Ajankohtaista

Uudistunut Suomi.fi-uutiskirje on ilmestynyt! Mukana asiaa mm. Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotoista, Kaarinan Palvelutietovaranto-projektista ja tapahtumistamme SuomiAreenassa. Voit lukea uutiskirjeen täältä.

Tapahtumat

Tärkeää tietoa

  • Käyttövelvollisten organisaatioiden on kuvatta palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä.
  • Tutustu ja anna palautetta uudistuvan Suomi.fi-verkkopalvelun kehitysversiosta beta.suomi.fi
  • Laki sähköisen asioinnin tukipalveluista (ns. KaPA-laki) tuli voimaan 15.7.2016. Lue lisää: http://vm.fi/kapa-laki ja Palveluita koskeva lainsäädäntö

Suomi.fi-palvelut organisaatioille

Suomi.fi-valtuudet

Valtuudet-palvelun avulla voi tarkistaa henkilön tai yrityksen oikeuden asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin ja tiedot kaikista julkisista palveluista helposti yhdestä paikasta.

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Palvelutietovarantoa (PTV) hyödyntämällä palveluiden ja palveluntarjoajien tiedot voidaan kuvata yhdenmukaisesti minkä tahansa sähköisen palvelun käyttöön.

Suomi.fi-palveluväylä

Palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.

Suomi.fi-tunnistus

Tunnistuspalvelu mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä hyödyntäen.

Suomi.fi-viestit

Viestit-palvelu mahdollistaa viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän riippumatta siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa.

Vastaa muutamaan kysymykseen ja liity mukaan – katsotaan yhdessä, miten voit ottaa Suomi.fi-palveluita käyttöön.

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteisen pohjan julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseen ja tietojärjestelmien väliseen tiedon vaihtoon. Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa rahoittaa ja koordinoi valtiovarainministeriö. Ohjelman hankkeiden toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskus.