Ajankohtaista

Tarjoamme kevään aikana runsaasti koulutuksia Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoa varten!

Palvelutietovarannon koulutusten lisäksi käyttöönottoja tukevaa koulutusta tarjotaan tammikuusta 2017 lähtien seuraaviin Suomi.fi-palveluihin: Palveluväylä, Palvelunäkymät sekä Tunnistaminen.

Lisätietoa sekä ilmoittautumislinkit löydät täältä: https://esuomi.fi/koulutukset/

Tapahtumat


Tärkeää tietoa

Tuotteet palveluntarjoajille

Suomi.fi-asiointivaltuudet

Asiointivaltuudet-palvelun avulla voi tarkistaa henkilön tai yrityksen oikeuden asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Suomi.fi-palvelunäkymät

Palvelunäkymät tarjoavat julkishallinnon asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin ja tiedot kaikista julkisista palveluista helposti yhdestä paikasta.

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Palvelutietovarantoa (PTV) hyödyntämällä palveluiden ja palveluntarjoajien tiedot voidaan kuvata yhdenmukaisesti minkä tahansa sähköisen palvelun käyttöön.

Suomi.fi-palveluväylä

Palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.

Suomi.fi-tunnistaminen

Tunnistuspalvelu mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä hyödyntäen.

Suomi.fi-viestinvälitys

Viestinvälityspalvelu mahdollistaa viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän riippumatta siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa.

Vastaa muutamaan kysymykseen ja liity mukaan – katsotaan yhdessä, miten voit ottaa Suomi.fi-palveluita käyttöön.

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteisen pohjan julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseen ja tietojärjestelmien väliseen tiedon vaihtoon. Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa rahoittaa ja koordinoi valtiovarainministeriö. Ohjelman hankkeiden toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus.