Kaarinan kaupunki hyppäsi mukaan Palvelutietovarantoon

Kaarinan kaupunki kuvasi noin sata lakisääteisiin tehtäviin perustuvaa palveluaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon keväällä 2017. Kaarinassa Palvelutietovarannon käyttöönotto toi esiin tarpeen miettiä, miten palvelutiedon ylläpito ja viestintä järjestetään pidemmällä aikavälillä, jotta panostuksesta saadaan kaikki irti.

Tärkeimmät hyödyt

  1. Projektin myötä asiointi- ja palvelutiedot yhdenmukaistettiin.
  2. Käyttöönotto auttoi hahmottamaan avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuuksia kaupungin palveluviestinnässä.

Yksityiskohtia projektista

  • Lakisääteisten, noin 100 palvelun lisäksi Kaarina julkaisi myös asiointikanavat, noin 600 kappaletta. Nyt Palvelutietovarantoon on alettu päivittää muita palveluita ja asiointikanavia sekä aloitettu jatkokäyttäjien koulutukset
  • Kaupunki palkkasi projektiin kokeneen markkinointiin, viestintään sekä verkkopalveluihin perehtyneen projektinvetäjän, jotta käyttöönotto sujuisi mahdollisimman tehokkaasti. Mukana työskenteli myös yksi työkokeilija.
  • Projektin suurin onnistuminen oli sen valmistuminen aikataulussa. Palveluiden ja asiointikanavien yhteismäärä on jo Kaarinan kokoisessa kaupungissa suuri.
  • Merkittävin haaste oli muutoksen jalkauttaminen kaupungin työntekijöiden pariin.
  • Käyttöönoton aikana ymmärrettiin, ettei Palvelutietovaranto ole hetkellinen panostus, vaan sisällöntuotannon ja ylläpidon tulee olla säännöllistä sekä ajantasaista jatkossakin. Tämä tullaan huomioimaan Kaarinassa muiden verkkopalveluiden ja ylläpidon suunnittelussa.

Projektin eteneminen

AiheAjankohta
Projektiin valmistautuminenLoppuvuosi 2016
Tuotantokäyttöön siirtyminenTammi-helmikuu 2017

Kuntien tulee nähdä Suomi.fi-palvelutietovaranto ja muut Suomi.fi-palvelut positiivisena ja yhtenäistävänä mahdollisuutena sekä miettiä asiaa pitkäjänteisesti digitaalisen palvelukentän tulevaisuuden näkymin. Itse uskon vahvasti Suomi.fi-palveluiden kokonaisuuteen, ja on hienoa olla mukana kehittämässä ja käyttöönottamassa Kansallisen palveluarkkitehtuurin digitaalisia palveluita.

Vesa WikströmProjektinvetäjä, Kaarinan kaupunki

”Kaarinan käyttöönotto eteni VRK:n näkökulmasta itsenäisesti ja hienosti. Käyttöönoton aikana saimme projektipäällikön kautta palautetta ja ehdotuksia käyttöliittymän kehittämiseksi entistä paremmaksi.”

Annette HotariProjektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

Lisätietoja

Annette Hotari
Projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
annette.hotari@vrk.fi