Ajankohtaista

  • Järjestämme kuukausittain Suomi.fi-infotilaisuuksia! Infojen tarkoituksena on antaa Suomi.fi-palvelujen asiakasorganisaatioille sekä SuoJa-, SuoPa- ja YTI-hankkeissa tehtävästä kehittämisestä kiinnostuneille ajankohtaista tietoa niin käyttöönottoihin, kehittämiseen kuin sisältöihin liittyen. Kts. ajankohdat, materiaalit ym. tämän linkin takaa.
  • Kaikkien Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto ja tukimateriaali siirtyy Suomi.fi-palveluhallintaan. Esuomi.fitä ei enää päivitetä ja jatkossa palveluiden käyttöönotto tapahtuu Palveluhallinnassa.

Suomi.fi-palveluväylää kehitetään – osallistu kyselyyn!

Ole mukana vaikuttamassa Suomi.fi-palveluväylän jatkokehitykseen…

Tärkeää tietoa

Tapahtumat

Suomi.fi-palvelut organisaatioille

Suomi.fi-valtuudet

Valtuudet-palvelun avulla voi tarkistaa henkilön tai yrityksen oikeuden asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin ja tiedot kaikista julkisista palveluista helposti yhdestä paikasta.

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Palvelutietovarantoa (PTV) hyödyntämällä palveluiden ja palveluntarjoajien tiedot voidaan kuvata yhdenmukaisesti minkä tahansa sähköisen palvelun käyttöön.

Suomi.fi-palveluväylä

Palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.

Suomi.fi-tunnistus

Tunnistuspalvelu mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä hyödyntäen.

Suomi.fi-viestit

Viestit-palvelu mahdollistaa viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän riippumatta siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa.

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen.

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-maksut mahdollistaa maksujen suorittamisen organisaatiolle sen omassa asiointipalvelussa.

Vastaa muutamaan kysymykseen ja liity mukaan – katsotaan yhdessä, miten voit ottaa Suomi.fi-palveluita käyttöön.

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma 2014-2017

Kansallinen palveluarkkitehtuuri on luonut yhteisen pohjan julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseen ja tietojärjestelmien väliseen tiedon vaihtoon. Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa rahoitti ja koordinoi valtiovarainministeriö. Ohjelman hankkeiden toteutuksesta vastasi Väestörekisterikeskus. Väestörekisterikeskus jatkaa Suomi.fi-palveluiden kehittämistä, mutta tätä sivua ei enää ylläpidetä. Palveluiden käyttöönoton ja tukimateriaalin löydät osoitteesta palveluhallinta.suomi.fi.