Annette Hotari
Projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
+358 50 5603 735
annette.hotari@vrk.fi

Reko Etelävuori
Ylitarkastaja
Kansalliarkisto
+358 50 436 4496
reko.etelavuori@arkisto.fi