Ajankohtaista

Suomi.fi-palveluiden käyttöönvelvoitettujen organisaatioiden on ilmoitettava palveluiden käyttöönottoaikataulunsa viimeistään 31.10.2016.
Ilmoita aikataulu tämän lomakkeen kautta.
,

KaPA-kuulumiset kuntasektorilta

/
Olen vuoden ajan käynyt kertomassa eri puolella Suomea Kansallisesta…

Tärkeää tietoa

Tuotteet palveluntarjoajille

Suomi.fi-asiointivaltuudet

Asiointivaltuudet-palvelun avulla voi tarkistaa henkilön tai yrityksen oikeuden asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Suomi.fi-palvelunäkymät

Palvelunäkymät tarjoavat julkishallinnon asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin ja tiedot kaikista julkisista palveluista helposti yhdestä paikasta.

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Palvelutietovarantoa (PTV) hyödyntämällä palveluiden ja palveluntarjoajien tiedot voidaan kuvata yhdenmukaisesti minkä tahansa sähköisen palvelun käyttöön.

Suomi.fi-palveluväylä

Palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.

Suomi.fi-tunnistaminen

Tunnistuspalvelu mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä hyödyntäen.

Suomi.fi-viestinvälitys

Viestinvälityspalvelu mahdollistaa viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän riippumatta siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa.

Vastaa muutamaan kysymykseen ja liity mukaan – katsotaan yhdessä, miten voit ottaa Suomi.fi-palveluita käyttöön.

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteisen pohjan julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseen ja tietojärjestelmien väliseen tiedon vaihtoon. Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa rahoittaa ja koordinoi valtiovarainministeriö. Ohjelman hankkeiden toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus.