Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn palveluihin, omiin tietoihin ja sähköisiin viesteihin helposti yhdestä paikasta.

Verkkopalvelussa tarjotaan myös tietosisältöjä eri elämäntilanteisiin ja tietoa niihin liittyvistä palveluista.

 Suomi.fi-verkkopalvelun palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Käyttäjäorganisaatio vastaa Suomi.fi-verkkopalveluun tuomiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Tietoja voidaan näyttää vain yksilöivällä tunnisteella (esim. henkilötunnus tai y-tunnus). Organisaatiolla tulee olla oikeus käsitellä ko. tunnusta ja siihen liitettyjä tietoja.
 • Julkisen sektorin:
  • Käyttöön velvoitetun organisaation on viimeistään 1.7.2017 tarjottava Suomi.fi-verkkopalveluun yleisesti hyödylliset ja ne tiedot, jotka ovat jo tietoverkon avulla saatavilla Suomi.fi-verkkopalveluun.
  • Käyttöön oikeutetun organisaation tulee tuottaa tiedot vastaavalla tavalla kaikista merkittävistä asiakkuustiedoista, jos se päättää tuoda omia tietoja Suomi.fi-verkkopalveluun.
 • Yksityisen sektorin organisaatiolla:
  • On oikeus käyttää Suomi.fi-verkkopalvelua edellyttäen, että sillä on oikeus käsitellä asiakkaidensa yksilöivää tunnistetta.
  • Tulee olla asiakasrekisterissä tietoja, jotka on noudettavissa yksilöivällä tunnisteella rajapinnan kautta.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöönotto- ja tukimateriaali löytyy nyt Suomi.fi-palveluhallinnasta!

Palveluhallinnasta löytyvät myös muun muassa palveluiden tekninen aineisto, käyttöönottoon liittyvät sähköiset lomakkeet ja palveluun liittyvää ohjeistusta. Verkkopalvelun materiaalin ja käyttöönoton löydät sivulta Suomi.fi-verkkopalvelu Palveluhallinnassa. Esuomi.fitä ei enää päivitetä.

Hyödyt käyttäjille

Uudistuva verkkopalvelu kokoaa yhteen sisältöjä kansalaiselle, yritykselle ja viranomaiselle. Verkkopalvelussa on:

 • Suomi.fi-verkkopalvelun etusivu

  tietosisältöjä eri tilanteita varten ja tietoa tilanteisiin liittyvistä palveluista

 • yhdenmukaisesti kuvattuja julkisen hallinnon palvelutietoja
 • mahdollisuus tarkastella kootusti itseä koskevia tietoja hallinnon rekistereissä (Rekisterit) – yritysten rekisteritiedot tulossa.
 • mahdollisuus viranomaisten ja kansalaisten väliseen sähköiseen viestinvälitykseen (Viestit)
 • mahdollisuus käyttää eri organisaatioiden sähköisiä asiointipalveluja yhdellä tunnistautumisella sitä mukaa, kun organisaatiot ottavat käyttöön kertakirjautumisen mahdollistavan Suomi.fi-tunnistuksen.
 • mahdollisuus hakea valtionhallinnon organisaatioiden ja työntekijöiden yhteystietoja (viranomaiselle-osio).

Rakenteilla oleva verkkopalvelukokonaisuus korvasi vuoden 2017 aikana kolme nykyistä palvelua:

 • kansalaisille tarkoitetun Suomi.fi-portaalin (korvautunut Suomi.fi-verkkopalvelulla heinäkuussa 2017)
 • yrityksille tarkoitetun Yrityssuomi.fi-palvelun sekä
 • viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuone-sivuston.

Suomi.fi-verkkopalvelu uudistui heinäkuussa 2017, tutustu palveluun osoitteessa: Suomi.fi.

Hyödyt palveluntarjoajille

Suomi.fi-verkkopalvelun avulla palveluntarjoajat saavat palvelutietonsa ja perustietovarannoissa olevat omat tietonsa helposti näkyville – riittää, kun päivittää palvelutiedot yhteen paikkaan. Verkkopalvelun kautta voi myös saada ja lähettää sähköisiä tiedoksiantoja ja asiakirjoja Suomi.fi-viestien avulla.

 • Palveluiden laadun parantuminen ja helppo löydettävyys
 • Helppo pääsy mukaan yhteisiin palvelukokonaisuuksiin
 • Yksinkertainen käyttöönotto – omien palveluiden kuvaaminen yhteisesti sovitulla tavalla
 • Turvallinen ja luotettava, helppo sähköinen viestintä asiakkaiden kanssa
 • Säästöt palvelutietojen näyttämis- ja hallinnointikustannuksista sekä viestinnästä
 • Rekistereissä olevien tietojen laadun paraneminen

Suomi.fi-palvelutietovarantoon päivitettyjä tai siihen integroituja tietoja voi käyttää hyväksi missä tahansa verkkopalvelussa avoimen rajapinnan avulla.

Miten palvelu toimii?

PalvelunäkymätPalveluntarjoaja

 1. kuvaa palvelunsa Palvelutietovarantoon (PTV) yhteisen tietomallin mukaisesti.
 2. liittää rekistereissä olevat asiakastiedot Suomi.fi-verkkopalveluun Palveluväylän avulla.
 3. ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit.

Palveluntarjoaja saa näin asiakkalleen tärkeät palvelut ja asiakkuustiedot näkyviin Suomi.fi-palvelukokonaisuuteen ja myös muihin sähköisiin palveluihin. Suomi.fi-viestien avulla viestintä asiakkaan kanssa tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti.

.


Muutostarpeet ja kustannukset

Palveluntarjoajan on tunnistettava ja kuvattava omat palvelunsa yhteisen tietomallin mukaisesti Palvelutietovarantoon. Perusrekisteri- tai asiakkuustietojärjestelmä on kytkettävä Palveluväylään. Palveluiden kuvaaminen riittää, jos ainostaan tuo tietoja tai linkittää muihin lähteisiin. Suomi.fi-viestit tulee ottaa käyttöön.

Järjestelmiin voidaan tarvita rajapintojen muutoksia tai uusien rajapintojen toteuttamista. Toimintatavat tulee muuttaa niin, että uudet mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimittaisesti.

Liittyminen on maksutonta, käytöstä ei aiheudu kustannuksia.

Kehittämisen aikataulu

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä Suomi.fi-asiakaspalveluun:

 suomi.fi-asiakaspalvelu(at)vrk.fi