Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista. Palvelujen kohderyhmänä voivat olla yksityishenkilöt, yritykset tai viranomaiset.

Käyttöoikeudesta ja käyttövelvollisuudesta säädetään ns. KaPA-laissa eli laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Käyttäjäorganisaatio vastaa PTV:hen tuomiensa tietojensa oikeellisuudesta.

  • Käyttöön velvoitetun organisaation on tarjottava palvelujaan koskevat julkiset tiedot PTV:ssä viimeistään 1.7.2017.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää PTV:tä palvelujaan koskevien tietojen tarjoamiseen viimeistään 1.7.2017 tai aiemmin, mikäli palvelutuottajalla on tähän valmius.

Hyödyt

Julkiset palvelut yhdessä paikassa

Palvelutietovarannon tiedot ovat saatavilla yhdenmukaisella tavalla. Loppukäyttäjille kaikki julkiset palvelut löytyvät jatkossa ainakin Suomi.fi-verkkopalvelun kautta.

Yhdenmukaiset tiedot hyödyttävät kaikkia

Palvelutietovaranto mahdollistaa tiedon erinomaisen löydettävyyden ja tekee mahdolliseksi palvelutietojen tuottamisen yhdellä kerralla, osana normaalia palvelutuotantoa.

Muutostarpeet ja kustannukset

Palvelutietovarannon käyttäjäksi liittyminen sekä palvelun käyttö on maksutonta.

Organisaatio vastaa itse palvelutietojen ylläpidosta.

Tietoja voi hyödyntää avoimen rajapinnan kautta avoimen datan periaatteiden mukaisesti ilman liittymistä.

Aineisto

Palvelutietovarannon tukimateriaali ja käyttöliittymä on siirtynyt Suomi.fi-palveluhallintaan. Ruotsinkielinen tukimateriaali löytyy toistaiseksi edelleen esuomi.fin ruotsinkieliseltä puolelta.

Löydät PTV:n tukimateriaalit Palveluhallinnan tukiartikkeleista seuraavien linkkien avulla.

Lisätietoja

PTV-tuki

ptv-tuki(a)vrk.fi