Käyttöönottojen tilanne – valtiosektori

Sivulla on tietoja Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen tilanteesta ja etenemisestä. Valtiosektorin osalta tilannetta seurataan hallinnontaloittain ja kuntasektorin osalta tiedot on jaoteltu maakunnittain

Sivulla esitetään myös tilastokaavioita eri palvelujen käyttöönotoista.

Sivulla esitettyihin tietoihin liittyen voit olla yhteydessä kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi

Värien selitykset

Ei aktiivisuutta
Ei tarvetta / ei ottamassa käyttöön
Osallistunut tilaisuuksiin tai koulutuksiin
Käyttöönotto aloitettu
Tuotantokäytössä

Käyttöönottojen tilanne valtiosektorin osalta

Tiedot päivitetty 17.01.2017

Eduskunta

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Eduskunta
Ulkopoliittinen instituutti
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Liikenne- ja viestintäministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Finnpilot Pilotage Oy
Ilmatieteen laitos
Liikenne- ja viestintäministeriö LVM
Liikennevirasto (LV)
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) VM:n rahoitus myönnetty
Viestintävirasto (Ficora)

Lue Trafin käytöönottotarina

Maa- ja metsätalousministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)
Luonnonvarakeskus LUKE (MMM) VM:n rahoitus myönnetty VM:n rahoitus myönnetty
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Maanmittauslaitos (MML)
Maaseutuvirasto (MAVI)
Suomen metsäkeskus (SMK)
Suomen riistakeskus (Riistakeskus)
Metsähallitus

Oikeusministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
Hallinto-oikeudet
Hovioikeudet
Konkurssiasiamiehen toimisto
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Kuluttajariitalautakunta
Käräjäoikeudet
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Markkinaoikeus
Oikeusaputoimistot
Oikeusministeriö (OM) VM:n rahoitus myönnetty
Oikeusrekisterikeskus (ORK)
Onnettomuustutkintakeskus
Rikosseuraamuslaitos RISE
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Työtuomioistuin
Vakuutusoikeus
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Valtakunnanvoudinvirasto
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Arkistolaitos (yhdistyy Kansallisarkistoon 1.1.2017)
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kansallisarkisto VM:n rahoitus myönnetty
Kotimaisten kielten keskus (KOTUS)
Museovirasto
Näkövammaisten kirjasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) VM:n rahoitus myönnetty
Opetushallitus (OPH)
Suomen Akatemia
Suomenlinnan hoitokunta
Taiteen edistämiskeskus
Varastokirjasto
Ylioppilastutkintolautakunta

Puolustusministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL)
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat (PV)
Pääesikunta (PV)

Sisäministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Hätäkeskuslaitos
Maahanmuuttovirasto (Migri)
Pelastusopisto
Poliisihallitus
Rajavartiolaitos (SM)
Sisäministeriö
Suojelupoliisi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Kansaneläkelaitos (Kela)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Säteilyturvakeskus (STUK)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Tasavallan presidentin kanslia ja Valtioneuvoston kanslia

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Tasavallan presidentin kanslia
Valtioneuvoston kanslia (VNK)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
ELY-keskukset
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA) VM:n rahoitus myönnetty
Energiavirasto
Finnvera
Finpro
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Huoltovarmuuskeskus (HVK)
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
TE-toimistot
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Ulkoministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Finnpartnership
Ulkoasiainministeriö (UM)

Valtiovarainministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Ahvenanmaan valtionvirasto
Aluehallintovirastot (AVI)
Maistraatti
Rahoitusvakausvirasto
Senaatti-kiinteistöt
Tilastokeskus
Tulli VM:n rahoitus myönnetty
Valtiokonttori (VK) VM:n rahoitus myönnetty
Valtion taloudellinen tutkimuslaitos (VATT)
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palveluksekus (PALKEET)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori)
Valtiovarainministeriö (VM)
Verohallinto (Vero) VM:n rahoitus myönnetty
Väestörekisterikeskus (VRK)

Ympäristöministeriö

Asiointivaltuudet Palvelunäkymät Palvelutietovaranto Palveluväylä Tunnistaminen Viestinvälitys
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA, YM)
Suomen Ympäristökeskus SYKE (YM)
Ympäristöministeriö (YM) VM:n rahoitus myönnetty

PTV-käyttöönottojen tilastokaaviot

Tilastot ja kuntakartta, (tiedot päivitetään perjantaisin)