Käyttöönottojen tilanne – valtiosektori

Sivulla on tietoja Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen tilanteesta ja etenemisestä. Valtiosektorin osalta tilannetta seurataan hallinnontaloittain ja kuntasektorin osalta tiedot on jaoteltu maakunnittain

Sivulla esitetään myös tilastokaavioita eri palvelujen käyttöönotoista.

Sivulla esitettyihin tietoihin liittyen voit olla yhteydessä kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi

Värien selitykset

Ei aktiivisuutta
Ei tarvetta / ei ottamassa käyttöön
Osallistunut tilaisuuksiin tai koulutuksiin
Käyttöönotto aloitettu
Tuotantokäytössä

Käyttöönottojen tilanne valtiosektorin osalta

Tiedot päivitetty 23.08.2017

Eduskunta

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Eduskunta
Ulkopoliittinen instituutti (UPI)
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)
Yleisradio

Liikenne- ja viestintäministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Finnpilot Pilotage Oy
Ilmatieteen laitos
Liikenne- ja viestintäministeriö LVM
Liikennevirasto (LV)
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Viestintävirasto (Ficora)

Maa- ja metsätalousministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)
Luonnonvarakeskus LUKE (MMM) VM:n rahoitus myönnetty
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Maanmittauslaitos (MML)
Maaseutuvirasto (MAVI)
Suomen metsäkeskus (SMK)
Suomen riistakeskus (Riistakeskus)
Metsähallitus

Oikeusministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
Hallinto-oikeudet
Hovioikeudet
Konkurssiasiamiehen toimisto
Korkein hallinto-oikeus
Korkein oikeus
Kuluttajariitalautakunta
Käräjäoikeudet
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Markkinaoikeus
Oikeusaputoimistot
Oikeusministeriö (OM)
Oikeusrekisterikeskus (ORK)
Onnettomuustutkintakeskus
Rikosseuraamuslaitos RISE
Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Työtuomioistuin
Ulosottovirastot
Vakuutusoikeus
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Valtakunnanvoudinvirasto
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kansallisarkisto VM:n rahoitus myönnetty
kirjastot.fi
Kotimaisten kielten keskus (KOTUS)
Museovirasto
Näkövammaisten kirjasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) VM:n rahoitus myönnetty
Opetushallitus (OPH)
Suomen Akatemia
Suomenlinnan hoitokunta
Taiteen edistämiskeskus
Varastokirjasto
Ylioppilastutkintolautakunta

Puolustusministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Puolustushallinnon rakennuslaitos (PHRAKL)
Puolustusministeriö
Puolustusvoimat (PV)

Sisäministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK)
Hätäkeskuslaitos
Maahanmuuttovirasto (Migri) VM:n rahoitus myönnetty
Pelastusopisto
Poliisihallitus VM:n rahoitus myönnetty
Rajavartiolaitos (SM)
Sisäministeriö
Suojelupoliisi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Kansaneläkelaitos (Kela)
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) VM:n rahoitus myönnetty
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Säteilyturvakeskus (STUK)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) VM:n rahoitus myönnetty
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Tasavallan presidentin kanslia

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Tasavallan presidentin kanslia

Työ- ja elinkeinoministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
ELY-keskukset
KEHA-keskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA)
Energiavirasto
Finnvera
Finpro
Geologian tutkimuskeskus (GTK) VM:n rahoitus myönnetty
Huoltovarmuuskeskus (HVK)
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
Mittatekniikan keskus (MIKES)
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
TE-toimistot
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Ulkoministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Finnpartnership
Matkailun edistämiskeskus (MEK)
Ulkoasiainministeriö (UM)

Valtioneuvoston kanslia

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Valtioneuvoston kanslia (VNK)

Valtiovarainministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Ahvenanmaan valtionvirasto
Aluehallintovirastot (AVI)
Maistraatti
Rahoitusvakausvirasto
Senaatti-kiinteistöt
Tilastokeskus
Tulli VM:n rahoitus myönnetty
Valtiokonttori (VK)
Valtion taloudellinen tutkimuslaitos (VATT)
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palveluksekus (PALKEET)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori)
Valtiovarainministeriö (VM)
Verohallinto (Vero)
Väestörekisterikeskus (VRK)

Ympäristöministeriö

Palvelutietovaranto Palveluväylä Suomi.fi-verkkopalvelu Tunnistus Valtuudet Viestit
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Suomen Ympäristökeskus SYKE (YM) VM:n rahoitus myönnetty
Ympäristöministeriö (YM) VM:n rahoitus myönnetty

PTV-käyttöönottojen tilastokaaviot

Tilastot ja kuntakartta, (tiedot päivitetään perjantaisin)