Essote – Hyvis.fi – Lapsen puolesta asiointi terveydenhuollon ajanvarauksessa

Essote on sitoutunut sote-palveluiden digitalisointiin, minkä myötä Essoten hallinnoimassa Puola-hankkeessa otettiin käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Sen avulla voi asioida alle 10-vuotiaan lapsen puolesta Hyvis.fi-palvelussa. Huoltaja voi nyt varata Hyvis.fin kautta ajan lapsen ensimmäiselle käynnille Mikkelin suun terveydenhuollosta.

Tärkeimmät hyödyt

  1. Asiakkaille parempaa palvelua: Asiointi on joustavampaa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta, kun asiointi ei ole sidoksissa aukioloaikoihin.
  2. Työntekijöiden aikaa vapautuu esim. puhelinajanvarauksesta muihin tehtäviin.

Projektin yksityiskohtia

  • Oikeus asioida lapsen puolesta tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.
  • Kansallisen ratkaisun myötä omia alueellisia ratkaisuja ei tarvitse kehittää.
  • Käyttöönotossa olivat mukana Hyvis-ICT Oy, Puola-hanke ja VRK. Aikaa kului lähes vuosi.
  • Suurimmat haasteet liittyivät tekniseen puoleen sekä kahden erilaisen palvelun ja uuden ratkaisun yhteensovittamiseen.
  • VRK on ollut tukena myös käyttöönoton jälkeen.
  • Palvelu on vastannut asiakkaiden tarpeisiin, ajanvarauksia on tehty runsaasti.

Projektin tuotokset

Projektin eteneminen

AiheAjankohta
Suunnittelu käynnistyy jo SaDe-ohjelmassa
Vuosi 2015
Palvelun tekninen kehittäminen
Kevät ja kesä 2016
Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto
Lokakuu 2016
Käyttö laajenee: Valtuuksia hyödynnetään myös muissa Hyvis.fi-asiointipalveluissa
Vuosi 2017
Täysi-ikäinen voi valtuuttaa toisen asioimaan puolestaan terveysasioissa kansallisen valtuusrekisterin myötä

Vuosi 2017

Palvelu saatiin käyttöön aikataulussa, ensimmäisenä sähköisen asioinnin sote-palveluna Suomessa. Puolesta-asiointi on edellytys sähköiselle sote-asioinnille. Monet kansalaiset eivät pysty hoitamaan asioitaan itse. Heillä pitää olla mahdollisuus sähköiseen asiointiin siten, että he voivat määritellä, kuka asioita hoitaa.

Virva HartonenProjektipäällikkö, PUOLA-hanke

Loimme toimintatavat ja mallit tuleville puolesta-asioinnin käyttöönotoille, joten projekti oli merkittävä myös kansallisella tasolla.

Risto OllikainenProjektipäällikkö, Väestörekisterikeskus

Lisätietoja

Risto Ollikainen
Projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
ext.risto.ollikainen@vrk.fi

Virva Hartonen
Projektipäällikkö
PUOLA-hanke
virva.hartonen@essote.fi